Ammatilliset perhepalvelut

Ammatillisia perhepalveluita tuotetaan kunnille ostopalvelusopimuksella.  Perhe voi saada kunnalta hoitoon oikeuttavia palveluseteleitä tai maksusitoumuksen. Perheet ja yhteisöt voivat tilata palvelua myös yksityisesti.

Ammatillisiin perhepalveluihin kuuluvat lapsiperheiden kotipalvelu, vammaisen ja pitkäaikaissairaan lapsen hoito, perhetyö sekä lasten ja nuorten ammatillinen tukihenkilötyö. Työkokonaisuus räätälöidään perheen tarpeita vastaavaksi. Työn tavoitteista ja toteutuksesta sovitaan ennen työn alkua palvelusuunnitelmassa. Suunnitelman laatimiseen ja arviointiin osallistuvat perhe, palvelun tilaaja, perhetyöntekijä ja perhepalvelupäällikkö.

Perhetyöntekijät ovat sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia jotka työskentelevät perheessä tarvittaessa kaikkina vuorokauden aikoina. Työtään he toteuttavat voimavarakeskeisesti ja reflektiivisesti.


Lapsiperheiden kotipalvelu

  • Lapsiperheiden kotipalvelu tukee lapsiperheitä kuormittavassa elämäntilanteessa tarjoamalla konkreettista, oikea-aikaista apua ja tukea perheen tarpeen mukaan.

Vammaisen ja pitkäaikaissairaan lapsen hoito

  • Vammaisen ja pitkäaikaissairaan lapsen hoito tarjoaa apua lapsen kotihoitoon vanhempien jaksamisen ja vanhemmuuden tueksi sekä omaishoitajan vapaan ja iltapäivähoidon järjestämiseksi.

Perhetyö

  • Perhetyö on ennaltaehkäisevää avohuollon tukitoimenpiteenä toteutettavaa toimintaa. Perhetyön tarkoituksena on tukea perhettä kokonaisuutena suunnitelmallisesti, johdonmukaisesti, kokonaisvaltaisesti ja pitkäjänteisesti.

Lasten ja nuorten ammatillinen tukihenkilötyö

  • Lasten- ja nuorten ammatillinen tukihenkilötyö tukee ja edistää lapsen kokonaisvaltaista sosiaalista hyvinvointia, kasvua ja kehitystä.  Lasta tavataan kotona ja kodin ulkopuolella.


Ammatillisten perhepalveluiden tavoitteiden saavuttamista ja toiminnan vaikuttavuutta seurataan palvelusuunnitelman ja säännöllisten neuvottelujen avulla. Työn lähtökohtana ovat aina perheen yksilölliset tarpeet.

Pauliina Paakala Perhepalvelupäällikkö 040 728 0288 pauliina.paakala@mll.fi
Piritta Lirkki palveluohjaaja 050 472 5125 piritta.lirkki@mll.fi