Tunne ja vuorovaikutustaidot

Tunne- ja vuorovaikutustaidot ja vahvuuksien tunnistaminen: 

MIELI ry:llä on paljon hyviä nuorille suunnattuja työvälineitä. Tässä alla muutama:

Vahvuuspakka 
Vahvuuspakka – tutkimusmatka vahvuuksien äärelle | MIELI Suomen Mielenterveys ry (futural.fi)
Vahvuuspakka on työväline, jonka avulla voidaan tukea ohjattavaa tunnistamaan ja käyttämään luonteenvahvuuksiaan.

Hyvän mielen treenivihko nuorelle
Hyvän mielen materiaalit nuorille - MIELI ry
Hyvän mielen materiaali koostuu kolmesta toisiaan tukevasta osasta, joita käyttää myös itsenäisesti: Hyvän mielen treenivihko, ohjaajan opas ja vuosikello. Hyvän mielen materiaalit on jaettu yhdeksän mielenterveystaidon ympärille. 

Hyvän mielen ohjaajan opas- nuoren ohjaajalle
hyvan_mielen_ohjaajan_opas.pdf (mieli.fi)
Opas Hyvänmielen treenivihkon käyttöön ja Tähän oppaaseen on koottu helposti käyttöön otettavia, nuoren mielenterveyttä edistäviä tehtäviä. Tehtävien kautta sukelletaan nuorille tärkeiden mielenterveystaitojen pariin. Tehtävien kestot vaihtelevat 15–30 minuuttiin.

Vahvuuskortit: Mieli Ry (Vahvuuskortit - MIELI ry)
Mieli Ry:n vahvuuskortit ovat ala- ja yläkoululaisille soveltuvat kortit vahvuuksista keskustelemiseen sekä myönteisen itsetuntemuksen lisäämiseen. Kortteja voidaan käyttää yksin, parin kanssa tai ryhmässä eri tavoin esimerkiksi peleissä. Mieli Ry:n sivuilta löytyy ohjeita vahvuuskorttien käyttämiseen, mutta erilaisia pelejä voi myös keksiä itse.


Opetushallitus

Tietoisuusharjoitukset eli mindfulness (Tietoisuustaitoharjoitteita lapsille, nuorille ja aikuisille | Opetushallitus (oph.fi))
Tutkimukset ovat osoittaneet, että mindfulness harjoituksia tekevät ovat keskittyneempiä, kykenevämpiä tunnesäätelyyn, myötätuntoisempia, onnellisempia sekä vähemmän stressaantuneita. Opetushallituksen sivuilta löytyy harjoituksia varhaiskasvatukseen, peruskouluun ja toiselle asteelle sekä opettajille.


Suomen nuorisokeskukset:

Ryhmäytymisleikkejä 
(15 harjoitusta ryhmäytymiseen - Suomen nuorisokeskukset (snk.fi)) Suomen Nuorisokeskukset internetsivuilla on monia erilaisia ryhmäytymisleikkejä, joita voidaan leikkiä pitkin vuotta ryhmän yhteishengen ja ryhmäytymisen parantamiseksi. Näin myös varmasti kouluviihtyvyys paranee, joka taas vaikuttaa koulu motivaatioon.

Vahvuusvihko 
(Näe lapsesi vahvuudet - Erityisvoimia.fi)
Vahvuusvihkoon kirjoitetaan muistiin niitä tilanteita, joissa lapsi on käyttänyt omia vahvuuksiaan. Vaihtoehtoisesti vihkoa voidaan pitää päiväkirjamaisesti, jolloin lapsi voi itse pohtia omia vahvuuksiaan sekä sitä, miten hän niitä osaa käyttää ja mitä hyötyä niistä on. Lapsi voi kirjoittaa myös muissa henkilöissä havaitsemistaan vahvuuksista.

MLL Kaakkois-Suomen piiri: 
Osallisuuden avaimet 
Menetelmiä osallisuuteen ja kuulemiseen
Microsoft Word - VALMIS-MLL-osallisuuden avaimet-muutokset.docx (yhdistysavain.fi)
Oppaassa olevat osallistavat menetelmät on testattu käytännössä nuorten kanssa ja oppaaseen on valikoitunut nuorten mielestä toimivimmat ja parhaimmat menetelmät.