Mediakasvatus

MLL.fi
Aineistot kouluille

MLL tuottaa koulujen ja oppilaitosten käyttöön aineistoja muun muassa mediakasvatuksesta ja kiusaamisen ehkäisemisestä. Aineistot ovat maksuttomia ja kaikkien vapaasti hyödynnettävissä.

Mediakasvatuksen aineistot

MLL:n mediakasvatusaiheisia podcasteja

Ruutujen lumo -uutiskirje

#VAARALLISETSOMEHAASTEET

Vaaralliset somehaasteet -palvelu ilmoittaa vanhemmille netissä leviävistä sometrendeistä, jotka saattavat olla vahingollisia lapsillemme. Palvelu hälyttää reaaliaikaisesti vaarallisista sometrendeistä, jotka keräävät näkyvyyttä. Tämä auttaa vanhempia seuraamaan, mitä sinisen valon kajossa tapahtuu.

Sinisen valon sukupolvea on suojeltava.

Vaarallisten somahaasteiden listaus:
https://vaarallisetsomehaasteet.mll.fi
Ilmoita vaarallisesta somehaasteesta:
Vaaralliset somehaasteet – MLL

Mediakasvatuseura
Materiaalit - Mediakasvatusseura ry
Materiaaleja ylä,- ja alakouluun, sekä toiselle astelle. Myös englanniksi.
Media ja mediakulttuuri ovat laajoja aiheita, joiden käsittelyssä erilaiset materiaalit, tutkimukset ja julkaisut ovat hyödyksi! Mediakasvatusseura on tuottanut paljon materiaaleja mediakasvatustyön tueksi. Lisäksi olemme tehneet koosteita muiden tuottamista materiaaleista ja poimineet kiinnostavia julkaisuja.

Väkivaltauutisista puhuminen lapsen kanssa
Väkivaltauutisista puhuminen lapsen kanssa - Mannerheimin Lastensuojeluliitto (mll.fi)
Yläkoulu
Materiaalit - Uutismediakasvatus
Materiaalit - Mediakasvatusseura ry

Polkuja medialukutaitoon ja Polkuja ohjelmointiosaamiseen -oppaat (13-17 vuotiaat)
13–17-vuotiaat - Mediataitokoulu

Toinen aste
Materiaalit - Uutismediakasvatus
Materiaalit - Mediakasvatusseura ry

Polkuja medialukutaitoon ja Polkuja ohjelmointiosaamiseen -oppaat (yli 18 vuotiaat)
Yli 18-vuotiaat - Mediataitokoulu
Materiaalit - Mediakasvatusseura ry

Verkkotehtävät nuorille
Informaatiolukutaito - Mediakasvatusseura ry
Vuorovaikutus ja sosiaalinen media - Mediakasvatusseura ry
Kuvanlukutaito ja tuottaminen - Mediakasvatusseura ry
Osallistuminen ja vaikuttaminen - Mediakasvatusseura ry
Turvallisuus digiympäristöissä - Mediakasvatusseura ry
Kokonaisuuden verkkotehtävät sopivat nuorten itsenäiseen työskentelyyn. Tehtävät on jaettu viiden eri teeman alle, joista jokainen sisältää 2 – 3 tehtävää. Jokaiseen yksittäiseen tehtävään kuuluu pieni lämmittelyharjoitus sekä itsenäinen tuottamisharjoitus, joka voidaan palauttaa opettajalle/ohjaajalle sovitulla tavalla.

Työpajamallit opettajille/ohjaajille
(julkaistaan keväällä ja syksyllä 2023)
Työkaluja monilukutaidon vahvistamiseen - Mediakasvatusseura ry
Kokonaisuus täydentyy myöhemmin työpajamalleilla, jotka helpottavat opettajien/ohjaajien työtaakkaa tarjoamalla valmiita työpajaideoita ja materiaaleja monilukutaitoon liittyvien teemojen käsittelyyn nuorten kanssa.

Kulttuurisensitiivinen mediakasvatus
Kulttuurisensitiivinen mediakasvatus -kooste - Mediakasvatusseura ry
Kulttuurisensitiivinen mediakasvatus tukee aktiivista kansalaisuutta sekä lisää ihmisten osallisuuden tunnetta yhteiskunnassa ja mediakulttuurissa. Mediakasvatus on omiaan myös auttamaan maahanmuuttaja- ja pakolaistaustaisten henkilöiden kotoutumisprosessissa. Mediataidot voidaan lukea kansalaistaidoiksi, joiden opetteleminen mahdollistaa osallistumisen informaatioyhteiskuntaan.