Tukihenkilötoiminta vapaaehtoisille

11.5.2020

Lisätietoa koordinaattoreilta:

Kymenlaakso

Sanna Kytö

sanna.kyto@mll.fi

p. 040 749 9697

Etelä-Karjala

Heini Penttilä

heini.penttila@mll.fi

p. 040 087 3603