Parisuhde päättyy - 

vanhemmuus jatkuu 

Eroauttaminen

Toiminnan tarkoituksena on eri toimenpitein tuoda näkyviin lapsen asemaa ja ääntä vanhempien erotilanteessa. Lapsen edun huomioiminen koko eroprosessin ajan vaikuttaa positiivisesti lapsen erosta selviytymiseen, hänen oikeuteensa kumpaankin vanhempaan myös eron jälkeen sekä yhteistyövanhemmuuden vahvistamiseen.

Toteutamme myös eroja ja huoltajuuskiistoja ennaltaehkäisevää toimintaa. Tarjoamme matalan kynnyksen palveluita, joista ei tehdä sosiaali- ja terveysalan asiakaskirjauksia.

EROPERHEESSÄ-VIDEOT

Lapsen äänen ja näkökulman esille tuominen vanhempien erotilanteessa ja vanhempien tukeminen erovanhemmuudessa videoklippien avulla on uutta toimintaamme.

EROPERHEESSÄ-videot ovat omakohtaisia tarinoita, jotka perustuvat kokemusasiantuntijoiden kertomaan. Videon päätteeksi on tiivistelmä teemasta, mutta tarinat voivat toki herättää monia muitakin ajatuksia. Kokemusasiantuntijoiden kertoma voi avata uusia näkökulmia oman tilanteen käsittelyyn.Marjaana Peronmaa 050 358 8394 marjaana.peronmaa@mll.fi Etelä-Karjala
Riina Sommarberg 050 527 1271 riina.sommarberg@mll.fi Kymenlaakso