Tukihenkilötoiminta

Tukihenkilötoiminta on ammatillisesti ohjattua, tavoitteellista ja ehkäisevää vapaaehtoistyötä, jota tehdään varhaisen tuen näkökulmasta. Se on yhteisiin laatukriteereihin ja eettisiin periaatteisiin perustuvaa vapaaehtoistoimintaa, eikä se korvaa ammattityötä. Tukihenkilötoiminta on vapaaehtoista kaikille osapuolille.

Tukihenkilötoiminnan lähtökohtina ovat lapsen ja nuoren etu sekä vanhemmuuden tukeminen.