Yhes vahvemmaks!

MLL:n Kaakkois-Suomen piirin hallinnoima ja STEA:n rahoittama ”Yhes vahvemmaks – parisuhde lapsen kotina ja vanhemmuuden pilarina” -kehittämishanke toimi vuosina 2020–2022. Hankkeen toimet vakiintuivat ja toiminta jatkuu STEA:n rahoituksella. Yhes vahvemmaks! -toimilla vahvistetaan vanhemmuutta ja parisuhdetta sekä ilon löytymistä perhearjesta. Toiminnan tarkoituksena on lasta odottavien ja alle 4-vuotiaiden lasten vanhempien parisuhteen ja vanhemmuuden tukeminen ammatillisesti ohjatuin vertaisryhmin, yksilöllisen ammatillisen tuen sekä etätoiminnan avulla. Tavoitteena on myös levittää perhemyönteistä toimintakulttuuria alueen vanhemmille, työnantajille sekä suurelle yleisölle live- ja etätapahtumien avulla, järjestää vanhempainiltoja, vaikuttaa sosiaalisessa mediassa sekä tuottaa perheille yhteistä tekemistä. Toiminnalla mahdollistuu myös etänä tapahtuva vapaaehtoistoiminta (someluotsit).

Hankkeessa kehitettiin ja vakiinnutettiin:

  • Odottavien olohuone -illat
  • Perhe mielessä -vertaisryhmät
  • Vanhemmuuden ABC -ryhmät
  • Yksilöllinen tuki (parisuhdeohjaus)
  • Kaakon äipät ja iskät -Facebook ryhmä
  • Someluotsitoiminta
  • Vaali Rakkautta -toimintapisteet lapsiperheiden tapahtumissa
  • Vauvan päivän -tapahtumat ja synnytyssairaalavierailut
  • Perhemyönteinen työyhteisö -kampanja
  • Verkostoyhteistyönä toteutettavat toimet esim. Perhe mielessä -vanhempainillat