Kiusaaminen

MLL kiusaamista vastaan

Kiusaaminen, seurasta poissulkeminen ja yksin jättäminen tuntuvat lapsesta ja nuoresta musertavalta.

Kiusaamisen vastainen työ vaatii pitkäjänteisyyttä. MLL tarjoaa matalan kynnyksen tukea kiusatuille lapsille, nuorille ja heidän vanhemmilleen sekä menetelmiä kiusaamisen ennaltaehkäisyyn ammattilaisille.

Lasten ja nuorten puhelin ja chat

Lasten ja nuorten puhelimessa ja chatissa kiusatuille tarjotaan matalan kynnyksen keskusteluseuraa. Palvelu on auki vuoden jokaisena päivänä, maksuton, anonyymi ja kaikille avoin. Voit kirjoittaa myös nettikirjeen.

Lasten ja nuorten puhelin – 116 111
Barn- och ungdomstelefonen – 0800 86 116

Apua ja tukea

Vertaistukea kiusaamista kokeneille

Selviytyjät on ammattilaisten tai koulutettujen vapaaehtoisten vetämä vertaisryhmä kiusatuille noin 12–21-vuotiaille nuorille. Ryhmiä järjestetään verkossa sekä osassa Suomea myös kasvotusten.

Selviytyjät-ryhmien tavoitteena on vahvistaa itsetuntoa ja mielialaa sekä antaa keinoja käsitellä ja selviytyä kiusaamiskokemuksista.

  • 99 % ryhmiin osallistuneista nuorista koki olonsa turvalliseksi ryhmässä.
  • 91 % nuorista sai tukea itsetuntoonsa.
  • 96 % koki, että sai ryhmässä vertaistukea kiusaamiskokemuksiinsa.

Selviydytään kiusaamisesta | MLL:n Kaakkois-Suomen piiri

Nuortennetti

Nuortennetissä löytyy kiusaamiseen liittyvää tietoa ja tukea nuorille. Moderoidulla keskustelupalstalla voi saada muilta nuorilta vertaistukea kiusaamiseen ja kaverisuhteisiin liittyen. Nuortennettiin voi myös kuka tahansa nuori lähettää omia mediatuotoksiaan, ja moni käsitteleekin niissä kiusaamiskokemuksia.

Lisätietoa kiusaamisesta

Kiusaamisvapaa vyöhyke

Kiusaamisvapaa vyöhyke on K-Marketien ja MLL:n yhteistä toimintaa. Kaikki Suomen lähes 800 K-Marketia ovat kiusaamisvapaita vyöhykkeitä eli paikkoja, joissa lapset ja nuoret voivat kääntyä turvallisen aikuisen puoleen. MLL jakaa kauppiaille tietoa kiusaamisesta ja käytännön neuvoja kiusaamistilanteissa toimimiseen.

On tärkeää tietää, mitkä teot ovat kiusaamista, jotta kiusaamisteot voi havaita ja tunnistaa. Lasten ja nuorten välinen vuorovaikutus näyttäytyy erilaisena heidän keskuudessaan kuin aikuisille. Tiedot ilmapiiriin vaikuttavista tekijöistä ja sosiaalisessa mediassa syntyneistä konflikteista eivät siirry ammattilaisille tai vanhemmille itsestään. 
 
MLL.fi
Aineistot kouluille

MLL tuottaa koulujen ja oppilaitosten käyttöön aineistoja muun muassa mediakasvatuksesta ja kiusaamisen ehkäisemisestä. Aineistot ovat maksuttomia ja kaikkien vapaasti hyödynnettävissä.

Paljon tietoa kiusaamisesta ja sen torjumisesta
Kiusaamisen vastaisen työn aineistot - Mannerheimin Lastensuojeluliitto (mll.fi)


Kiusaamisen ehkäisemisen aineistot
Ladattavat materiaalit:
Koulun kiusaamisen vastaisen työn kehittäminen

Oppilaiden osallisuus ja kiusaamisen ehkäisy

Vanhempainiltamalli koulukiusaamisesta

Kaikille kaveri -vanhempainilta 7.-luokkalaisille

Oppilaiden kaveritaitojen ja ryhmän toiminnan tukeminen

Kuulun - Välineitä ryhmän toiminnan tukemiseen

Kaikille kaveri - Opas nuorten yksinäisyyden ehkäisemiseen

Kaveritaidot kaikille

Koulurauha-tehtäviä
Koulurauha-tehtäviä - Mannerheimin Lastensuojeluliitto (mll.fi)
Koulurauhatyössä oppilaiden osallisuus on keskiössä. He saavat itse suunnitella, toteuttaa ja arvioida koulurauhatyötä.

Tehtäväkortit
Tehtäväkortit - Mannerheimin Lastensuojeluliitto (mll.fi)

Tehtäväkortteja voi hyödyntää laajalti opetuksessa ja nuorisotyössä. Tehtäväkorteissa on toiminnallinen harjoitus ja sitä taustoittava teoriaosuus. Voit hakea kortteja teeman, kohderyhmän ja arvioidun keston mukaan.

Tukioppilastoiminta
Tukioppilastoiminta - Mannerheimin Lastensuojeluliitto (mll.fi)
Ettei kukaan jäisi yksin. Tehdään yhdessä koulusta kivempi paikka. Tukioppilaat toimivat koulussa silminä ja korvina. He rakentavat koulussa hyvää ryhmähenkeä ja kiusaamisen vastaista normia sekä huolehtivat, ettei kukaan jäisi yksin.  MLL on kehittänyt tukioppilastoimintaa jo yli 50 vuoden ajan.  Yli 80 % suomalaisista ylä- ja yhtenäiskouluista toteuttaa tukioppilastoimintaa ja vuosittain noin 11 000 tukioppilasta saa tehtäväänsä koulutuksen. 

Turvallinen ja viihtyisä harrastusryhmä

Reilusti urheiluryhmässä -hankkeen tavoitteena on vahvistaa lasten ja nuorten urheiluharrastuksia ohjaavien seuratoimijoiden taitoja luoda turvallinen ja toimiva ilmapiiri ryhmään. Hankkeen materiaaleilla ja koulutuksilla tuetaan myös urheilun parissa tapahtuvan loukkaavan kohtelun ja kiusaamisen tunnistamista ja ehkäisemistä.

Reilusti urheiluryhmässä – Trygg idrott för alla -hanke on toteutettu yhteistyössä Folkhälsanin ja eri lajiliittojen kanssa.

Tukea hyvän harjoitteluilmapiirin luomiseen


Harjoitteita kiusaamisen ennaltaehkäisyyn ja käsittelyyn

Toiminnalliset tehtäväkortit sisältävät ideoita niin ryhmäyttämiseen, kaveritaitojen harjoitteluun kuin tunteiden ja kiusaamisen käsittelyyn. Tehtäväkortteja voi käyttää koulussa, harrastusryhmissä tai nuorisotyössä.

Esimerkkejä kiusaamisen ehkäisyyn liittyvistä tehtäväkorteista:

Tutustu tehtäväkortteihin


Koulutusta kiusaamisen ennaltaehkäisyyn

MLL:n pidetyt kouluttajat voi tilata vanhempainiltaan, opettajien vesopäivään tai oppilaiden oppitunneille kertomaan kiusaamisen ehkäisystä. Tarjoamme toiminnallisia ja keskustelevia koulutuksia valtakunnallisesti.

Lisätietoa koulutuspalveluista


Sua varten somessa
Materiaalit – Sua varten somessa
Julisteitamme esim. kouluille ja nuorisotaloille jaettavaksi.
Materiaalit – Sua varten somessa
Ota somessa tapahtuva häirintä, omat rajat ja turvataidot puheeksi oppilaiden kanssa näiden esitysten avulla!


OPETUSHALLITUS

Puutu lapsen ja nuoren kokemaan kiusaamiseen

Puutu kiusaamiseen varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa
Puutu kiusaamiseen perusopetuksessa