Oppivaikeudet

Ekapeli Alku
(Materiaalit — LukiMat)

Ekapeli Alku on esikouluikäisille ja sitä vanhemmille suunniteltu peli. Siinä harjoitellaan kirjaimia, tavuja ja sanoja- Peliä voi käyttää kotona tai koulussa. 

Ekapeli Matikka 
(Materiaalit — LukiMat)
Ekapeli Matikka on tietokonepeli, joka on tarkoitettu ensisijaisesti esi- ja alkuopetusikäisille, joilla on matematiikan oppimisen haasteita.

Ekapeli Maahanmuuttaja 
(Materiaalit — LukiMat)

Ekapeli Maahanmuuttaja on erityisesti maahanmuuttajalasten suomen kielen perustaitojen harjoitteluun tarkoitettu peli. Sen sisällöt mukautetaan pelaajakohtaisesti kielen mukaan ja niissä korostuvat suomen kielessä tyypillisesti vaikeat äänteet, äänteiden kestoerot ja sanojen lukemisen vaiheessa vokaaliyhdistelmät.

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Celianet -äänikirjat 
(Celianet - Lainaa ja kuuntele äänikirjoja)
Celianet on palvelu, joka tarjoaa maksuttomia äänikirjoja peruskouluun, lukioon ja ammatillisiin opintoihin. Palvelun käyttö on rajattu henkilöille, joilla on jokin lukemista vaikeuttava syy. Sen käyttö vaatii henkilökohtaiset tunnukset, joita saa koulujen erityisopettajilta sekä kirjastoista, jotka rekisteröivät asiakkaita Celian palveluun. Celianet palvelusta löytyy myös joitakin selkokielen oppikirjamateriaaleja äänikirjoina. 

Kadonneen Tupsun arvoitus –pulmapeli 
(Kadonneen Tupsun arvoitus -pulmapeli - Pukstaavi)
Tehtävävinkit opettajille on tarkoitettu ala- ja yläkouluilla äidinkielen ja kirjallisuuden opetukseen. Tehtäviä tehdään yhdessä luokan kanssa tai yksin etänä.

Lukuviikko – Mun tarina: Tehtäviä ja vinkkejä alakouluille 
(lukuviikko-ohjeita-alakoulu-A4.pdf (lukukeskus.fi))
Lukuviikko harjoitusten avulla tarjotaan reittejä itseilmaisuun ja oman tarinan löytämiseen lavarunouden ja spoken wordin kautta. Alakouluille suunnatuissa tehtävissä harjoitellaan suomen kieltä ja tunnetaitoja sekä kehitetään luovuutta.

Lola Panda 
(Oppimispelit – Lola Panda)
Lola Panda on internetsivu, joka tarjoaa sovelluksia englannin ja suomen kielen sekä matematiikan oppimiseksi. Sovellukset sopiva pääasiassa varhaiskasvatukseen sekä esi- ja alkuopetukseen, mutta tarvittaessa varmasti myös vähän vanhemmille. 

Molla ABC 
(Oppimispelejä ja -välineitä iOS laitteille [iPadit] (peda.net))
Molla ABC on esiopetusikäisille suunnattu oppimispeli, joka soveltuu varmasti myös alkuopetukseen kirjoittamisen ja kirjainten harjoitteluun. 

Vektor-ohjelma: Niilo Mäki -instituutti: 
(Oppimispelejä ja -välineitä iOS laitteille [iPadit] (peda.net))
Niilo Mäki -instituutin Vektor –ohjelma on 6-8-vuotiaille suunniteltu leikillispelillinen sovellus, joka soveltuu myös vanhemmille lapsille, joilla on vaikeuksia matematiikan oppimisessa. Sovellus sisältää kognitiivisten taitojen harjoituksia, jotka ovat tärkeitä matematiikan oppimiselle. 

Lukuja liikkuen, tavuja touhuten 
(Alkuopetus | Lukuja Liikkuen – Tavuja Touhuten)
Lukuja liikkuen, tavuja touhuten internetsivu, joka tarjoaa toiminnallista oppimismateriaalia varhaiskasvatukseen ja esi- ja alkuopetukseen. Alkuopetukseen suunnatuissa tehtävissä harjoitellaan matematiikkaa ja äidinkieltä.

Seterra 
(Mobiilipeli opettaa maantiedon mestariksi - sopii myös aikuisille! (viihdevintiot.com))
on koululaisille tarkoitettu sovellus, joka sopii alakoululaisille sekä kotiin että kouluun. Se on oppimista varten tarkoitettu visailupeli, joka sisältää erilaisia tunnistustehtäviä maantiedosta. Sovellus tarjoaa valmiita kyselyitä, joita halutessaan voi kustomoida. Sovellukseen voi valita suomen lisäksi 40 eri kielivaihtoehtoa. 

LukiMat 
(Harjoitusmateriaali — LukiMat)
LukiMat on internetsivu, josta löytyy monenlaisia harjoitusmateriaaleja, joita voidaan käyttää esimerkiksi koulussa tai kotona oppimisen tukena. 

Oppi&ilo 
(Ilmaiset verkkopelit lapsille | Oppi&ilo (oppijailo.fi))
Oppi&ilo on internetsivu, joka tarjoaa maksuttomia oppimispelejä lapsille. Pelejä löytyy useista eri aiheista. Sivu tarjoaa myös muuta oppimispuuha materiaalia, jota voi ostaa esimerkiksi Oppi&ilo verkkokaupasta.

Papunet.net 
(Papunet | Selkeää ja saavutettavaa viestintää)
Papunet on internetsivu, joka tarjoaa erilaisia aikuisille ja lapsille sopivia kuvasanastoja. Sanastot sopivat kielenkehityksen tueksi ja sanavaraston kasvattamiseen ja niitä voi harjoitella itsenäisesti tai jonkun kanssa. Sivuilta löytyy myös selkosanomat kuvilla. 

Seppo 
(Etusivu — Seppo)
 Seppo on mobiililaitteille suunniteltu pelillisyysalusta, joka soveltuu kaikille peruskoulun luokka-asteille sekä yliopistoihin ja ammatillisiin oppilaitoksiin ja yrityksille. Alustan avulla opettajat voivat luoda aktivoivia pelillisiä oppitunteja ja kursseja. Peleissä yhdistyy tavoitteellinen toiminta, oman osaamisen käyttäminen sekä yhdessä tekeminen. Peleistä saadut pisteet, välitön palaute sekä tehtävien suorittaminen innostavat ja auttavat lapsia sisäistämään asioita paremmin. Opettaja toimii oppimisprosessin tukena. Seppo internetsivuilta löytyy myös ohjeita alustan käyttämiseen, pelien tekemiseen sekä vastauksia muihin käyttäjiä askarruttaviin asioihin.

Värinautit 
(Värinautit - Värinautit (varinautit.fi))
Värinautit on internetsivu, joka tarjoaa pedagogista materiaalia lapsille ja nuorille sekä kotiin että kouluun. Materiaalit ovat ilmaisia, osallistavia, leikkisiä ja monitaiteellisia. Sivuilta löytyy myös eriyttävää ja selkokielistä materiaalia. Materiaaleja on monipuolisesti tunnetaidoista eri oppiaineisiin.