Eroauttamistyön ja kohtaamispaikkatoiminnan kehittämishanke

MLL:n Kaakkois-Suomen piirin hallinnoiman ja STEA:n rahoittaman Eroauttamistyön ja kohtaamispaikkatoiminnan kehittämishankkeen (2018-2020) tarkoituksena on eri toimenpitein tuoda näkyviin lapsen asemaa ja ääntä vanhempien erotilanteessa. Lapsen edun huomioiminen koko eroprosessin ajan vaikuttaa positiivisesti lapsen erosta selviytymiseen, hänen oikeuteensa molempiin vanhempiinsa myös eron jälkeen sekä yhteistyövanhemmuuden vahvistumiseen. Hankkeessa toteutetaan myös eroja ja huoltajuuskiistoja ennaltaehkäisevää toimintaa.