Vahvuutta erovanhemmuuteen-ryhmät

Vertaisuuteen perustuva ohjattu ryhmä eronneille vanhemmille. Ryhmä toteutuu sähköisenä verkossa. Käsiteltävät aiheet nousevat ryhmän tarpeista, punaisena lankana kuitenkin lapsen huomioiminen ja tukeminen erotilanteessa.