MLL:n hoitajana toimiminen

Hoitajat ovat MLL:n lastenhoitokurssin suorittaneita tai heillä on lastenhoitokoulutusta sosiaali-, terveys- tai kasvatusalalta.  MLL:n hoitajat ovat haastateltuja ja perehdytettyjä tehtävään ja he ovat vähintään 16-75 vuotta täyttäneitä henkilöitä.

MLL:n välittämät hoitajat eivät ole työsuhteessa Mannerheimin Lastensuojeluliittoon, sen piirijärjestöihin eivätkä paikallisyhdistyksiin. MLL:n tehtävänä on kouluttaa, tukea ja ohjata sekä, välittää hoitajia perheille. Perhe tilaa itse palvelun, toimii hoitajan työnantajana ja vastaa työlainsäädännössä määrätyistä työnantajavelvoitteista. Hoitaja puolestaan vastaa työntekijän velvoitteista. Lisätietoa saat välitysjärjestelmän nettisivulta ja Vanhempainnetistä.

Piritta Lirkki koordinaattori 050 472 5125 piritta.lirkki@mll.fi