Perhekummitoiminta

MLL:n lapsiperheitä tukeva perhekummitoiminta on piirin organisoimaa, ammatillisesti ohjattua vapaaehtoistoimintaa. Toiminnan tavoitteena on lisätä perheen hyvinvointia ja tuoda iloa arkeen. Toiminnan myötä perheen tukiverkosto laajenee ja arjessa jaksaminen lisääntyy.

Keitä perhekummit ovat?

Perhekummit ovat täysi-ikäisiä ja perhekummitoimintaan koulutettuja vapaaehtoisia. He ovat kiinnostuneita lasten ja perheiden auttamisesta ja haluavat antaa vapaa-aikaansa toimintaan. Perhekummit ovat tavallisia ja luotettavia aikuisia, jotka noudattavat vapaaehtoistyön eettisiä periaatteita, joita ovat mm. vaitiolovelvollisuus ja vastavuoroisuus.

"Aikuisen seura. Se, että joku oli olemassa juuri meitä varten"

"Kummimme oli niin kiva! Hän leikki lasten kanssa"

"Lapset saivat aikuisen, joka jaksoi kuunnella ja jolla oli aikaa"

Perhekummista voi olla apua esimerkiksi silloin, jos

  • olette muuttaneet uudelle paikkakunnalle, eikä teillä ole tukiverkostoa
  • kaipaatte kiireetöntä yhdessäoloa ja lisäkäsiä arkeen
  • haluatte jakaa arkenne iloja ja suruja jonkun kanssa

Mitä kummisuhteessa voi tehdä?

Tukeminen on kuuntelemista, juttelemista, ylimääräisenä käsiparina olemista, yhdessä tekemistä ja välittämistä.

Perhe ja perhekummi tapaavat yleensä joka toinen viikko arkisten asioiden parissa, esim. ulkoillein tai leipoen yhdessä. Tapaamiset sovitaan yhdessä ja toteutetaan omien toiveiden ja kiinnostuksen kohteiden pohjalta. Kummisuhteen lähtökohtana on tasavertainen kumppanuus perheen ja perhekummin välillä. 


Sanna Kytö Koordinaattori Kymenlaakso 040 749 9697 sanna.kyto@mll.fi
Heini Penttilä Koordinaattori Etelä-Karjala 040 087 3603 heini.penttila@mll.fi

Lataa esitteemme tästä.