Työnantajana toimiminen

MLL:n välittämät hoitajat eivät ole työsuhteessa Mannerheimin Lastensuojeluliittoon, sen piirijärjestöihin eivätkä paikallisyhdistyksiin. MLL:n tehtävänä on kouluttaa, tukea ja ohjata sekä välittää hoitajia perheille. Perhe tilaa itse palvelun, toimii hoitajan työnantajana ja vastaa työlainsäädännössä määrätyistä työnantajavelvoitteista. Hoitaja puolestaan vastaa työntekijän velvoitteista. Lisätietoa saat välitysjärjestelmän nettisivulta ja Vanhempainnetistä.


Palkanmaksu

Hoitajalle maksettava palkka on 9€/tunti. Maksettava palkka on perheille kotitalousvähennyskelpoista. Minimivelvoitus on kahden tunnin palkka. Palkka maksetaan puolen tunnin tarkkuudella koko tilatulta ajalta. 

Sunnuntaityöstä säädetään työaikalain 33 §:ssä ja tällöin perhe maksaa hoitajalle palkkaa 18€/tunti. Korotettua palkkaa maksetaan myös kirkollisina juhlapäivinä, vapunpäivänä ja itsenäisyyspäivänä.

Kello 23 jälkeen päättyvässä hoidossa perheen tulee huolehtia hoitajan turvallisesta kotimatkasta joko tarjoamalla autokyydin tai kustantamalla taksin.


Muut työnantajavelvoitteet

Maksuttoman Palkka.fi -palvelun avulla voit hoitaa palkan laskemisen sekä palkanmaksuun liittyvät ilmoitukset. Myös kotitalousvähennys on helppo hakea Palkka.fi:n kautta. Kotitalouskäyttäjän ilmoitukset lähetetään automaattisesti tulorekisteriin. 

Voit myös käyttää Palkkaus.fi -palvelua työnantajavelvoitteiden hoitamiseen. Velvollisuudet ja maksut hoituvat palvelulla helposti ja nopeasti, eikä niitä tarvitse itse opetella. Palvelun käyttäminen maksaa 1% bruttopalkasta, vähintään  5e mutta korkeintaan 10€. Palkkaus.fi -palvelu on käytössä lastenhoitotoiminnan välitysjärjestelmämme yhteydessä. 

Vuoden 2020 taulukot ja tarkemmat työnantajaohjeistukset voit lukea  MLL:n keskusjärjestön sivuilta

Alla on lisätietoa työnantajavelvoitteista. Ohjeistusta työnantajana toimimiseen on mahdollista kysyä myös hoitajavälityksestä 044 077 0873 arkisin klo 8–11.


Tulorekisteri

Perhe ilmoittaa kaikki maksamansa tulot tulorekisteriin palkanmaksua seuraavan kalenterikuukauden 5. päivään mennessä. 

Lue lisää Verohallinnon sivuilla

Työttömyysvakuutusmaksu

Perheen tulee vähentää palkanmaksun yhteydessä kaikilta 17–64 -vuotiailta hoitajilta palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu 1,25%. Tulorekisteriin ilmoitettujen tietojen perusteella perhe saa laskun työttömyysvakuutusmaksusta, jos maksaa palkkoja yli 1300e/vuodessa. Perheeltä laskutetaan sekä työnantajan (0,45%) että  palkansaajan (1,25%) työttömyysvakuutusmaksut. Lisätietoja työttömyysvakuutusmaksusta Työttömyysvakuutusrahaston internet-sivuilta www.tvr.fi tai asiakaspalvelusta 0757570500.

TyEL-eläkevakuutusmaksu

TyEL –eläkevakuutusmaksu koskee 17–67-vuotiaita hoitajia. Maksu on kuukausi- ja työntekijäkohtainen, ja se maksetaan, mikäli samalle työntekijälle maksettujen palkkojen määrä on yli 60,57 €/kk. Kun raja ylittyy, perhe vähentää hoitajan palkasta työntekijän osuuden, mikä on 17–52-vuotiailla ja 63–67-vuotiailla 7,15 % ja 53–62-vuotiailla 8,65%.

Tulorekisteri-ilmoituksessa valitaan työeläkevakuutusyhtiö, jota haluaa käyttää. Työeläkevakuutusyhtiö lähettää laskun. Perheeltä laskutetaan TyEL:n kokonaismaksu 25,30% palkasta.

MLL:n välitysjärjestelmästä perheen omilta asiakassivuilta löytyy jokaisen tilauksen kohdalta valmiiksi täytetty palkkatosite, joka vähentää automaattisesti hoitajan palkasta työttömyysvakuutusmaksun sekä TyEL-eläkevakuutusmaksun.

Ennakonpidätys

Kotitalouteen palkatulle lasten hoitajalle maksetuista palkoista ei tarvitse toimittaa ennakonpidätystä, jos samalle työntekijälle maksetaan palkkaa alle 1 500 euroa vuodessa.

Tapaturmavakuutus

Perheen tulee vakuuttaa hoitaja/hoitajat lakisääteisellä tapaturmavakuutuksella. Tapaturmavakuutus tulee ottaa, jos maksaa työntekijöille palkkaa yli 1200e/vuodessa. Perhe voi hankkia tapaturmavakuutuksen sopivaksi katsomastaan vakuutusyhtiöstä.

Kotitalousvähennys

Perheellä on mahdollisuus tietyin edellytyksin saada omassa verotuksessaan kotitalousvähennys lastenhoidon kustannuksista.

Lisätietoa: Piritta Lirkki, puh 050 4725 125 piritta.lirkki@mll.fi