Tukioppilastoiminta alakouluille

Tukioppilastoimintaa alakouluille on kehitetty pilottikouluissa ympäri Suomen, ja vuonna 2024 MLL:n Kaakkois-Suomen piiri lähtee toteuttamaan pilotointia Kouvolan alakouluissa Kymin Osakeyhtiön 100-vuotissäätiön tukemana.

Tukioppilaat toimivat koulussa silminä ja korvina. He rakentavat koulussa hyvää ryhmähenkeä ja kiusaamisen vastaista normia sekä huolehtivat, ettei kukaan jäisi yksin. Yli 50 vuoden ajan kehitetty MLL:n tukioppilastoiminta on alun perin luotu yläkoulumaailmaan soveltuvaksi.

Alakouluissa on tarve vastaavalle oppilaita osallistavalle ja yhteisölliselle toimintamallille. Alakoulujen tukioppilastoiminta keskittyy ennen kaikkea yhteisöllisyyden rakentamiseen ja yksinäisyyden ennaltaehkäisyyn, samalla ennaltaehkäisten kiusaamista.

"Alakoulun tukioppilastoiminnalla lisätään turvallisuuden tunnetta ja vähennetään yksinäisyyttä. Tukioppilaiden järjestämä toiminta koulupäivien aikana - kuten välituntitoiminta - mahdollistaa oppilaiden osallistumisen ja ehkäisee siten syrjäytymistä. Alakoulujen tukioppilastoiminta tukee myös nivelvaihetta yläkouluun siirryttäessä", kertoo MLL:n Kaakkois-Suomen toiminnanjohtaja Christa Carpelan.

Kouvolan pilotti on ensimmäinen koko kunnan läpäisevä pilotti valtakunnallisesti koordinoidussa ohjelmassa. MLL:n keskusjärjestö koordinoi alakoulujen tukioppilastoiminnan valtakunnallista ohjelmaa, jota Kaakkois-Suomen piiri jalkauttaa Kouvolassa.


Toimintaa tukemassa: