TOIMIPISTEET

Kouvolan piiritoimisto
Hallituskatu 5, 2. kerros
45100 Kouvola


kaakkois-suomen.piiri@mll.fi

Lappeenrannan toimipiste
Koulukatu 49 lh 2,
53100 Lappeenranta


kaakkois-suomen.piiri@mll.fi

Toimistojemme väki on liikkuvaista, joten soitathan ennen kun tulet käymään.


HENKILÖKUNTA

Christa Carpelan toiminnanjohtaja 050 406 3763 christa.carpelan@mll.fi (Lomalla 1.7. - 2.8.2024) Vastuullani on järjestön johtaminen ja toiminnot kokonaisuutena. Lisäksi vastuullani on vaikuttamistyö ja varainhankinta, sekä yhteistyö eri sidosryhmien kanssa.
Pauliina Paakala hallintopäällikkö 040 728 0288 pauliina.paakala@mll.fi Vastuullani on piirin henkilöstöhallinto, talouden seuranta, laskutus ja tietoturva. Johdan myös ammatillisten perhepalveluiden kokonaisuutta ja toimin ammatillisten perhetyöntekijöiden esihenkilönä. Lisäksi vastaan lasten ryhmähoidosta ja Leikkilätoiminnasta. Työalueeni on koko Kaakkois-Suomen alue.
Virpi Meriläinen kehittämispäällikkö 040 589 5584 virpi.merilainen@mll.fi (Lomalla 24.6. - 31.7.2024) Toimin perhesuhteiden tuen esihenkilönä. Vastaan eroauttamistoiminnasta (kohtaamispaikka- ja vertaisryhmätoiminta) sekä parisuhteen ja vanhemmuuden vahvistamisen toimista (vertaisryhmätoiminta ja yksilöllinen tuki). Olen mukana kehittämässä perhemyönteisen toimintakulttuurin leviämistä työelämään Perhemyönteinen työyhteisö -kampanjan avulla.
Maiju Vesa nuorisotoiminnan päällikkö 050 302 0269 maiju.vesa@mll.fi (Lomalla 1.7. - 4.8.2024) Toimin nuorisotiimin esihenkilönä. Vastaan Selviydytään kiusaamisesta -toimintamallin (vertaisryhmätoiminta, yksilöohjaus ja vapaaehtoisten sekä ammattilaisten koulutus) toteutuksesta ja sen kehittämisestä piirin alueella. Olen myös mukana muiden palveluidemme kehittämisessä ja eri yhteistyöverkostoissa.
Sanna Kytö tukihenkilötoiminnan päällikkö 040 749 9697 sanna.kyto@mll.fi Toimin tukihenkilötoiminnan esihenkilönä. Koordinoin kaveri-, heppakaveri ja perhekummitoimintaa Kymenlaakson alueella. Hoidan yhteistyötä kuntiin ja muihin paikallisiin toimijoihin. Osallistun toiminnan kehittämiseen.
Matti Vaahtersalo järjestöassistentti 050 528 2278 matti.vaahtersalo@mll.fi Avustan taloushallintoa sekä muita tiimejä niin tilastointitaulukoinnissa kuin muissakin assistentin tehtävissä, aina tarpeen mukaan. Yritän myös parhaani pysyä kartalla siitä, missä Möllö Pöötinen aina milloinkin vierailee!
Möllö Pöötinen maskotti Heippa! Minä hauskuutan lapsia, leikin kaikkien kanssa ja kuuntelen lasten unelmia ja murheita! Kiertelen myös tapahtumissa koordinaattoreiden kanssa ja vierailen paikallisyhdistysten luona. Meillä Toiveiden metsässä ei ole tietokoneita, ja siksi minut tavoittaa parhaiten piirimme työntekijöiden kautta! Nähdään ja halataan!
Halla-koira eläintyöpari Työskentelen luontoavusteisessa nuorisotyössä ja minut voi tavata esimerkiksi yksilöohjauksessa, ryhmissä tai tapahtumissa. Olen luotettava kuuntelija ja minua saa halata! Työskentelen koordinaattori Hannaleenan (hannaleena.ahtiainen@mll.fi) kanssa, joka on käynyt Eläinavusteinen valmentaja -koulutuksen.

Yhdistysten tuki

Henna Karhu koordinaattori 050 477 8444 henna.karhu@mll.fi (Lomalla 1.7. - 31.7.2024) Vastuullani on paikallisyhdistysten ammatillinen tuki ja koulutus, yhdistystoiminnan kehittäminen sekä perhekahvilatoiminnan ohjaus. Työskentelen koko Kaakkois-Suomen alueella.

Nuorisotoiminta

Sami Halme koordinaattori 050 477 0877 sami.halme@mll.fi (Lomalla 1.7. - 2.8.2024) Vastaan vertaisryhmätoiminnasta ja järjestän tapahtumia ja koulutuksia nuorille, huoltajille sekä ammattilaisille. Lisäksi vastuullani on nuoriso- ja tukioppilastoiminta sekä koulu- ja urheiluseurayhteistyö. Työalueenani on Kaakkois-Suomen alue.
Elisa Sandström-Hovi Koordinaattori 050 513 9553 elisa.sandstrom-hovi@mll.fi (Lomalla 1.7. - 2.8.2024) Vastaan Koutsi-toiminnasta. Kartoitan koulujen kanssa tukea tarvitsevia nuoria sekä koulutan ja tuen vapaaehtoisia heidän työssään. Työpisteeni sijaitsee Kouvolassa, mutta työalueenani on Kaakkois-Suomen alue.
Hannaleena Ahtiainen koordinaattori 050 313 1194 hannaleena.ahtiainen@mll.fi (Lomalla 24.6. - 28.7.2024) Vastaan luontoavusteisesta nuorisotoiminnasta. Tehtäviini kuuluu yksilöohjaus, ryhmätoiminta ja nuorten kohtaaminen mielen hyvinvoinnin teemojen parissa. Työpisteeni sijaitsee Kouvolassa, mutta työalueenani on koko Kaakkois-Suomen alue.
Piritta Lirkki koordinaattori 050 472 5125 piritta.lirkki@mll.fi (Lomalla 28.6. - 2.8.2024) Koordinoin lastenhoitotoimintaa. Tehtäviini kuuluu läksykummitoiminnan ja Mie osaan kerhojen koordinointi sekä Selviydytään kiusaamisesta vertaisryhmätoiminta, yksilöohjaus ja vapaaehtoisten koulutus Etelä-Karjalan alueella. Työalueenani on Kaakkois-Suomen alue.

Perhesuhteiden tuki

Marjaana Peronmaa koordinaattori 050 358 8394 marjaana.peronmaa@mll.fi (Lomalla 24.6. - 1.8.2024) Tehtäviini kuuluu eroauttamistoiminta. Koordinoin eroperheiden kohtaamispaikkatoimintaa perhesatamissa sekä eroauttamistoiminnan vapaaehtoisia perheluotseja. Toteutan vertaisryhmiä eroperheiden vanhemmille sekä lapsille ja eroauttamis- ja uusperhekoulutuksia ammattilaisille. Olen mukana järjestämässä Eron edessä -iltoja eronneille ja eroa harkitseville vanhemmille. Vastuullani on maakunnallisen yhteistyön kehittäminen työalueellani Etelä-Karjalassa.
Noora Kovanen koordinaattori 050 466 2642 noora.kovanen@mll.fi (Lomalla 1.7. - 4.8.2024) Toimin parisuhteen ja vanhemmuuden tuen koordinaattorina. Tehtäviini kuuluvat vertaisryhmät, parisuhdeohjaus, vanhempainillat ja perhetapahtumat. Koordinoin Kaakon äipät ja iskät -Facebook ryhmää ja ohjaan vapaaehtoisia someluotseja. Kehitän perhemyönteisen toimintakulttuurin leviämistä työelämään Perhemyönteinen työyhteisö -toiminnan avulla. Pääasiallista työaluettani on Etelä-Karjala.
Riina Sommarberg koordinaattori 050 527 1271 riina.sommarberg@mll.fi Toimin eroauttamistoiminnan koordinaattorina Kymenlaakson alueella. Vastaan lasten erovertaisryhmien järjestämisestä yhteistyössä koulujen ja varhaiskasvatuksen kanssa. Toteutan eroa pohtiville ja eronneille vanhemmille yksilöllistä neuvontaa, ohjausta ja vertaisryhmätoimintaa. Työtehtäviini kuuluvat myös ammattilaisten koulutukset ja verkostoyhteistyö, sekä koordinoin eroperheiden kohtaamispaikkatoimintaa ja eroauttamistoiminnan vapaaehtoisia Kymenlaaksossa.
Tuija Anttila koordinaattori 050 523 3984 tuija.anttila@mll.fi (Lomalla 15.7. - 2.8.2024) Tehtäviini kuuluvat parisuhteen ja vanhemmuuden vahvistamisen toimet. Näitä ovat esimerkiksi vertaisryhmät (Perhe mielessä -ryhmät), vanhempainillat (kuten Odottavien olohuone -illat) ja perhetapahtumat. Koordinoin Kaakon äipät ja iskät -Facebook ryhmää ja ohjaan vapaaehtoisia someluotseja. Kehitän perhemyönteisen toimintakulttuurin leviämistä työelämään Perhemyönteinen työyhteisö -kampanjan avulla. Pääasiallista työaluettani on Kymenlaakso.

Tukihenkilötoiminta

Heta Jurvanen koordinaattori 040 087 3603 heta.jurvanen@mll.fi (Lomalla 8.7. - 30.7.2024) Koordinoin perhekummi-, kaveri-, heppakaveri- ja ystäväksi maahanmuuttajaäidille -toimintaa sekä mummi- ja vaaritoimintaa Etelä-Karjalan alueella. Rekrytoin, koulutan ja tuen alueen vapaaehtoisia, seuraan tukisuhteita sekä hoidan yhteistyötä kuntiin ja muihin paikallisiin toimijoihin. Osallistun erilaisten tapahtumien järjestämiseen.
Suvi Laajarinne koordinaattori 040 750 4112 suvi.laajarinne@mll.fi Toimin ystäväksi maahanmuuttajaäidille toiminnan koordinaattorina Kymenlaakson alueella. Koulutan vapaaehtoisia suomenkieltä puhuvia naisia ystäväksi maahanmuuttajataustaisille äideille. Työhöni kuuluu myös monikulttuurinen yhteistyö kuntien, kaupunkien ja kolmannen sektorien toimijoiden kanssa.

Viestintä

Samuli Nihtilä viestintäkoordinaattori 050 452 0040 samuli.nihtila@mll.fi (Lomalla 8.7. - 2.8.2024) Toimin koordinaattorina piirin viestinnässä ja muissa IT-tehtävissä. Tehtäviini kuuluvat visuaalisen sisällön, kuten mainosten ja videoiden tuottaminen eri toimintojen tarpeisiin sekä sosiaalisen median ohjaus ja ylläpito.

Verkkolaskuosoitteet löydät täältä.