Vahvuutta erovanhemmuuteen-ryhmät

Vertaisuuteen perustuva ohjattu ryhmä eronneille vanhemmille. Ryhmä voi toteutua tapaamisina tai sähköisenä verkossa. Käsiteltävät aiheet nousevat ryhmän tarpeista, punaisena lankana kuitenkin lapsen huomioiminen ja tukeminen erotilanteessa.