TOIMIPISTEET

Kouvolan piiritoimisto
Hallituskatu 5, 2. kerros
45100 Kouvola


kaakkois-suomen.piiri@mll.fi

Lappeenrannan toimipiste
Koulukatu 49 lh 2,
53100 Lappeenranta


kaakkois-suomen.piiri@mll.fi

Toimistojemme väki on liikkuvaista, joten soitathan ennen kun tulet käymään.


HENKILÖKUNTA

Christa Carpelan toiminnanjohtaja 050 406 3763 christa.carpelan@mll.fi Vastuullani on järjestön johtaminen ja toiminnot kokonaisuutena. Lisäksi vastuullani on vaikuttamistyö ja varainhankinta, sekä yhteistyö eri sidosryhmien kanssa.
Teija Honni talousvastaava 040 566 2166 teija.honni@mll.fi Vastaan piirin kirjanpidosta, palkanlaskennasta ja hankinnoista. Lisäksi tuen piirin alueen yhdistyksiä taloudenhoitoon liittyvissä asioissa. Työskentelen tällä hetkellä maanantaista keskiviikkoon.
Virpi Meriläinen kehittämispäällikkö 040 589 5584 virpi.merilainen@mll.fi Toimin tukihenkilötoiminnan tiimin ja perhesuhteiden tukitiimin esimiehenä. Vastuualueinani ovat perhekummi-, kaveri- ja ystäväksi maahanmuuttajaäidille -toiminta, mummi- ja vaaritoiminta, eroauttaminen ja Yhes vahvemmaks! -parisuhdetta tukeva hanke. Olen mukana palveluidemme kehittämisessä.
Maiju Vesa järjestöpäällikkö 050 302 0269 maiju.vesa@mll.fi Toimin järjestötiimin esimiehenä. Vastuullani on yhdistysten ja perhekahvilatoiminnan ammatillinen ohjaus, tuki ja koulutus sekä kuntayhteistyön kehittäminen.

Järjestötoiminta

Piritta Lirkki koordinaattori 050 472 5125 piritta.lirkki@mll.fi Olen poissa 24.9.2022 asti. Sijaisenani toimii Tiia Grén (tiia.gren@mll.fi). Vastuullani on lastenhoitotoiminnan koordinointi. Koulutan, perehdytän ja rekrytoin hoitajaksi haluavia. Toimin myös ammatillisten perhepalveluiden välittäjänä. Työhöni kuuluu myös läksykummitoiminta. Rekrytoin, koulutan ja tuen vapaaehtoisia. Vastaan myös perhekahvilatoiminnasta. Työalueeni on koko Kaakkois-Suomen alue.
Henna Karhu koordinaattori 050 477 8444 henna.karhu@mll.fi Vastuullani on yhdistysten ammatillinen tuki ja koulutus sekä yhdistystoiminnan kehittäminen. Vastaan Mie pystyn! -hankkeen valtakunnallisesta koordinoinnista läksykummi- ja koutsitoiminnan osalta. Työskentelen koko Kaakkois-Suomen alueella.
Samuli Nihtilä viestintäkoordinaattori 050 452 0040 samuli.nihtila@mll.fi Toimin koordinaattorina piirin viestinnässä ja muissa IT-tehtävissä. Tehtäviini kuuluvat visuaalisen sisällön, kuten mainosten ja videoiden, tuottaminen eri toimintojen tarpeisiin sekä sosiaalisen median ohjaus ja ylläpito.

Nuorisotoiminta

Sami Halme koordinaattori 050 477 0877 sami.halme@mll.fi Vastaan Mie pystyn! -hankkeen vertaisryhmätoiminnasta ja järjestän tapahtumia ja koulutuksia nuorille, huoltajille sekä ammattilaisille. Lisäksi vastuullani on nuoriso- ja tukioppilastoiminta, koulu- ja urheiluseurayhteistyö sekä isien vertaisryhmätoiminta. Työalueenani on Kaakkois-Suomen alue.
Tiia Grén koordinaattori 050 472 5125 tiia.gren@mll.fi Olen mukana Mie pystyn -hankkeessa 24.9. asti. Tehtäviini kuuluu läksykummi- ja koutsitoiminnan koordinointi hankkeen puolelta, jonka lisäksi koordinoin myös lastenhoitotoimintaa. Rekrytoin, koulutan ja tuen vapaaehtoisia sekä osallistun erilaisten tapahtumien järjestämiseen. Työalueenani on Kaakkois-Suomen alue.

Perhesuhteiden tuki

Marjaana Peronmaa koordinaattori 050 358 8394 marjaana.peronmaa@mll.fi Tehtäviini kuuluvat vertaisryhmät ja perhetapahtumat vanhemmuuden ja parisuhteiden tueksi sekä eroperheiden kohtaamispaikkatoiminnan koordinointi perhesatamissa ja vertaisryhmät eroperheiden lapsille. Järjestän vanhempainiltoja varhaiskasvatusikäisten perheille ja koulutuksia ammattilaisille. Vastuullani on Perhemyönteinen työyhteisö-kampanja ja maakunnallisen yhteistyön edistäminen Etelä-Karjalassa. Työalueeni on Lappeenrannan seutu.
Satu Lukka koordinaattori 050 513 9553 satu.lukka@mll.fi Perhemyönteinen työyhteisö ja Perhevapaalta työelämään-ryhmätoiminta sisältyvät työtehtäviini. Lisäksi hoidan hallinnollisia tehtäviä Eroauttamishankkeessa sekä Yhes Vahvemmaks!-hankkeessa. Työalueeni on Kouvola. Työskentelen tällä hetkellä pääasiassa maanantaista keskiviikkoon.
Noora Kovanen koordinaattori 050 466 2642 noora.kovanen@mll.fi Tehtäviini kuuluvat vertaisryhmät, parisuhdeohjaukset ja perhetapahtumat vanhemmuuden ja parisuhteiden tueksi sekä eroperheiden kohtaamispaikkatoiminnan koordinointi perhesatamissa ja erovertaisryhmät lapsille ja aikuisille. Järjestän vanhempainiltoja varhaiskasvatusikäisten perheille ja koulutuksia ammattilaisille. Työalueeni on Imatran seutu.
Hannaleena Ahtiainen koordinaattori 050 313 1194 hannaleena.ahtiainen@mll.fi Tehtäviini kuuluvat vertaisryhmät ja perhetapahtumat vanhemmuuden ja parisuhteiden tueksi, eroperheiden kohtaamispaikkatoiminnan koordinointi perhesatamissa ja vertaisryhmät eroperheiden lapsille. Järjestän vanhempainiltoja varhaiskasvatusikäisten perheille. Koordinoin Kaakon äipät ja iskät -facebook ryhmää ja ohjaan vapaaehtoisia someluotseja. Työalueenani on Kymenlaakso.
Sami Halme koordinaattori 050 477 0877 sami.halme@mll.fi Vastaan Yhes vahvemmaks! -hankkeen isätoiminnasta. Työalueenani on Kaakkois-Suomen alue.

Tukihenkilötoiminta

Heini Penttilä koordinaattori 040 087 3603 heini.penttila@mll.fi Koordinoin kaveri- ja perhekummitoimintaa, sekä ystäväksi maahanmuuttajaäidille -toimintaa Etelä-Karjalan alueella. Rekrytoin, koulutan ja tuen alueen vapaaehtoisia, seuraan tukisuhteita sekä hoidan yhteistyötä kuntiin ja muihin paikallisiin toimijoihin. Osallistun erilaisten tapahtumien järjestämiseen.
Sanna Kytö koordinaattori 040 749 9697 sanna.kyto@mll.fi Koordinoin kaveri- ja perhekummitoimintaa Kymenlaakson alueella. Rekrytoin, koulutan ja tuen alueen vapaaehtoisia, seuraan tukisuhteita sekä hoidan yhteistyötä kuntiin ja muihin paikallisiin toimijoihin. Osallistun erilaisten tapahtumien järjestämiseen.
Hannaleena Ahtiainen koordinaattori 050 313 1194 hannaleena.ahtiainen@mll.fi Vastaan mummi- ja vaaritoiminnasta koko piirin alueella. Rekrytoin, koulutan ja tuen vapaaehtoisia sekä osallistun tapahtumien järjestämiseen.
Elisa Sandström-Hovi koordinaattori 040 750 4112 elisa.sandstrom-hovi@mll.fi Toimin ystäväksi maahanmuuttajaäidille toiminnan koordinaattorina Kymenlaakson alueella. Koulutan vapaaehtoisia suomalaisia naisia ystäväksi maahanmuuttajataustaisille äideille. Työhöni kuuluu myös monikulttuurinen yhteistyö kuntien, kaupunkien ja kolmannen sektorien toimijoiden kanssa.

Ammatilliset perhepalvelut

Pauliina Paakala perhepalvelupäällikkö 040 728 0288 pauliina.paakala@mll.fi Toimin ammatillisten perhetyöntekijöiden esimiehenä. Vastuullani on rekrytointi, asiakkuuksien hallinta, tiimin työhyvinvoinnin johtaminen ja palvelutoiminnan kokonaisuuden johtaminen. Vastaan myös lasten ryhmähoidosta ja Leikkilätoiminnasta. Työalueeni on koko Kaakkois-Suomen alue.

Verkkolaskuosoitteet löydät täältä.