Kymi100 ja MLL Kaakkois-Suomen piiri yhdessä kiusaamista vastaan

17.2.2021

Kymin Osakeyhtiön 100-vuotissäätiö on myöntänyt Mannerheimin Lastensuojeluliiton Kaakkois-Suomen piiri ry:lle 29 000 euron apurahan ”Tunnetaidot nuorten tulevaisuuden turvana ja kiusaamisen kitkemiseksi” -hankkeeseen.

Hankkeessa luodaan ja toteutetaan koulutuskokonaisuuksia lapsille ja nuorille sekä vapaaehtoisena urheiluseuroissa toimiville valmentajille ja ohjaajille. Koulutuksien painopisteenä on lasten ja nuorten tunne- ja vuorovaikutustaitojen vahvistaminen sekä empatiakyvyn lisääminen toista ihmistä kohtaan. 

Kuvassa Christa Carpelan ja Sami Halme.

Lasten- ja nuorten parissa toimivien aikuisille tarjotaan työkaluja turvallisen ryhmän rakentamiseen sekä valmiuksia kiusaamisen ilmiöiden tunnistamiseen, ja rohkeutta puuttua siihen. Koulutusten suunnittelussa huomioidaan lasten ja nuorten kokemus ja ääni.

”MLL:n hyvinvointikyselyn (2018-2020) mukaan lapset ja nuoret haluavat vaikuttaa arkiympäristöissään hyväksyvän ilmapiirin rakentamiseen sekä kiusaamisen ja syrjinnän estämiseen. Apurahan turvin pystymme vastaamaan tähän pyyntöön Kymenlaaksossa”, toteaa MLL:n Kaakkois-Suomen piirin toiminnanjohtaja Christa Carpelan. ”Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus turvalliseen ympäristöön ja kunnioittavaan kohteluun kaikilla elämän alueilla, koulussa ja vapaa-ajalla”, Carpelan jatkaa.

”Ilmapiirin rakentamiseen kannattaa panostaa ryhmäyttämällä osallistujia, ja antaa lapsille ja nuorille itselleen tilaa kehittää tekemistä. Tärkeä on myös kiinnittää huomiota siihen, ettei ketään jätetä yksin”, lisää piirin järjestöpäällikkö Maiju Vesa.

Hankkeen koordinaattorina aloitti koulu- ja urheilumaailmassa pitkään työskennellyt ja toiminut luokanopettaja Sami Halme.

Lisätietoja: 
Christa Carpelan, p. 050 4063 763, christa.carpelan@mll.fi
Maiju Vesa, p. 050 302 0269, maiju.vesa@mll.fi
Sami Halme, p. 0504770877, sami.halme@mll.fi