Materiaalipankki lasten kanssa toimiville

 Materiaalipakissa on erilaisia ilmaiseksi käytettäviä apuvälineitä, oppaita ja mittareita, joita nuori voi tehdä itsenäisesti tai ohjaajan/vapaaehtoisen/vanhemman kanssa. Paketin on koonnut MLL Kaakkois-Suomen piirin Nuorisotoiminnan tiimi. Tekstistä löytyvät linkit tekijöiden sivuille.
 

Tunne- ja vuorovaikutustaidot:

Möllö Pöötisen työkalupakki
Työkalupakki lasten mielipiteiden selvittämiseen | MLL:n Kaakkois-Suomen piiri
Työkalupakin tavoitteena on vahvistaa lasten ja nuorten osallisuutta MLL:n toiminnassa heidän ikänsä ja toimintatasonsa huomioiden. Työkalupakin avulla voidaan selvittää lasten mielipiteitä toiminnasta, tapahtumista tai paikoista. Leikillisen työkalupakin kohderyhmä ovat alakoulu- ja päiväkoti-ikäiset lapset, mutta mikään ei estä käyttämästä sitä myös vanhempien lasten, nuorten ja aikuisten kanssa.  Menetelmät toimivat niin kokonaisuutena kuin erikseenkin, ja menetelmiä voi soveltaa haluamallaan tavalla.

Sisältää:
Satukuvakortin ja sadun
tunne- ja vahvuuskortit (15 erilaista)
tarinan täyttötehtävän (ladattavissa),
Tunnepöllö-tehtävän (ladattavissa)
Toiveiden puu -tehtävän (ladattavissa). 
Ladattavissa ja tulostettavissa ovat myös yleinen, informoiva kirje vanhemmille ja
kouluille.

Vahvuuskortit: Mieli Ry 
(Vahvuuskortit - MIELI ry)
Mieli Ry:n kehittämät vahvuuskortit ovat ala- ja yläkoululaisille soveltuvat kortit vahvuuksista keskustelemiseen sekä myönteisen itsetuntemuksen lisäämiseen. Kortteja voidaan käyttää yksin, parin kanssa tai ryhmässä eri tavoin esimerkiksi peleissä. Mieli Ry:n sivuilta löytyy ohjeita vahvuuskorttien käyttämiseen, mutta erilaisia pelejä voi myös keksiä itse.

Hyvän mielen taitomerkki: Mieli Ry 
(Hyvän mielen taitomerkki peruskouluun - MIELI ry)
Mieli Ry:n hyvän mielen taitomerkki on ala- ja yläkoululaisille sopiva oppi- ja opetusaineisto. Käsiteltäviä aiheita ovat tunne-, kaveri- ja selviytymistaidot, arvot ja asenteet, itsetuntemus ja vahvuudet, turvallisin mielin kehossani, hyvä arki sekä 7.-9. luokkalaisille tarkoitettu unelmat ja luottamus elämään. Tehtäviä voidaan tehdä itsenäisesti ja koko luokan kesken yhdessä. Vuoden 2022 alussa julkaistiin myös selkokielinen taitomerkki erityisopetukseen ja S2-oppilaille. 

Tunne- ja kaveritaitokortit alakouluun: Mieli Ry 
(Tunne- ja kaveritaitokortit alakouluun - MIELI ry)
Mieli Ry:n tunne- ja kaveritaitokortit sopivat monipuolisesti erilaisiin harjoituksiin sekä kasvatuskeskusteluihin.

Tietoisuusharjoitukset eli mindfulness 
(Tietoisuustaitoharjoitteita lapsille, nuorille ja aikuisille | Opetushallitus (oph.fi))
Opetushallituksen sivuilta löytyy harjoituksia varhaiskasvatukseen, peruskouluun ja toiselle asteelle sekä opettajille.

Lue mulle! -tunnekortit 
(Lue mulle! -tunnekortit - Pukstaavi)
Lue mulle! -tunnekortit on esi- ja alakouluikäisille lapsille sekä kasvatusalan ammattilaisille tarkoitetut kortit tunnetaitojen harjoittelemiseen. Kortteja on 28 ja niiden mukana tulee sekä sanallinen kuvaus tunteesta, että toimintavinkkejä tunnetaitojen harjoittelemiseen.

Lue mulle! Allu ja kummituskartano 
(Lue mulle! Allu ja kummituskartano - Pukstaavi)
Lue mulle! Allu ja kummituskartano on erityisesti 2.-3. luokkalaisille tarkoitettu kuunnelma kirjasta Allu ja kummituskartano. Video toimii hyvin tunne- ja vuorovaikutustaitojen ohjaamisessa sekä tarkan kuuntelemisen ja keskittymisen harjoitteena. Kokonaisuuteenkuuluu toinen video, jossa on malleja toiminnallisista tunnetaitoihin liittyvistä harjoituksista tarinan pohjalta. Harjoituksia voi soveltaa myös muihin tarinoihin ja niissä esiintyvien tunteiden käsittelyyn.

Vahvuusvihko 
(Näe lapsesi vahvuudet - Erityisvoimia.fi)
kirjoitetaan muistiin niitä tilanteita, joissa lapsi on käyttänyt omia vahvuuksiaan. Vaihtoehtoisesti vihkoa voidaan pitää päiväkirjamaisesti, jolloin lapsi voi itse pohtia omia vahvuuksiaan sekä sitä, miten hän niitä osaa käyttää ja mitä hyötyä niistä on. Lapsi voi kirjoittaa myös muissa henkilöissä havaitsemistaan vahvuuksista.

Majakka 
(Majakka on lapsille tehty työkalu rauhoittumiseen ja itsetuntemukseen (viihdevintiot.com))
Majakka on esi- ja kouluikäisille tarkoitettu sovellus omien ominaisuuksien ja tunteiden pohtimiseen. Sovellus on suomeksi tekstitetty ja siinä on yhteensä 14 kielivaihtoehtoa. Käyttäjä saa luoda oman näköisen pelihahmon, jonka kanssa hän käy läpi neljä osiota. Ensimmäisessä osiossa käyttäjää vastaa kysymyksiin, joiden pohjalta luodaan päiväkirjamainen kokonaisuus pelaajasta. Toisessa osiossa tunnepyörää pyörittämällä etistään tunne, jota halutaan tutkia tekstien ja tehtävien avulla. Kolmas osio sisältää mindfulness harjoituksia, joissa ohjeiden mukaan hengitetään sisään ja ulos sekä kuulostellaan sen hetkisiä tuntemuksia. Neljännessä osiossa väritetään mandalaa rauhallisen musiikin soidessa taustalla.

Uusperheille

Materiaalipakki uusperheille
Uusperhe - Kymenlaakson perhekeskus
Yhdessä kehitetty Uusperheiden työkalupakki koottu helpottamaan uusperheellisten erityistarpeiden huomioimisen eri palveluissa. Uusperheellisten kanssa työskentelevät ammattilaiset ovat työkalupakkiin koonneet läheisesti uusperheellisten arkeen vaikuttavia asioita, joista on hyvä perheiden kanssa käydä keskusteluja. 

Koulu ja oppiminen: 

Celianet -äänikirjat 
(Celianet - Lainaa ja kuuntele äänikirjoja)
Celianet on palvelu, joka tarjoaa maksuttomia äänikirjoja peruskouluun, lukioon ja ammatillisiin opintoihin. Palvelun käyttö on rajattu henkilöille, joilla on jokin lukemista vaikeuttava syy. Sen käyttö vaatii henkilökohtaiset tunnukset, joita saa koulujen erityisopettajilta sekä kirjastoista, jotka rekisteröivät asiakkaita Celian palveluun. Celianet palvelusta löytyy myös joitakin selkokielen oppikirjamateriaaleja äänikirjoina. 

Koulu.me 
(Koulu.me - Free apps to support distance learning due to the coronavirus outbreak)
Koulu.me on internetsivu, joka tarjoaa maksuttomia sovelluksia eri oppiaineiden opiskelua tukemaan sekä opettamaan oman talouden hallintaa. Sovellukset sisältävät esimerkiksi pelejä ja videoita. Sivusto on luotu pandemia aikana tarjoamaan opettajille uudenlaisen opetusmenetelmän. Koulu.me

Papunet.net 
(Papunet | Selkeää ja saavutettavaa viestintää)
Papunet on internetsivu, joka tarjoaa erilaisia aikuisille ja lapsille sopivia kuvasanastoja. Sanastot sopivat kielenkehityksen tueksi ja sanavaraston kasvattamiseen ja niitä voi harjoitella itsenäisesti tai jonkun kanssa. Sivuilta löytyy myös selkosanomat kuvilla. 

Värinautit 
(Värinautit - Värinautit (varinautit.fi))
Värinautit on internetsivu, joka tarjoaa pedagogista materiaalia lapsille ja nuorille sekä kotiin että kouluun. Materiaalit ovat ilmaisia, osallistavia, leikkisiä ja monitaiteellisia. Sivuilta löytyy myös eriyttävää ja selkokielistä materiaalia. Materiaaleja on monipuolisesti tunnetaidoista eri oppiaineisiin. 

Oppi&ilo 
(Ilmaiset verkkopelit lapsille | Oppi&ilo (oppijailo.fi))
Oppi&ilo on internetsivu, joka tarjoaa maksuttomia oppimispelejä lapsille. Pelejä löytyy useista eri aiheista. Sivu tarjoaa myös muuta oppimispuuha materiaalia, jota voi ostaa esimerkiksi Oppi&ilo verkkokaupasta.

Lue mulle! Tarina eläväksi 
(Lue mulle! Tarina eläväksi - Pukstaavi)
Lue mulle! Tarina eläväksi on harjoitus, jossa pöytäteatterin keinoin kerrotaan tarina yhdessä lasten kanssa. Taustatarinaksi on valittu “Kolme pukkia”, mutta sen voi varmasti myös vaihtaa. Videolla on harjoituksia myös tunnetaitojen kohtaamista varten. Ne sopivat päiväkoti- ja esikouluikäisille sekä alkuopetukseen oppilaille ja kasvatusalan ammattilaisten käyttöön. 

Kadonneen Tupsun arvoitus –pulmapeli 
(Kadonneen Tupsun arvoitus -pulmapeli - Pukstaavi)
Tehtävävinkit opettajille on tarkoitettu ala- ja yläkouluilla äidinkielen ja kirjallisuuden opetukseen. Tehtäviä tehdään yhdessä luokan kanssa tai yksin etänä.

Lukuviikko – Mun tarina: Tehtäviä ja vinkkejä alakouluille 
(lukuviikko-ohjeita-alakoulu-A4.pdf (lukukeskus.fi))
Lukuviikko harjoitusten avulla tarjotaan reittejä itseilmaisuun ja oman tarinan löytämiseen lavarunouden ja spoken wordin kautta. Alakouluille suunnatuissa tehtävissä harjoitellaan suomen kieltä ja tunnetaitoja sekä kehitetään luovuutta.

Lola Panda 
(Oppimispelit – Lola Panda)
Lola Panda on internetsivu, joka tarjoaa sovelluksia englannin ja suomen kielen sekä matematiikan oppimiseksi. Sovellukset sopiva pääasiassa varhaiskasvatukseen sekä esi- ja alkuopetukseen, mutta tarvittaessa varmasti myös vähän vanhemmille. 

Molla ABC 
(Oppimispelejä ja -välineitä iOS laitteille [iPadit] (peda.net))
Molla ABC on esiopetusikäisille suunnattu oppimispeli, joka soveltuu varmasti myös alkuopetukseen kirjoittamisen ja kirjainten harjoitteluun. 

Vektor-ohjelma: Niilo Mäki -instituutti: 
(Oppimispelejä ja -välineitä iOS laitteille [iPadit] (peda.net))
Niilo Mäki -instituutin Vektor –ohjelma on 6-8-vuotiaille suunniteltu leikillispelillinen sovellus, joka soveltuu myös vanhemmille lapsille, joilla on vaikeuksia matematiikan oppimisessa. Sovellus sisältää kognitiivisten taitojen harjoituksia, jotka ovat tärkeitä matematiikan oppimiselle. 

Lukuja liikkuen, tavuja touhuten 
(Alkuopetus | Lukuja Liikkuen – Tavuja Touhuten)
Lukuja liikkuen, tavuja touhuten internetsivu, joka tarjoaa toiminnallista oppimismateriaalia varhaiskasvatukseen ja esi- ja alkuopetukseen. Alkuopetukseen suunnatuissa tehtävissä harjoitellaan matematiikkaa ja äidinkieltä.

Ekapeli Alku
(Materiaalit — LukiMat)

Ekapeli Alku on esikouluikäisille ja sitä vanhemmille suunniteltu peli. Siinä harjoitellaan kirjaimia, tavuja ja sanoja- Peliä voi käyttää kotona tai koulussa. 

Ekapeli Matikka 
(Materiaalit — LukiMat)
Ekapeli Matikka on tietokonepeli, joka on tarkoitettu ensisijaisesti esi- ja alkuopetusikäisille, joilla on matematiikan oppimisen haasteita.

Ekapeli Maahanmuuttaja 
(Materiaalit — LukiMat)

Ekapeli Maahanmuuttaja on erityisesti maahanmuuttajalasten suomen kielen perustaitojen harjoitteluun tarkoitettu peli. Sen sisällöt mukautetaan pelaajakohtaisesti kielen mukaan ja niissä korostuvat suomen kielessä tyypillisesti vaikeat äänteet, äänteiden kestoerot ja sanojen lukemisen vaiheessa vokaaliyhdistelmät.

Seterra 
(Mobiilipeli opettaa maantiedon mestariksi - sopii myös aikuisille! (viihdevintiot.com))
on koululaisille tarkoitettu sovellus, joka sopii alakoululaisille sekä kotiin että kouluun. Se on oppimista varten tarkoitettu visailupeli, joka sisältää erilaisia tunnistustehtäviä maantiedosta. Sovellus tarjoaa valmiita kyselyitä, joita halutessaan voi kustomoida. Sovellukseen voi valita suomen lisäksi 40 eri kielivaihtoehtoa. 

LukiMat 
(Harjoitusmateriaali — LukiMat)
LukiMat on internetsivu, josta löytyy monenlaisia harjoitusmateriaaleja, joita voidaan käyttää esimerkiksi koulussa tai kotona oppimisen tukena. 

Seppo 
(Etusivu — Seppo)
 Seppo on mobiililaitteille suunniteltu pelillisyysalusta, joka soveltuu kaikille peruskoulun luokka-asteille sekä yliopistoihin ja ammatillisiin oppilaitoksiin ja yrityksille. Alustan avulla opettajat voivat luoda aktivoivia pelillisiä oppitunteja ja kursseja. Peleissä yhdistyy tavoitteellinen toiminta, oman osaamisen käyttäminen sekä yhdessä tekeminen. Peleistä saadut pisteet, välitön palaute sekä tehtävien suorittaminen innostavat ja auttavat lapsia sisäistämään asioita paremmin. Opettaja toimii oppimisprosessin tukena. Seppo internetsivuilta löytyy myös ohjeita alustan käyttämiseen, pelien tekemiseen sekä vastauksia muihin käyttäjiä askarruttaviin asioihin.

 

Talouden ja arjen hallinta:

Zaldo.fi 
(Zaldo – Kesytä sisäinen finanssimörkösi –)
Zaldo.fi on nuorille suunnattu oman talouden hallintaa käsittelevä oppimisympäristö. Kyseessä on maksuton palvelu nuorille, opettajille ja oppilaitoksille. Sisältöön kuuluu 4.-6. luokkalaisille tarkoitettu MiniZaldo sekä 7.-9. luokkalaisille tarkoitettu Zaldo. Materiaaleissa käsitellään muun muassa rahaa, tuloja ja menoja, säästämistä, eri maksutapoja sekä vakuutuksia. Tiedon lisäksi sivuilta löytyy testejä, joilla tietämystä voidaan testata. 

Kasvata lapsesta taloustaitaja - tässä parhaat rahaleikit: Taloustaito 
(Kasvata lapsestasi taloustaitaja – tässä parhaat rahaleikit - Taloustaito.fi)
Taloustaitojen internetsivulla on artikkeli, jossa kerrotaan kuusi hyvää vinkkiä, miten lasten kanssa voi keskustella rahasta. Vinkeissä neuvotaan puhumaan rahasta tilanteissa, joissa rahaa käytetään (esim. Kaupassa), keskusteleminen kannattaa aloittaa jo nuorena ja lapselle voi opettaa rahan säästämistä (esim. Säästöpossun avulla). Lapselle saa myös rehellisesti kertoa budjetoinnista ja jos raha ei riitä jonkin hänen toivomaansa.

14 keinoa opettaa lapsille rahan arvo: Kuluttajaliitto 
(14 keinoa opettaa lapsille rahan arvoa | Kuluttajaliitto)
Kuntaliiton internetsivuilla on kirjoitettuna vinkkilista, jonka avulla lapset voivat keskustella lastensa kanssa rahasta. Vinkkejä löytyy sekä keskustelun aiheille että arjen tilanteisiin, joissa aiheita voi ottaa esille ja harjoitella yhdessä lasten kanssa. Monet vinkeistä soveltuvat jo alakouluikäiselle.

Tulevaisuuden usko:

Lasten ja nuorten säätiö 
(Sijoita nuoriin | Lasten ja nuorten säätiö)
Lasten ja nuorten säätiön internetsivut tarjoavat lapsille ja nuorille tietoa, taitoa ja mahdollisuuksia tulevaisuuden tekemiseen. Säätiön tarkoitus on vahvistaa lasten ja nuorten tulevaisuudenuskoa ja hyvinvointia. Internetsivuilta löytyy myös monenlaista