Tervetuloa käyttämään 
Möllö Pöötisen työkalupakkia!


Miksi? 

Suunnittelin vuonna 2022 opinnäytetyönäni sosionomin tutkintoani varten MLL:n Kaakkois-Suomen piirille kehittämistyökalun, joka sai nimen Möllö Pöötisen työkalupakki.

Työkalupakin tavoitteena on vahvistaa lasten ja nuorten osallisuutta MLL:n toiminnassa heidän ikänsä ja toimintatasonsa huomioiden. Työkalupakin avulla voidaan selvittää lasten mielipiteitä toiminnasta, tapahtumista tai paikoista. Leikillisen työkalupakin kohderyhmä ovat alakoulu- ja päiväkoti-ikäiset lapset, mutta mikään ei estä käyttämästä sitä myös vanhempien lasten, nuorten ja aikuisten kanssa.  Menetelmät toimivat niin kokonaisuutena kuin erikseenkin, ja menetelmiä voi soveltaa haluamallaan tavalla.

YouTube-videon näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.

Mitä sisältää? 

Satukuvakortin ja sadun, tunne- ja vahvuuskortit (15 erilaista), tarinan täyttötehtävän (ladattavissa),
Tunnepöllö-tehtävän (ladattavissa), Toiveiden puu -tehtävän (ladattavissa). Ladattavissa ja tulostettavissa ovat myös yleinen, informoiva kirje vanhemmille ja
kouluille.
 

Missä? 

Työkalupakkista on tehty 50 kappaletta valmiita versioita. Voit kysyä niitä lainaksi MLL Kaakkois-Suomen piiriltä tai tulostaa täältä oman versiosi työkalupakista.

Lisätietoja opinnäytetyöstä: 
Elisa Sandström-Hovi, elisa.sandstrom@gmail.com
 

Mukavia hetkiä 
Möllö Pöötisen parissa! 

Terveisin: Elisa sandström-Hovi ja MLL Kaakkois-Suomen piirin poppoo

Kuka on Möllö Pöötinen?


Möllö Pöötisen tarina alkoi vuonna 2019, kun MLL:n Kaakkois-Suomen piirille haluttiin saada oma maskotti. Lapset olivat alusta asti mukana maskotin suunnittelussa. Lapsiryhmä teki piirustuksia maskotista, ja niistä valikoituneen lintuhahmon suunnitteli koordinaattori Elisa Sandström-Hovi. Suunnitelmien pohjalta tuotettiin Kotkan Rannikkopajojen kanssa maskottipuku, joka on seikkaillut niin videoilla, tapahtumissa kuin somessakin. Lapset osallistettiin myös maskotin nimen valitsemiseen somessa. Möllö Pöötisen hahmosta on tehty tähän mennessä käsinukkeja, pehmoleluja, musiikkivideoita, lastensatuja, tarroja, värityskuvia sekä puuharasteja. Vuonna 2022 Möllö Pöötinen ja hänen ystävänsä kuvittavat Möllö Pöötisen työkalupakkia.

Työkalupakin työkalut

Orientoiva satukuva ja satu

Orientoivan sadun voi lukea lapselle ennen työskentelyn aloittamista. Satu on tarkoitettu herettelemään lasta työskentelyyn. Sadun kautta työskentelyn voi aloittaa rauhallisesti ja turvallisesti.  Lapsi voi tutkailla satukuvaa sillä aikaa kun hänelle luetaan satua.

Tulosta satukuva ja satu:
Alla olevasta linkistä. Tulosta A4 arkille.

Tunne- ja vahvuuskortit

Miksi? Tunne- ja vahvuuskortit auttavat keskustelun avaamisessa. Ne luovat myönteistä vuorovaikutusta ennen kuin aletaan työskennellä lapsen kanssa. Vahvuuskortit auttavat lasta nimeämään positiivisia tunteita niin itsestään kuin muistakin ihmisistä.

Miten? Vahvuus- ja tunnekortteja on 15 erilaista, ja niistä jokaisessa on pöllön kuva esittämässä erilaista tunnetta. Kortin takana on selittävä teksti. Lasta pyydetään valitsemaan ensin kortti, joka kuvaa hänen mielialaansa tai omaa vahvuuttaan. Sen jälkeen valinnasta jutellaan aikuisen kanssa. Aikuinen voi kirjata ylös kortit ja keskustelun aikana heränneitä asioita ja tunteita.

Tulosta Möllö Pöötisen tunne- ja vahvuuskortit:

Tulosta kortit alla olevasta linkistä A4 paperille niin, että yhdelle sivulle tulee kortin kansi -ja kääntöpuoli. (Printterin asetuksista saat valittua useita sivuja samalle arkille, valitse kaksi sivua. Tulosta sivut värillisenä ja mielellään napakalle paperille. Viimeistele kortit leikkaamalla, liimaamalla ja  laminoimalla.  Kortteja on yhteensä 15 kappaletta.

Ihan pöllö tarina

Miksi? Täytettyä tarinaa voi käyttää toiminnan arvioimisessa lapsen äänellä. Tarinan on tarkoitus olla vahvistava tehtävä, jolla herätellään lasta aiheen pariin. Satuja on viisi erilaista. Kolme ensimmäistä on tehty MLL:n tukitoimintoja ajatellen ja kaksi yleiseen käyttöön. Lapsi saa vaikuttaa itse tarinan kulkuun ja kertoa itsestään ja elämästään pöllön hahmoon samaistuen.

Miten? Tarina on lasten kanssa täytettävä, eli lapsi saa täyttää osan sanoista aikuisen ohjauksessa ja vaikuttaa näin tarinan kulkuun. Pienimpien lapsien kanssa aikuisen kannattaa auttaa tehtävän täytössä.

Tulosta Möllö Pöötisen täytettävät tarinanpohjat:
Tulosta tarinat A4 arkille mustavalkoisena alla olevasta linkistä.

Tunnepöllö

Miksi? Lapset eivät välttämättä osaa kuvata tunteitaan sanoin. Värien käyttö voi auttaa tunneilmaisussa. Lapsi saa itse valita värit ja tunteet ja niiden nimeämisestä voidaan keskustella myöhemmin aikuisen kanssa. Työskentelyn aikana voi tulla ilmi
uusia asioita, joihin lapsen kanssa tehtävässä työssä kannattaisi panostaa.

Miten? Lapsi saa itse valita värit ja tunteet, ja niiden nimeämisestä voidaan keskustella myöhemmin aikuisen
kanssa. Sen jälkeen lapselle kerrotaan, että pöllön sydän edustaa hänen tunteitaan. Lapsi saa kuvata väreillä,
minkälaisia tunteita hänen sydämessään on ja kuinka paljon. Tunteita ja värejä voivat olla esimerkiksi vihreä (kateus), punainen (pelko), musta (viha), keltainen (ilo),
sininen (suru) ja harmaa (epämääräinen tunne).

Tulosta tunnepöllön-pohja täältä:
Tulosta tunnepöllö A4 arkille mustavalkoisena alla olevasta linkistä.

Toiveiden puu

Miksi? Lapsi pääsee sanoittamaan tunteitaan, toiveitaan, surujaan ja ilojaan.

Miten? Toiveiden puu täytetään yhdessä aikuisen kanssa. Lasta tuetaan kehitystason mukaisesti. Kuvan puu edustaa lapsen kasvua, myrskypilvi haasteita ja aurinko toiveita. Hedelmiin lapsi voi kirjoittaa asioita,
joita hän toivoo tulevaisuudelta. Niitä voivat olla toiminnan kehittämiseen liittyvät tai yleiset toiveet ja
haaveet. Auringon alle lapsi voi kirjata asioita, joiden hän kokee olevan tällä hetkellä elämässään hyvin. Kun kuva
on valmis, siitä keskustellaan vielä yhdessä. Aikuinen voi tehdä tarkentavia kysymyksiä. 

Tulosta Möllö Pöötisen toiveiden puu:
Tulosta toiveiden puu A3 arkille värillisenä alla olevasta linkistä.

Tulosta pikaohjeet työkalupakin käyttöön:
Tässä alla linkissä on A4 kokoinen tulostettava versio ohjeista. Ohjeissa samat tekstit kuin täällä internetsivuilla. 

Tulosta informaatiokirje vanhemmille:

Tulosta informaatiokirje koululle:

Opinnätetyö: LEIKILLISEN TYÖKALUPAKIN SUUNNITTELU, TOTEUTUS JA TESTAAMINEN - Kehittämistyökalu lasten mielipiteiden esille tuomiseksi vapaaehtoistyön vaikuttavuudesta
https://www.theseus.fi/handle/10024/749033