Tulevaisuudenusko ja osallisuus

Keinokortit pelkoon ja jännitykseen
Keinokortit pelkoon ja jännitykseen | Ellipsi

MLL Kaakkois-Suomen piiri: 
Osallisuuden avaimet 
Menetelmiä osallisuuteen ja kuulemiseen
Microsoft Word - VALMIS-MLL-osallisuuden avaimet-muutokset.docx (yhdistysavain.fi)
Oppaassa olevat osallistavat menetelmät on testattu käytännössä nuorten kanssa ja oppaaseen on valikoitunut nuorten mielestä toimivimmat ja parhaimmat menetelmät.

Lasten ja nuorten säätiö
Tulevaisuuden usko harjoituksia
(Opettajille ja ammattilaisille | Lasten ja nuorten säätiö (nuori.fi)
esim. Harjoituksia tulevaisuus­työskentelyyn: Näin käsittelet tulevaisuutta luovasti nuorten kanssa, Harjoituksia rahasta puhumiseen ja tunnetaitojen vahvistamiseen.


(Sijoita nuoriin | Lasten ja nuorten säätiö)
Lasten ja nuorten säätiön internetsivut tarjoavat lapsille ja nuorille tietoa, taitoa ja mahdollisuuksia tulevaisuuden tekemiseen. Säätiön tarkoitus on vahvistaa lasten ja nuorten tulevaisuudenuskoa ja hyvinvointia. Internetsivuilta löytyy myös monenlaista 

Tulevaisuusteema koulussa: Topi – tulevaisuudentutkimuksen oppimateriaali 
(Tulevaisuusteema koulussa | TOPI – Tulevaisuudentutkimuksen oppimateriaali)
Topi – tulevaisuudentutkimuksen oppimateriaalit internetsivuilta löytyy ohjeistus kouluissa toteutettavaan tulevaisuusprojektiin. Projekti voidaan tehdä peruskouluissa ja toisella asteella ja siihen voi osallistua kaikki koulun oppilaat, opettajat sekä muu henkilökunta. Tarkoituksena on, että koulussa valittaisiin päivä tai viikko, joka olisi tulevaisuusteemainen ja jonka aikana ryhmissä tehtäisiin erilaisia tulevaisuusaiheisia tehtäviä. Näiden lähtökohtana on kehittää lasten ja nuorten tietoa tulevaisuuden tekemiseksi sekä omista mahdollisuuksista sen muuttamiseksi. Tehtävissä pohditaan omia tulevaisuudenkuvia ja odotuksia, toiveita ja pelkoja sekä pohditaan tulevaisuutta laajemmasta perspektiivistä. Samalla harjoitellaan ja kehitetään vuorovaikutustaitoja.