Toimintapäivät

Järjestämme kertaluontoisia toimintapäiviä, joissa sisältönä voi olla vaihtuva nuoria mietityttävä teema kuten ilmastoahdistus tai mielenterveys. Työskentelyn näkökulmana on ratkaisukeskeisyys ja toimintapäivissä keskitytään siihen, miten nuori voi pienillä teoilla vaikuttaa omaan hyvinvointiinsa sekä itselle merkityksellisiin asioihin ja valintoihin. 

Toimintapäiviä voidaan toteuttaa esimerkiksi luontoympäristössä, kouluilla tai nuorisotiloilla. Toimintapäivissä voidaan hyödyntää myös eläinavusteisuutta. 

Toimintapäivän kesto voidaan muokata sopimaan tarpeeseen, toteutustapa voi olla 45min oppitunti tai 2h työpaja. 


Ota yhteyttä

Hannaleena Ahtiainen koordinaattori Sosionomi (AMK), Eläinavusteinen valmentaja 050 313 1194 hannaleena.ahtiainen@mll.fi