Tunne ja vuorovaikutustaidot

Kaveritoidot

Kaveritaitopeli
https://ellipsi.me/kaveritaitopeli/

Jokaisena päivänä tarvitaan ystäviä ja kavereita. Moni lapsi on yksinäinen ja toivoisi saavansa itselleen ystäviä. Samanhenkisiä kavereita on välillä kovin vaikea löytää. 


Kiukun säätely

Kiukkulämpömittari
https://ellipsi.me/kiukkulampomittari-3/

Onnistunut kiukun säätely on yksi upeimmista taidoista! Kiukku on tärkeä tunne, joka opettaa puolustamaan itseään ja itselle tärkeitä asioita sekä pitämään omat rajat.

Kolme sääntöä kiukkuun
https://ellipsi.me/kiukkutaulut/
https://ellipsi.me/kiukun-saately/
Kaveriksi kiukkulämpömittarille. Kiukkulämpömittarin idea on, että lapsi oppii tunnistamaan kiukun eri voimakkuudet ja toimimaan niissä tilanteen vaatimalla tavalla. Pieni kiukku vaatii pienemmän säätelyn, kun taas iso kiukku vaatii jo paljon säätelytyötä. 

Tunnetaidot

Lehdet virrassa
Lehdet virrassa | Ellipsi
Ajatusten havainnoinnin harjoitteluun hyvä harjoitus on  ”lehdet virrassa” -treeni. Tämä on jo lähes klassikko. Harjoituksen idea on havainnoida tulevia ja meneviä ajatuksia. Vertauskuvallisesti ajatukset kuvitellaan lehdiksi, jotka liikkuvat virran mukana.

Mielialamittari
https://ellipsi.me/mielialamittarit/

Möykkyolon kesytys
Möykkyolon kesytys | Ellipsi

Möykkyolo. Näillä sanoilla sitä ovat kuvanneet monet lapset. Möykkyolo  on tunne, kun sisällä on niin paha olo, että sitä ei saa purettua sanoiksi.


TUNNETIETOA LAPSILLE
Tunnetietoa lapsille | Ellipsi

Täältä löytyy lyhyt, tiivis ja mahdollisimman yksinkertainen tunnetietopaketti lapsille. Olen kuvittanut materiaalin Papunetin kuvilla, jotta myös erityislapset saisivat materiaalista riittävästi tietoa.


Käyttäytyminen

Kuvitettu päiväjärjetys
Kuvitettu päiväjärjestys | Ellipsi
Kuvat on huippu juttu kaikille lapsille arkea selkiyttämään, ja varsinkin lapsille, jotka ovat erityisiä. 

Toiminnanohjauskortti
Toiminnanohjauskortti | Ellipsi

Strukturointi, asioiden pilkkominen, järjestyksen luominen on mun lempparia! Niin monet, monet kerrat olen huomannut juuri sen ratkaisevaksi palaksi haasteiden ylittämiseksi. Mitä enemmän voi selkiyttää, mitä enemmän yksinkertaistaa, sitä paremmin asiat yleensä sujuvat tukea tarvitsevien lasten kanssa.

Palkintopassi toivotun käyttäytymisen vahvistamiseen

https://ellipsi.me/palkintopassit/

Uuden taidon harjoittelu
Uuden taidon harjoittelu | Ellipsi
Uusien taitojen oppiminen on prosessi. . Arkeen siirtäminen on usein myös kaikista haasteellisin vaihe. Siinä lasta auttaa selkeä tavoite ja onnistumisten näkyväksi tekeminen.

Punainen ja vihreä tie
https://ellipsi.me/punainen-ja-vihrea-tie/

Lasten käyttäytymisen tukeminen on yksi asia, johon suhtaudun intohimolla. Miten löytää toimivia tapoja opettaa käyttäytymistä? Miten opettaa ongelmanratkaisua? Miten havainnollistaa tilanteiden seurauksia? Miten tehdä vaihtoehdot näkyviksi? Miten kertoa, että lapsen tunne itsessään on aina  oikea, hyvä ja hyväksyttävä? 


MLL Kaakkois-Suomen piiri: 
Möllö Pöötisen työkalupakki
Työkalupakki lasten mielipiteiden selvittämiseen | MLL:n Kaakkois-Suomen piiri
Työkalupakin tavoitteena on vahvistaa lasten ja nuorten osallisuutta MLL:n toiminnassa heidän ikänsä ja toimintatasonsa huomioiden. Työkalupakin avulla voidaan selvittää lasten mielipiteitä toiminnasta, tapahtumista tai paikoista. Leikillisen työkalupakin kohderyhmä ovat alakoulu- ja päiväkoti-ikäiset lapset, mutta mikään ei estä käyttämästä sitä myös vanhempien lasten, nuorten ja aikuisten kanssa.  Menetelmät toimivat niin kokonaisuutena kuin erikseenkin, ja menetelmiä voi soveltaa haluamallaan tavalla.

Sisältää:
Satukuvakortin ja sadun
tunne- ja vahvuuskortit (15 erilaista)
tarinan täyttötehtävän (ladattavissa),
Tunnepöllö-tehtävän (ladattavissa)
Toiveiden puu -tehtävän (ladattavissa). 
Ladattavissa ja tulostettavissa ovat myös yleinen, informoiva kirje vanhemmille ja
kouluille.

MLL.fi
Päiväkoti ja kaverisuhteet
Päiväkotirauhan aineistot - Mannerheimin Lastensuojeluliitto (mll.fi)
Mallia voi hyödyntää päiväkodin kiusaamisen vastaisessa ja kaverisuhteita vahvistavassa työssä. Malli on suunnattu noin 3–6-vuotiaiden lapsiryhmiin. Sitä voi soveltuvin osin hyödyntää myös pienempien lasten ryhmissä.


Vahvuuskortit: Mieli Ry 
(Vahvuuskortit - MIELI ry)
Mieli Ry:n kehittämät vahvuuskortit ovat ala- ja yläkoululaisille soveltuvat kortit vahvuuksista keskustelemiseen sekä myönteisen itsetuntemuksen lisäämiseen. Kortteja voidaan käyttää yksin, parin kanssa tai ryhmässä eri tavoin esimerkiksi peleissä. Mieli Ry:n sivuilta löytyy ohjeita vahvuuskorttien käyttämiseen, mutta erilaisia pelejä voi myös keksiä itse.

Hyvän mielen taitomerkki: Mieli Ry 
(Hyvän mielen taitomerkki peruskouluun - MIELI ry)
Mieli Ry:n hyvän mielen taitomerkki on ala- ja yläkoululaisille sopiva oppi- ja opetusaineisto. Käsiteltäviä aiheita ovat tunne-, kaveri- ja selviytymistaidot, arvot ja asenteet, itsetuntemus ja vahvuudet, turvallisin mielin kehossani, hyvä arki sekä 7.-9. luokkalaisille tarkoitettu unelmat ja luottamus elämään. Tehtäviä voidaan tehdä itsenäisesti ja koko luokan kesken yhdessä. Vuoden 2022 alussa julkaistiin myös selkokielinen taitomerkki erityisopetukseen ja S2-oppilaille. 

Mielenlukutaitoa! Opas turvallisen päiväkotiryhmän rakentamiseen
mll_mielenlukutaitoa_www-2023.pdf
Oppaan lähtökohtana on ajatus siitä, että lapsen hyvän kasvun ja kehityksen turvaaminen päiväkodissa edelly ää varhaiskasva ajalta lapsen näkökulmaa korostavaa vuorovaikutusta. Oppaassa esitellään mentalisaa oon perustuvaa työtapaa ja sen soveltamista lapsen kohtaamisessa, turvallisen ryhmän rakentamisessa ja kiusaamisen ehkäisyssä.

Tunne- ja kaveritaitokortit alakouluun: Mieli Ry 
(Tunne- ja kaveritaitokortit alakouluun - MIELI ry)
Mieli Ry:n tunne- ja kaveritaitokortit sopivat monipuolisesti erilaisiin harjoituksiin sekä kasvatuskeskusteluihin.


Ryhmäytymisleikkejä 
(15 harjoitusta ryhmäytymiseen - Suomen nuorisokeskukset (snk.fi)) Suomen Nuorisokeskukset internetsivuilla on monia erilaisia ryhmäytymisleikkejä, joita voidaan leikkiä pitkin vuotta ryhmän yhteishengen ja ryhmäytymisen parantamiseksi. Näin myös varmasti kouluviihtyvyys paranee, joka taas vaikuttaa koulu motivaatioon.

Vahvuusvihko 
(Näe lapsesi vahvuudet - Erityisvoimia.fi)
Vahvuusvihkoon kirjoitetaan muistiin niitä tilanteita, joissa lapsi on käyttänyt omia vahvuuksiaan. Vaihtoehtoisesti vihkoa voidaan pitää päiväkirjamaisesti, jolloin lapsi voi itse pohtia omia vahvuuksiaan sekä sitä, miten hän niitä osaa käyttää ja mitä hyötyä niistä on. Lapsi voi kirjoittaa myös muissa henkilöissä havaitsemistaan vahvuuksista.

Lue mulle! Tarina eläväksi 
(Lue mulle! Tarina eläväksi - Pukstaavi)
Lue mulle! Tarina eläväksi on harjoitus, jossa pöytäteatterin keinoin kerrotaan tarina yhdessä lasten kanssa. Taustatarinaksi on valittu “Kolme pukkia”, mutta sen voi varmasti myös vaihtaa. Videolla on harjoituksia myös tunnetaitojen kohtaamista varten. Ne sopivat päiväkoti- ja esikouluikäisille sekä alkuopetukseen oppilaille ja kasvatusalan ammattilaisten käyttöön. 

Lue mulle! -tunnekortit 
(Lue mulle! -tunnekortit - Pukstaavi)
Lue mulle! -tunnekortit on esi- ja alakouluikäisille lapsille sekä kasvatusalan ammattilaisille tarkoitetut kortit tunnetaitojen harjoittelemiseen. Kortteja on 28 ja niiden mukana tulee sekä sanallinen kuvaus tunteesta, että toimintavinkkejä tunnetaitojen harjoittelemiseen.

Lue mulle! Allu ja kummituskartano 
(Lue mulle! Allu ja kummituskartano - Pukstaavi)
Lue mulle! Allu ja kummituskartano on erityisesti 2.-3. luokkalaisille tarkoitettu kuunnelma kirjasta Allu ja kummituskartano. Video toimii hyvin tunne- ja vuorovaikutustaitojen ohjaamisessa sekä tarkan kuuntelemisen ja keskittymisen harjoitteena. Kokonaisuuteenkuuluu toinen video, jossa on malleja toiminnallisista tunnetaitoihin liittyvistä harjoituksista tarinan pohjalta. Harjoituksia voi soveltaa myös muihin tarinoihin ja niissä esiintyvien tunteiden käsittelyyn.

Tietoisuusharjoitukset eli mindfulness 
(Tietoisuustaitoharjoitteita lapsille, nuorille ja aikuisille | Opetushallitus (oph.fi))
Opetushallituksen sivuilta löytyy harjoituksia varhaiskasvatukseen, peruskouluun ja toiselle asteelle sekä opettajille.

Majakka 
(Majakka on lapsille tehty työkalu rauhoittumiseen ja itsetuntemukseen (viihdevintiot.com))
Majakka on esi- ja kouluikäisille tarkoitettu sovellus omien ominaisuuksien ja tunteiden pohtimiseen. Sovellus on suomeksi tekstitetty ja siinä on yhteensä 14 kielivaihtoehtoa. Käyttäjä saa luoda oman näköisen pelihahmon, jonka kanssa hän käy läpi neljä osiota. Ensimmäisessä osiossa käyttäjää vastaa kysymyksiin, joiden pohjalta luodaan päiväkirjamainen kokonaisuus pelaajasta. Toisessa osiossa tunnepyörää pyörittämällä etistään tunne, jota halutaan tutkia tekstien ja tehtävien avulla. Kolmas osio sisältää mindfulness harjoituksia, joissa ohjeiden mukaan hengitetään sisään ja ulos sekä kuulostellaan sen hetkisiä tuntemuksia. Neljännessä osiossa väritetään mandalaa rauhallisen musiikin soidessa taustalla.

Valikoiva puhumattomuus / mutismi
https://ellipsi.me/valikoiva-puhumattomuus/
https://www.valikoivapuhumattomuus.info/tietolehtiset-maggie-johnson/
https://www.avainaskelmin.fi/

Selektiivinen mutismi näyttäytyy lapsilla ja nuorilla puhumisen vaikeutena silloin, kun paikalla on muita ihmisiä. Iso osa mutisteista pystyy puhumaan täysin normaalisti oman perheen ja lähimpien ystävien seurassa, mutta vieraampien ihmisten läsnäolo tekee puhumisesta ahdistavaa. Taustalla ajatellaan olevan monia syitä, mm. sosiaalisiin tilanteisiin liittyvä ahdistuneisuus ja pelko puhumista kohtaan.