Perhemyönteinen työyhteisö-kampanja

Perhemyönteinen työyhteisö-kampanjan tavoitteena on edistää perhemyönteisen toimintakulttuurin leviämistä työelämässä. Työnantajaa tuetaan perhemyönteisiin muutoksiin mm.

· Auttamalla tekemään kysely henkilöstölle, miten työnantaja voisi tukea työn ja perhe-elämän yhteensovittamista

· Tukemalla työyhteisöä perhemyönteisten tapahtumien järjestämisessä, mikäli haluavat sellaisia järjestää

· Tarjoamalla työyhteisölle Perhe mielessä-ryhmää parisuhteen ja vanhemmuuden tueksi

· Kouvolassa toteutetaan yhteistyössä  kaupungin kanssa kerran vuodessa Perhevapaalta työelämään- valmennus

Tehtyään vähintään kolme edistysaskelta työpaikka saa Perhemyönteinen työyhteisö-tunnuksenMiksi yrityksen kannattaa lähteä mukaan:

· Henkilöstön hyvinvointi ja sitoutuneisuus yritykseen kasvaa

· Yritys vastaa jatkuvassa muutoksessa olevan työelämän haasteisiin

· Yritys saa positiivista julkisuutta, jota voi hyödyntää markkinoinnissa sekä uusien työntekijöiden rekrytoinnissa

· Maakunnallinen vetovoima kasvaa, kun alueella on useita perhemyönteisiä yrityksiä

· Perhemyönteiset ratkaisut räätälöidään jokaisen yrityksen omista lähtökohdista käsinOta yhteyttä ja kysy lisää:

Pohjois-Kymenlaakso: 

satu.lukka@mll.fi

p. 050 5139553

Etelä-Kymenlaakso: 

saara.leiri@mll.fi

p. 050 5233984

Lappeenrannan seutu:

marjaana.peronmaa@mll.fi

p. 050 3588394

Imatran seutu:

noora.kovanen@mll.fi

p. 0504662642