Leikkilä

Leikkilä on ammatillisesti ohjattua, valvottua ryhmähoitoa, joka räätälöidään asiakkaan toiveiden mukaan. Asiakas voi tilata käyttöönsä Leikkilän esimerkiksi messuille, tapahtumiin, juhliin tai kokouksiin. Ryhmäkoko määräytyy hoitajien määrän ja hoidettavien lasten iän mukaan.

Leikkilä mahdollistaa vanhempien osallistumisen tarjoamalla turvallista hoitoa lapsille. Vanhemmat huolehtivat lapsen ruokailusta ja vaippojen ym. vaihdosta. Hoitajat vastaavat lapsen turvallisesta viihdyttämisestä. 

Tilaaja huolehtii tarvittavan tilan ja välineistön hankinnasta sekä hoitajien ohjeistuksesta.

Pauliina Paakala Perhepalvelupäällikkö 040 728 0288 pauliina.paakala@mll.fi
Piritta Lirkki koordinaattori 050 472 5125 piritta.lirkki@mll.fi