Eroauttamistyön ja kohtaamispaikkatoiminnan kehittämishanke

MLL:n Kaakkois-Suomen piirin hallinnoima ja STEA:n rahoittama Eroauttamistyön ja kohtaamispaikkatoiminnan kehittämishanke toimi vuosina 2018–2020. Hankkeen toimet vakiintuivat ja toiminta jatkuu STEA:n rahoituksella. Eroauttamistyö vahvistaa lapsen etua vanhempien erossa. Tarkoituksena on tuoda näkyviin lapsen asemaa ja ääntä vanhempien erotilanteessa. Lapsen edun huomioiminen koko eroprosessin ajan vaikuttaa positiivisesti lapsen erosta selviytymiseen, hänen oikeuteensa molempiin vanhempiinsa myös eron jälkeen sekä yhteistyövanhemmuuden vahvistumiseen. Kohtaamispaikkatoiminnan keskiössä on perhesatamatoiminta, jossa vapaaehtoiset perheluotsit auttavat perheitä erotilanteessa ja mahdollistavat lapsen ja hänestä erossa asuvan vanhemman tapaamiset kodinomaisissa tiloissa. 

Hankkeessa kehitettiin ja vakiinnutettiin:

  • Perhesatamatoiminta
  • Perheluotsitoiminta
  • Lasten erovertaisryhmät
  • Vanhemmuuden ABC-erovertaisryhmät
  • Yksilöllinen tuki (keskustelutuki ja uusperheneuvonta)
  • Eron edessä -illat eroa pohtiville ja eronneille
  • Lapset ensin erossakin -infot ammattilaisille