Vahvuutta erovanhemmuuteen-ryhmät

Vertaisuuteen perustuva ohjattu ryhmä eronneille vanhemmille. Ryhmä toteutuu sähköisenä verkossa. Käsiteltävät aiheet nousevat ryhmän tarpeista, punaisena lankana kuitenkin lapsen huomioiminen ja tukeminen erotilanteessa.  

Tällä hetkellä ei ole alkamassa olevia ryhmiä.