Materiaalipankki nuorten kanssa toimiville

Materiaalipankki yläkouluun ja toiselle asteelle nuorten kanssa työskenteleville

 

 Materiaalipakissa on erilaisia ilmaiseksi käytettäviä apuvälineitä, oppaita ja mittareita, joita nuori voi tehdä itsenäisesti tai ohjaajan/vapaaehtoisen/vanhemman kanssa. Paketin on koonnut MLL Kaakkois-Suomen piirin Nuorisotoiminnan tiimi. Tekstistä löytyvät linkit tekijöiden sivuille.

 

Tunne- ja vuorovaikutustaidot ja vahvuuksien tunnistaminen: 

MIELI ry:llä on paljon hyviä nuorille suunnattuja työvälineitä. Tässä alla muutama:

Vahvuuspakka 
Vahvuuspakka – tutkimusmatka vahvuuksien äärelle | MIELI Suomen Mielenterveys ry (futural.fi)
Vahvuuspakka on työväline, jonka avulla voidaan tukea ohjattavaa tunnistamaan ja käyttämään luonteenvahvuuksiaan.

Hyvän mielen treenivihko nuorelle
Hyvän mielen materiaalit nuorille - MIELI ry
Hyvän mielen materiaali koostuu kolmesta toisiaan tukevasta osasta, joita käyttää myös itsenäisesti: Hyvän mielen treenivihko, ohjaajan opas ja vuosikello. Hyvän mielen materiaalit on jaettu yhdeksän mielenterveystaidon ympärille. 

Hyvän mielen ohjaajan opas- nuoren ohjaajalle
hyvan_mielen_ohjaajan_opas.pdf (mieli.fi)
Opas Hyvänmielen treenivihkon käyttöön ja Tähän oppaaseen on koottu helposti käyttöön otettavia, nuoren mielenterveyttä edistäviä tehtäviä. Tehtävien kautta sukelletaan nuorille tärkeiden mielenterveystaitojen pariin. Tehtävien kestot vaihtelevat 15–30 minuuttiin.

Vahvuuskortit: Mieli Ry (Vahvuuskortit - MIELI ry)
Mieli Ry:n vahvuuskortit ovat ala- ja yläkoululaisille soveltuvat kortit vahvuuksista keskustelemiseen sekä myönteisen itsetuntemuksen lisäämiseen. Kortteja voidaan käyttää yksin, parin kanssa tai ryhmässä eri tavoin esimerkiksi peleissä. Mieli Ry:n sivuilta löytyy ohjeita vahvuuskorttien käyttämiseen, mutta erilaisia pelejä voi myös keksiä itse.


Opetushallitus

Tietoisuusharjoitukset eli mindfulness (Tietoisuustaitoharjoitteita lapsille, nuorille ja aikuisille | Opetushallitus (oph.fi))
Tutkimukset ovat osoittaneet, että mindfulness harjoituksia tekevät ovat keskittyneempiä, kykenevämpiä tunnesäätelyyn, myötätuntoisempia, onnellisempia sekä vähemmän stressaantuneita. Opetushallituksen sivuilta löytyy harjoituksia varhaiskasvatukseen, peruskouluun ja toiselle asteelle sekä opettajille.


Suomen nuorisokeskukset:

Ryhmäytymisleikkejä 
(15 harjoitusta ryhmäytymiseen - Suomen nuorisokeskukset (snk.fi)) Suomen Nuorisokeskukset internetsivuilla on monia erilaisia ryhmäytymisleikkejä, joita voidaan leikkiä pitkin vuotta ryhmän yhteishengen ja ryhmäytymisen parantamiseksi. Näin myös varmasti kouluviihtyvyys paranee, joka taas vaikuttaa koulu motivaatioon.

Vahvuusvihko 
(Näe lapsesi vahvuudet - Erityisvoimia.fi)
Vahvuusvihkoon kirjoitetaan muistiin niitä tilanteita, joissa lapsi on käyttänyt omia vahvuuksiaan. Vaihtoehtoisesti vihkoa voidaan pitää päiväkirjamaisesti, jolloin lapsi voi itse pohtia omia vahvuuksiaan sekä sitä, miten hän niitä osaa käyttää ja mitä hyötyä niistä on. Lapsi voi kirjoittaa myös muissa henkilöissä havaitsemistaan vahvuuksista.

Lasten ja nuorten säätiö

Tulevaisuuden usko harjoituksia
(Opettajille ja ammattilaisille | Lasten ja nuorten säätiö (nuori.fi)
esim. Harjoituksia tulevaisuus­työskentelyyn: Näin käsittelet tulevaisuutta luovasti nuorten kanssa, Harjoituksia rahasta puhumiseen ja tunnetaitojen vahvistamiseen

Uusperheille

Materiaalipakki uusperheille
Uusperhe - Kymenlaakson perhekeskus
Yhdessä kehitetty Uusperheiden työkalupakki koottu helpottamaan uusperheellisten erityistarpeiden huomioimisen eri palveluissa. Uusperheellisten kanssa työskentelevät ammattilaiset ovat työkalupakkiin koonneet läheisesti uusperheellisten arkeen vaikuttavia asioita, joista on hyvä perheiden kanssa käydä keskusteluja. 


Koulu-uupuminen ja uupuminen
Yeesi

Kuormitusmittari toisen asteen opiskelijoille. 
Kuormitusmittari toisen asteen opiskelijoille
Tämä testi mittaa nuoren itse koettua ja arvioitua jaksamista toisen asteen opinnoissa. Tulokset kertovat omasta jaksamisesta ja kuormituksesta tällä hetkellä. Nuori saa myös vinkkejä jaksamisen vahvistamiseen.

Mitä kuuluu? -koulutusmateriaalien ohjaami­seen toisen asteen oppilaitoksissa. Koulutusmateriaali koostuu neljästä eri teemasta: 
Mitä kuuluu? -koulutukset | Nuorten mielenterveysseura Yeesi ry
1. mielenterveys- ja tunnetaidot
2. uupumus ja jaksaminen
3. sosiaaliset taidot ja yhteisöllisyys
4. puheeksi ottaminen ja avun hakeminen.
Jokainen teema muodostaa oman noin 30 min kestoisen moduulinsa.

Nuorten parissa tehtävää vapaaehtoistyötä tukemaan

Nuorten vapaaehtoistoiminnan ABC
Nuorten vapaaehtoistoiminnan ABC - Kansalaisareena

Sanni Mäkelä & Elina Peltonen 
Nuorten vapaaehtoistoiminnan käsikirja
C23_9789524931816 (pdf).pdf (theseus.fi)

Opiskelija vapaaehtoistoiminnan organisaatiossa
Opisk_vapaaeht_KAMU_WEB.pdf (metropolia.fi)


Ryhmän vetämiseen oppaita 

Löydä oma tarinasi -ohjaajan opas 
Löydä oma tarinasi -ohjaajan opas - MIELI ry
Löydä oma tarinasi on MIELI ry:n rekisteröimä, ammatillisesti ohjattuun vertaistukeen perustuva ryhmämalli nuorten tukemiseen. Tässä oppaassa esitellyt tavoitteet ja ryhmän sisällöllinen rakenne auttavat käytännön työtä. Ryhmän sisältöjä ja käsiteltäviä aiheita räätälöidään osallistujien tuen tarpeiden, elämäntilanteiden ja toiveiden pohjalta, jotta keskustelut hyödyttäisivät mahdollisimman hyvin osallistujia.

Oppiminen ja oppimisen vaikeudet:

Duolingo 
(Duolingo - The world's best way to learn a language)
Duolingo on kielten opiskeluun tarkoitettu sovellus, joka sopii sekä aloittelijalle että paremmin kieltä osaavalle. Sovelluksessa lukuisia eri kieliä opetellaan pelillisten harjoitusten kautta eri aiheisiin liittyen. Duolingossa voi valita opiskeltavaksi useita eri kieliä, mutta opetuskieli sovelluksessa on englanti. Harjoitusten avulla opetellaan kirjoittamaan, lukemaan, kuuntelemaan ja lausumaan sanoja ja lauseita.

Busuu 
(Zaldo – – Kesytä sisäinen finanssimörkösi –)
Busuu on Duolingon kaltainen maksuton sovellus kielten opiskeluun.

Memrise 
(Zaldo – – Kesytä sisäinen finanssimörkösi –)
Memrise on maksuton oppimissovellus kielten opiskeluun. Sovelluksesta löytyy yli 200 kielellä kehittäjien ja käyttäjien tekemiä kursseja. Suomenkielisestä valikoimasta löytyvät muun muassa englannin ja ruotsin kieliopin kursseja. Valmiiden kurssien lisäksi opiskelija ja opettajat voivat luoda myös omia kursseja.

Quizlet 
(Learning tools and flashcards - for free! | Quizlet)
Quizlet on muistikortti eli flash card –sovellus, jota voi hyödyntää esimerkiksi kielten tai käsitteiden opettelemiseen. Quizletiä voi käyttää sekä puhelimella että tietokoneella. Harjoituksia voi tehdä itsenäisesti opiskeltaessa, mutta myös opettaja voi käyttää sitä apuna opetuksessa.

Celianet -äänikirjat 
(Celianet - Lainaa ja kuuntele äänikirjoja)
Celianet on palvelu, joka tarjoaa maksuttomia äänikirjoja peruskouluun, lukioon ja ammatillisiin opintoihin. Palvelun käyttö on rajattu henkilöille, joilla on jokin lukemista vaikeuttava syy. Sen käyttö vaatii henkilökohtaiset tunnukset, jotka saa koulujen erityisopettajilta sekä kirjastoista, jotka rekisteröivät asiakkaita Celian palveluun. Celianet palvelusta löytyy myös joitakin selkokielen oppikirjamateriaaleja äänikirjoina. 

Pratsam Reader 
(Kuuntelu tabletin tai kännykän sovelluksella - Celianet)
Pratsam Reader on Celianetin tarjoama maksuton sovellus äänikirjojen kuuntelemista varten tabletille ja älypuhelimelle. Sovelluksella voi myös hakea ja lainata kirjoja.

Koulu.me 
(Koulu.me - Free apps to support distance learning due to the coronavirus outbreak)
Koulu.me on internetsivu, joka tarjoaa maksuttomia sovelluksia eri oppiaineiden opiskelua tukemaan sekä opettamaan oman talouden hallintaa. Sovellukset sisältävät esimerkiksi pelejä ja videoita. Sivusto on luotu pandemia aikana tarjoamaan opettajille uudenlaisen opetusmenetelmän. Koulu.me sopii ala- ja yläkoululaisille sekä opettajille.

Papunet.net 
(Papunet | Selkeää ja saavutettavaa viestintää)
Papunet on internetsivu, joka tarjoaa erilaisia aikuisille ja lapsille sopivia kuvasanastoja. Sanastot sopivat kielenkehityksen tueksi ja sanavaraston kasvattamiseen ja niitä voi harjoitella itsenäisesti tai jonkun kanssa. Sivuilta löytyy myös selkosanomat kuvilla.

Tehtävävinkkejä opettajille 
(Tehtävävinkkejä opettajille - Pukstaavi)
Tehtävävinkit opettajille on tarkoitettu ala- ja yläkouluilla äidinkielen ja kirjallisuuden opetukseen. Tehtäviä tehdään yhdessä luokan kanssa tai yksin etänä.

Lukuviikko – Mun tarina: Tehtäviä ja vinkkejä yläkouluille ja toisen asteen oppilaitoksille 
(lukuviikko-ohjeita-yläkoulu-A4.pdf)
Lukuviikko harjoitusten avulla tarjotaan reittejä itseilmaisuun ja oman tarinan löytämiseen lavarunouden ja spoken wordin kautta. Yläkouluille ja toiselle asteelle tarkoitettujen tehtävien avulla harjoitellaan suomen kielen taitoa, kirjoittamista ja lausumista sekä luovuutta. Tehtävät tehdään pääsääntöisesti ryhmässä.

Seppo 
(Etusivu — Seppo)
Seppo on mobiililaitteille suunniteltu pelillisyysalusta, joka soveltuu kaikille peruskoulun luokka-asteille sekä yliopistoihin ja ammatillisiin oppilaitoksiin ja yrityksille.  Alustan avulla opettajat voivat luoda aktivoivia pelillisiä oppitunteja ja kursseja. Peleissä yhdistyy tavoitteellinen toiminta, oman osaamisen käyttäminen sekä yhdessä tekeminen. Peleistä saadut pisteet, välitön palaute sekä tehtävien suorittaminen innostavat ja auttavat lapsia sisäistämään asioita paremmin. Opettaja toimii oppimisprosessin tukena. Seppo internetsivuilta löytyy myös ohjeita alustan käyttämiseen, pelien tekemiseen sekä vastauksia muihin käyttäjien askarruttaviin asioihin.

Kuntoutussäätiö 
(Hyödyllisiä sovelluksia - oppimisvaikeus.fi)
Kuntoutussäätiön internetsivuilta löytyy lista erilaisista sovelluksista, joita voi käyttää oppimisen tukena. Sovellusten avulla voi muuttaa puhetta tekstiksi, luoda ajatuskarttoja tai tehdä muistiinpanoja.

 

Talouden ja arjen hallinta

 Zaldo.fi 
(Zaldo – – Kesytä sisäinen finanssimörkösi –)
Zaldo.fi on nuorille suunnattu oman talouden hallintaa käsittelevä oppimisympäristö. Kyseessä on maksuton palvelu nuorille, opettajille ja oppilaitoksille. Sisältöön kuuluu 4.-6. luokkalaisille tarkoitettu MiniZaldo sekä 7.-9. luokkalaisille tarkoitettu Zaldo. Materiaaleissa käsitellään muun muassa rahaa, tuloja ja menoja, säästämistä, eri maksutapoja sekä vakuutuksia. Tiedon lisäksi sivuilta löytyy testejä, joilla tietämystä voidaan testata.

Talous ja nuoret TAT 
(Talous ja nuoret TAT - teemme työtä nuorten tulevaisuuden hyväksi)
TAT on internetsivu, joka tarjoaa oppilaitoksille ja kunnille palveluita, opintokokonaisuuksia ja koulutuksia talouteen liittyen. Tarkoituksena on mahdollistaa kaikille nuorille lähtökohdista riippumatta oman tulevaisuuden kannalta keskeisten taitojen oppiminen. Monipuolista materiaalia tarjotaan aina ensimmäisestä luokasta lähtien, toiselle asteelle asti. Kaikkia materiaaleja ei ole vielä julkaistu, mutta niiden pitäisi ilmestyä vuosien 2022-2023 aikana.

Pieni rahaopas: Kuluttajaliitto 
(Pieni rahaopas | Kuluttajaliitto)
Kuluttajaliiton internetsivuilta löytyy pieni rahaopas. Opas kertoo hyvin tiivistetysti muun muassa oman kodin maksuista, vuokrasopimuksesta, lainoista ja luotoista, velasta, maksamattomista laskuista, perinnästä, maksuhäiriömerkinnästä, ulosotosta sekä siitä, mistä löytää apua talousongelmiin tai velkojen hoitamiseen.

Kuluttajaliitto 
(Kuluttajaliitto)
Kuluttajaliiton internetsivut ovat yleisesti hyvät, jos haluaa löytää tietoa talousasioihin liittyen. Internetsivuilta löytyy monipuolisesti selkokielistä materiaalia, joka soveltuu hyvin kaikille lukijoille. Sivuilta löytyy myös tekstejä muun muassa aiheista asuminen, vuokralaisten oikeudet ja velvollisuudet, vuokra-asunnon irtisanominen ja muutto, tulot ja menot, opiskelijan etuudet, opas terveelliseen syömiseen, potilaan oikeudet sekä paljon muuta. Selkokielisyyden ansiosta asiat on esitetty yksinkertaisesti ja hyvin ymmärrettävästi. Tekstit soveltuvat yksin luettavaksi tai esimerkiksi yhteiskuntaopin tunnille materiaaliksi.

Nuori Yrittäjyys 
(Nuori Yrittäjyys ry – yrittäjyyskasvatusta esiopetuksesta korkea-asteelle (nuoriyrittajyys.fi))
Nuori Yrittäjyys on järjestö, joka pyrkii toiminnallaan auttamaan lasten ja nuorten yrittäjyys-, työelämä- ja taloustaitojen oppimista. Järjestö tarjoaa monipuolisia ohjelmia, jotka soveltuvat esimerkiksi koulujen käyttöön. Ohjelmia on suunniteltu varhaiskasvatukseen, ala- ja yläkouluun sekä toiselle asteelle. Erilaisten ohjelmien avulla opetetaan tiimityötä, arjen taloustaitoja, ongelmanratkaisua ja tiedonhakua, vuorovaikutustaitoja, osallisuutta, luovuutta sekä pohditaan omia vahvuuksia ja kasvatetaan positiivista minäkuvaa.

Uskalla yrittää -podcast: Nuori Yrittäjyys 
(Uskalla yrittää Podcast - Nuori Yrittäjyys - Työelämä ja yrittäminen (nuoriyrittajyys.fi))
Uskalla yrittää -podcast on Nuori Yrittäjyys järjestön internetsivuilta löytyvä podcast, jonka reilun puolen tunnin jaksoissa käsitellään vierailijoiden omia urapolkuja ja sieltä mukaan tarttuneita oppeja. Vierailijoina on monia eri alojen ammattilaisia kuten kirjailijoita, peli-, ravintola- ja tekoäly alan yrittäjiä, toimitusjohtajia, psykologeja, tubettajia sekä monia muita.

Taloussankari –peli 
(Mikä on Taloussankari? - TAT)
Taloussankari on 13-17-vuotiaille suunnattu mobiilipeli, jossa autetaan hahmottamaan henkilökohtaisen talouden hallinnan osia sekä kannustetaan tekemään harkittuja valintoja arjessa. Peli on maksuton ja sen kokonaiskesto on noin 45-60 minuuttia.

Duunikoutsi –sovellus 
(Duunikoutsi - TAT)
Duunikoutsi on 13-25-vuotiaille suunnattu maksuton sovellus. Sen tarkoituksena on antaa nuorille vinkkejä työnhakuun, askeleet työnhakuprosessiin, välineet työhaastatteluun valmistautumiseen, kannustavia testejä, työelämän pelisääntöjä sekä inspiroivia uravideoita. Se soveltuu hyvin TET-paikkaa, kesätöitä, harjoittelu- ja työpaikkoja etsittäessä. Sovellus auttaa tunnistamaan omia vahvuuksia sekä sanoittamaan omaa osaamista.