Mie pystyn!

MLL:n Kaakkois-Suomen piirin hallinnoima ja STEA:n rahoittama ”Mie pystyn! - Läksykummit ja koutsit lasten ja nuorten minäpystyvyyden ja tulevaisuuden uskon turvaajina” -kehittämishanke toimii vuosina 2022-2024.

Hankkeen tarkoituksena on haavoittuvassa asemassa olevien lasten ja nuorten tulevaisuuden uskon ja minäpystyvyyden vahvistaminen uudenlaisen diginä tapahtuvan lyhytkestoisen vapaaehtoistoiminnan avulla.

Alakoululaisille suunnatun läksykummitoiminnan ja yläkoululaisille sekä toisen asteen opiskelijoille suunnatun koutsitoiminnan (yksilö- ja vertaistuki) avulla vahvistetaan lapsen koulumotivaatiota ja arjessa pärjäämisen taitoja. Huoltajille suunnattujen infotilaisuuksien avulla vahvistetaan vanhemmuutta, jotta he voivat huomioida lasten tulevaisuuden uskon vahvistamista arjessa. Toiminta tarjoaa uuden vapaaehtoistyön muodon, joka lisää vapaaehtoisten osallisuuden ja merkityksellisyyden tunnetta.

Toimintaa toteutetaan yhteistyössä julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa, jotta lasten ja nuorten tulevaisuuden uskon vahvistaminen voitaisiin huomioida mahdollisimman hyvin erilaisissa toimintaympäristöissä.