Seksuaalisuus ja turvataidot

Lapsen seksuaalinen kehitys
Väestöliitto
Lapsen seksuaalinen kehitys
Lasten kehotunnekasvatus
Mitä on kehotunnekasvatus

Verkkokurssit ja materiaalit

Keho ja tunteet 

Kehotunne ja kehoitsetunto

Lapsen ihastuminen

Hyvinvointi 

Ympäristö 

Läheisyys ja lisääntyminen 

Normit ja oikeudet

MLL.fi
12–15-vuotiaan seksuaalinen kehitys
12–15-vuotiaan seksuaalinen kehitys - Mannerheimin Lastensuojeluliitto (mll.fi)
⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Kymenlaakson Ensi- ja turvakotiyhdistys
Lastensuojelujärjestö, joka auttaa vaikeissa elämäntilanteissa olevia lapsia ja perheitä.

VANHEMMALLE: TUE NUORTASI TURVALLISEEN ELÄMÄÄN
Tälle sivulle olemme koonnet tietoa turvallisuudesta lähisuhteissa, lähisuhdeväkivallasta sekä sen ennaltaehkäisystä. Sivun alareunassa on runsaasti linkkivinkkejä lisätiedon pariin sekä vinkattu muutamia somettajia, joita katsoa vaikka yhdessä nuoren kanssa.
1.  Mitä on väkivalta

2. Miten turvattomuus voi näkyä nuoren toiminnassa

3. Mitä nuoret haluavat kysyä väkivallasta

4. Turvallisuus

5. Turvataidot

6. Lisätietoa ja linkkejä

7.  Kun tarvitsen apua, keneen otan yhteyttä?

8. Palaute

9. Ota yhteyttä meihin! 

Fyysinen väkivalta

Henkinen väkivalta

Sosiaalinen väkivalta

Seksuaalinen väkivalta

Taloudellinen väkivalta

Digitaalinen väkivalta


Mitä on kehotunnekasvatus

Selkokielinen tiivistelmä kuvaa kehotunnekasvatuksen laaja-alaisia sisältöjä ja auttaa sinua suunnittelemaan omaan työhösi sopivan kehotunnekasvatuksen kokonaisuuden. Jotta kehotunnekasvatus toteutuisi suunnitelmallisesti, olisi laaja-alaista, ikätasoista ja Maailman Terveysjärjestön (WHO) suositusten mukaista, sen tulee sisältää kahdeksan aihetta.

Tutustu ja lataa selkokielinen tiivistelmä kehotunnekasvatuksen aiheista.

Mitä on kehotunnekasvatus – suomi

Mitä on kehotunnekasvatus – pohjoissaame

Mitä on kehotunnekasvatus – inarinsaame

Mitä on kehotunnekasvatus – koltansaame

Mitä on kehotunnekasvatus – ruotsi

Lapsen seksuaalisuus 0-1v selkosuomi

Lapsen seksuaalisuus 2-3v selkosuomi

Lapsen seksuaalisuus 4-5v selkosuomi

Lapsen seksuaalisuus 6v selkosuomi

Lapsen seksuaalisuus 1-3v pohjoissaame, ruotsi

Lapsen seksuaalisuus 4-6v pohjoissaame, ruotsi