Työnantajana toimiminen

MLL:n välittämät hoitajat eivät ole työsuhteessa Mannerheimin Lastensuojeluliittoon, sen piirijärjestöihin eivätkä paikallisyhdistyksiin. MLL:n tehtävänä on kouluttaa, tukea ja ohjata sekä välittää hoitajia perheille. Perhe tilaa itse palvelun, toimii hoitajan työnantajana ja vastaa työlainsäädännössä määrätyistä työnantajavelvoitteista. Hoitaja puolestaan vastaa työntekijän velvoitteista. Lisätietoa saat välitysjärjestelmän nettisivulta ja Vanhempainnetistä.


Palkanmaksu

Hoitajalle maksetaan palkkaa 10 e/tunnilta (pyhäpäivinä 20 e/tunti). 

Perhe maksaa hoitajalle palkan tilille tai käteisellä hoitajan läsnä ollessa. Palkka maksetaan puolen tunnin tarkkuudella. Tämä on kokonaiskorvaus, joka sisältää lomakorvauksen. 

Minimiveloitus on kahden (2) tunnin palkka. 

Palkka maksetaan tilatulta ajalta, vaikka hoito päättyisikin aikaisemmin. Tilauksessa sovittu aika on hoitajan työaika. Työaikaan sisältyy myös tutustuminen alkuun sekä vanhempien kotiinpaluun yhteydessä käyty keskustelu ja palkanmaksu. Näihin on tärkeää varata riittävästi aikaa. Maksettava palkka on perheille kotitalousvähennyskelpoista. 

Sunnuntaityöstä säädetään työaikalain 20 §:ssä ja tällöin perhe maksaa hoitajalle palkkaa 20€/tunti Korotettua palkkaa maksetaan myös kirkollisina juhlapäivinä, vapunpäivänä ja itsenäisyyspäivänä.

Kello 23 jälkeen päättyvässä hoidossa perheen tulee huolehtia hoitajan turvallisesta kotimatkasta joko tarjoamalla autokyydin tai kustantamalla taksin.

Alla on lisätietoa työnantajavelvoitteista. Ohjeistusta työnantajana toimimiseen on mahdollista kysyä myös hoitajavälityksestä 044 077 0873 arkisin klo 8–12.


Työnantajavelvoitteet 2023

Palkanmaksun ja työnantajailmoitukset voit hoitaa seuraavasti:


VAIHTOEHTO 1:

Käytä MLL:n varausjärjestelmässä olevaa tilauskohtaista palkkalaskelmaa ja tee tulorekisteri-ilmoitus.

 • Maksa palkka hoitajalle hoidon päätyttyä (näet nettopalkan tilauskohtaisesta palkkalaskelmasta).
 • Anna hoitajalle tilauskohtainen palkkalaskelma. Palkkalaskelman voit tulostaa järjestelmästämme tai tallentaa ja lähettää hoitajalle sähköpostilla. Tilauskohtaisessa palkkatositteessa on huomioitu mahdolliset vähennykset.
 • Ilmoita kaikki kuukauden aikana maksetut palkat Verohallinnon tulorekisteriin viimeistään palkanmaksua seuraavan kuukauden 5. päivään mennessä. Tulorekisterin asiakaspalvelu p. 029 497 550.
 • Työeläkevakuutusyhtiö laskuttaa perheeltä tarvittaessa työeläkevakuutusmaksun jälkikäteen.
 • Työllisyysrahasto laskuttaa perheeltä tarvittaessa työttömyysvakuutusmaksun jälkikäteen.

Katso alta ohjeet miten käytät tulorekisteriä.

YouTube-videon näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.

VAIHTOEHTO 2:

Käytä Verohallinnon Palkka.fi -palvelua.

 • Kirjaudu Palkka.fi palveluun hoitajan läsnä ollessa ja täytä vaadittavat tiedot palkkalaskelmaa varten. Suosittelemme rekisteröitymään sekä täyttämään työntekijän (hoitajan) tiedot etukäteen.
 • Maksa hoitajanpalkka palkka.fi palvelusta saamasi laskun avulla.
 • Tulosta tai lähetä hoitajalle sähköisesti palkka.fi palvelusta löytyvä palkkalaskelma.
 • Palvelusta saat tarvittaessa laskun työeläkevakuutusmaksusta.
 • Palvelu ilmoittaa tiedot tulorekisteriin.
 • Työllisyysrahasto laskuttaa perheeltä tarvittaessa työttömyysvakuutusmaksun jälkikäteen.

Muuta huomioitavaa

Kotitalousvähennys

Perheellä on mahdollisuus tietyin edellytyksin saada omassa verotuksessaan kotitalousvähennys lastenhoidon kustannuksista. Vuonna 2023 kotitalousvähennys on 30 % palkasta sekä palkkaan liittyvät työnantajan sivukulut. Lisätietoja https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/verokortti-ja-veroilmoitus/vahennykset/kotitalousvahennys/⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠


Tapaturmavakuutus

Jos perhe maksaa työntekijöille palkkaa yli 1 400 €/vuodessa, tulee vakuuttaa hoitaja/hoitajat lakisääteisellä tapaturmavakuutuksella. Perhe voi hankkia tapaturmavakuutuksen sopivaksi katsomastaan vakuutusyhtiöstä.


Ennakonpidätys

Jos perhe maksaa samalle työntekijälle yli 1 500 euroa vuodessa, perhe huolehtii ennakonpidätyksen. Tässä tapauksessa hoitaja toimittaa verokortin.


Alla lisätietoa tulorekisterin ja palkka.fi kautta hoituvista työnantajamaksuista. Huomioithan, että näitä sinun ei tarvitse itse huolehtia vaan saat laskut automaattisesti, jos rajat ylittyvät.


Työttömyysvakuutusmaksu

Kaikilta 18–64-vuotiailta hoitajilta vähennetään palkanmaksun yhteydessä palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu 0,79 %. Tulorekisteriin ilmoitettujen tietojen perusteella perhe saa laskun työttömyysvakuutusmaksusta,  jos maksaa palkkoja yli 1 400 € vuodessa. Perheeltä laskutetaan sekä työnantajan (0,27 %) että palkansaajan (0,79 %) työttömyysvakuutusmaksut.


Lisätietoja työttömyysvakuutusmaksusta https://www.tyollisyysrahasto.fi/tyottomyysvakuusmaksut/  tai työllisyysrahaston asiakaspalvelusta p.075 757 0500.


Työeläkevakuutusmaksu

TyEL-eläkevakuutusmaksu koskee 17–67-vuotiaita hoitajia. Maksu on kuukausi- ja työntekijäkohtainen, ja se maksetaan, mikäli samalle työntekijälle maksettujen palkkojen (brutto) määrä on yli 68,57 € kuukaudessa. Kun raja ylittyy, vähennetään hoitajan palkasta työntekijän osuus (17–52-vuotiailla ja 63–67-vuotiailla 7,15% ja 53–62-vuotiailla 8,65 %.) Tulorekisteri-ilmoituksessa tai palkka.fi palvelussa perhe valitsee työeläkevakuutusyhtiön, jota haluaa käyttää. Työeläkevakuutusyhtiö lähettää laskun. Perheeltä laskutetaan TyEL:n kokonaismaksu 26,12 % palkasta.


Vuoden 2024 taulukot ja ohjeet

Piritta Lirkki koordinaattori 050 472 5125 piritta.lirkki@mll.fi