Nepsy

Näe nepsy 
Neuroepätyypillinen lapsi ja vanhempien tunteet | Näe nepsy 
Näe nepsy internetsivun tavoitteena on lisätä tietoisuutta ja yhteiskunnallista vaikuttamista asenteisiin, palvelurakenteeseen ja koulupolkuihin sekä palveluohjauksen vahvistamiseen. Sivuilta löytyy tietoa neuropsykiatrisista piirteistä, tietoa vanhemmille sekä hyödyllisiä linkkejä. Sivuilta löytyy myös tarinoita kaiken ikäisiltä, joilla on neuropsykiatrisia häiriöitä sekä heidän vanhemmiltaan. Tämä toimii varmasti hyvänä vertaistukena monille.

Nepsy-oireet kouluikäisellä 
Nepsy-piirteet alle kouluikäisellä lapsella - Pirkkalan kunta
Pirkkalan kunnan internetsivuilta löytyy lista neuropsykiatrisista piirteistä, joita lapsella saattaa koulussa tai kotona esiintyä. Näiden pohjalta esimerkiksi vanhemmat tai opettajat  voivat huomioida ja seurata mahdollisesti lapsella esiintyviä piirteitä. Sivun loppu puolelta löytyy myös ohjeita, miten kannattaa toimia, jos lapsella esiintyy kyseisiä piirteitä ja halutaan hakea apua.

Nepsy perheiden tuki 
(1) Facebook
Nepsyperheiden tuki on yhdistys, joka tukee nepsyperheitä löytämään oikean auttavan tahon. Yhdistyksen tavoite on koota tietoa erilaisista tukikeinoista ja avuntarjoajista. Se tarjoaa tukea eri tilanteisiin, kuten tukiverkostojen etsimiseen, viranomaisten kanssa asioimiseen ja hakemusten täyttämiseen tai esimerkiksi vaate ja arjen apuvälineiden hankkimiseen. Tuen tavoitteena on parantaa voimavaroja tukea saavien vahvuuksia hyödyntäen ja löytää jatkuva tuki tilanteeseen.

Nepsy arki 
nepsyarki⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠
Nepsy arki on internetsivu, joka tarjoaa tietoa neuropsykiatrisista häiriöistä sekä tarjoaa erilaisia keinoja ja vinkkejä, miten lapsen kehitystä voidaan tukea vahvuuksia ja voimavaroja hyödyntäen. Internetsivu tarjoaa tietoa ADHD:stä, autismikirjonhäiriöstä, Tourettesta ja tic-oireista, aistiherkkyyksistä sekä kehityksellisestä kielihäiriöstä. Erilaiset vinkit, joita sivuilta löytyy, liittyvät tunteiden tunnistamiseen ja käsittelyyn, rutiinien luomiseen, toiminnanohjauksen tukemiseen, palautteen antamiseen, lapsen rauhoittamiseen, aistimusten kanssa toimimiseen, puheenkehityksen kehittämiseen sekä vireystason säätelyyn.