Turvataidot ja väkivaltaisuus

Grooming ja seksuaalinen väkivalta
Miten keskustella nuorten kanssa seksuaaliväkivallasta? Videoita ja ohjeita ammattilaiselle • Pelastakaa Lapset ry
Tälle sivulle on koottu Pelastakaa Lasten Nettivihjeen tuottamat 6 videota lapsiin kohdistuvasta seksuaaliväkivallasta: sen tunnistamisesta, ennaltaehkäisemisestä, ilmoittamisesta ja tuen hakemisesta. Videot on tehty yhteistyössä nuorten kanssa. Jokaisen videon jälkeen on lisätietoa ja vinkkejä keskusteluun nuorten kanssa.

Ihmisoikeudet

Suomen YK-liitto
FRIIDU - TYTTÖJEN JA NAISTEN IHMISOIKEUDET
friidu.pdf (ykliitto.fi)
Kohderyhmät: Kasvattajat, toinen aste, yläkoulu

Friidu tuo esiin naisten asemaan ja oikeuksiin liittyviä ajankohtaisia kysymyksiä. Kirjassa kysytään: onko Suomi tasa-arvoinen maa? Entä miten naisten oikeudet toteutuvat muualla maailmassa? Miksi ihmisoikeuksista on tärkeää kertoa?


Suomen YK-liitto
FREDI – POJAT, TASA-ARVO JA IHMISOIKEUDET
fredi-taitto2013.pdf (ykliitto.fi)

Kohderyhmät: Kasvattajat, toinen aste, yläkoulu
Oppimateriaali, joka sisältää tietoa ja virikkeitä tasa-arvo- ja ihmisoikeuskasvatustyöhön. MLL.FI
Väkivalta perheessä - Mannerheimin Lastensuojeluliitto (mll.fi)


 Seksuaaliväkivalta

Seksuaaliväkivalta - THL
Seksuaalikasvatus ja seksuaaliväkivallan ehkäisy

Seksuaaliväkivaltaa tai -häirintää kokeneen nuoren auttaminen oppilaitoksessa

Ohjeita työntekijälle seksuaaliväkivallan uhrin kohtaamiseen

Seri-tukikeskus seksuaaliväkivallan uhreille

Seksuaaliväkivalta (Väkivallaton lapsuus -toimenpidesuunnitelma THL)

Videoita ja ohjeita seksuaaliväkivallan ehkäisyys ja hoitamiseen
Materiaalipankki - Suomen Delfins ry

 
FGM ja tyttöjen sukupuolistunut väkivalta
Keskustelua sensitiivisestä FGM:n puheeksi ottamisesta (YouTube)

TUVA Materiaalipankki (heuni.education)
GBV-TUVA: TURVAPAIKKAA HAKEVIEN NAISTEN JA TYTTÖJEN SUKUPUOLISTUNEEN VÄKIVALLAN KOKEMUSTEN TUNNISTAMISEN JA KOKEMUSTEN KÄSITTELYYN TARVITTAVAN TUEN VAHVISTAMINEN
Materiaalipankki on kehitetty osana sisäministeriön hallinnoimaa AMIF-rahoituksella tuettua hanketta (2020-2021) "Turvapaikkaa hakevien naisten ja tyttöjen sukupuolistuneen väkivallan kokemusten tunnistamisen ja kokemusten käsittelyyn tarvittavan tuen vahvistaminen" (GBV-TUVA). 


Seksuaalioikeuksista kotoutujille ja ammattilaisille
Seksuaalioikeuksista kotoutujille ja ammattilaisille - Väestöliitto.fi (vaestoliitto.fi)
Tälle sivustolle on koottu Väestöliitto ry:n sekä muiden järjestöjen toteuttamaa, seksuaalioikeuksiin liittyvää aineistoa, jota voit hyödyntää työssäsi maahan muuttaneiden asiakkaiden kanssa. Aineisto on koottu Työ- ja elinkeinoministeriön tuella ja kaikkien vapaasti käytettävissä.

Turvataitoja nuorille - Opas sukupuolisen häirinnän ja seksuaalisen väkivallan ehkäisyyn

https://www.julkari.fi/handle/10024/90817

Turvataitoja nuorille - Opas sukupuolisen häirinnän ja seksuaalisen väkivallan ehkäisyyn (julkari.fi)
Kymenlaakson Ensi- ja turvakotiyhdistys
Lastensuojelujärjestö, joka auttaa vaikeissa elämäntilanteissa olevia lapsia ja perheitä.

Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö 
Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö | Mielenterveystalo.fi


Turvataidot
Turvataitokasvatusta kouluille ja oppilaitoksille
Turvataitokasvatusta kouluille ja oppilaitoksille - Väestöliitto.fi (vaestoliitto.fi)
Tältä sivustolta löydät turvataitokasvatusmateriaalia hyödynnettäväksi niin perusasteen kuin toisen asteen opetukseen. Lisäksi sivustolta löytyy turvallisuussuunnitelmaohje kouluihin ja oppilaitoksiin.


Väkivallan ehkäisy

Lapsen aggressio

Lapsen väkivaltainen käytös | Mielenterveystalo.fi

NÄIN OTAT PUHEEKSI TURVALLISUUDEN JA EHKÄISET VÄKIVALTAA
Ammattilaiselle: Näin otat puheeksi turvallisuuden ja ehkäiset väkivaltaa - Kymenlaakson Ensi- ja turvakotiyhdistys ry (ensijaturvakotienliitto.fi)


Maksuton Turva 10-perehdytys

Maksuttomaan verkkoperehdytykseen on hyvä varata aikaa noin 2 tuntia. Perehdytyksen suoritettuasi saat Turva10-välineet käyttöösi


1. Kouluterveyskysely

2. Lähisuhdeväkivalta ilmiönä

3. Turvallisuuden osa-alueet

4. Näin avaat keskustelun

5. Turvataitokasvatusmateriaali

Fredi-materiaali

Friidu-materiaali

Turvataitokasvatusmateriaali

Turvataitoja nuorille

My Space, Not Yours

Tunne- ja turvataitoja lapsille

THL
Väkivallan puheeksi ottaminen - THL 

STM:n muistilista väkivallan puheeksi ottamisesta (pdf 210 kt)
Lomakkeet väkivallan kirjaamiseen ja kartoittamisen
Sukupuolistuneen väkivallan puheeksiottaminen (HEUNI)
OPH:n opas mahdollisen radikalisoitumisen puheeksi ottamisesta nuoren kanssa

Väestöliitto

Väestöliitolla on paljon malleja ja materiaalia lasten kehotunnekasvatukseen. Tutustu alla oleviin materiaaleihin, jotka on suunnattu ammattilaisten avuksi sekä osa myös vanhemmille. 

Peruskurssi ja työkalut kehotunnekasvatukseen

Syventävä kurssi kehotunnekasvatukseen

Materiaalit, mallit ja työkalut
Turvataitokasvatusta kouluille ja oppilaitoksille
Tunne- ja turvataitoja nuorille


Tunne- ja turvatai­to­kas­va­tuksen opetus­ma­te­riaalit ja opetusta tukevat materiaalit
Opetusmateriaalit - Turvataitokasvatus - Oulun kaupunki

Tunne- ja turvatai­to­kas­va­tuksen opetus­ma­te­riaalit ja opetusta tukevat materiaalit

https://www.turvataitokasvatus.fi/opetusmateriaalit

 
Mielenterveystalo.fi
Tietoa väkivallasta | Mielenterveystalo.fi
Aggressio & väkivalta | Mielenterveystalo.fi
Perustietoa aggressiosta | Mielenterveystalo.fi
Lapsiin kohdistuva väkivalta | Mielenterveystalo.fi
Miten auttaa aggressiivista henkilöä? | Mielenterveystalo.fi
Mistä apua väkivaltaiseen tilanteeseen? | Mielenterveystalo.fi
Tietoa läheiselle sekavasta käytöksestä nuoruudessa | Mielenterveystalo.fi


Nuoren radikalisoitumisen tunnistaminen
Huolena radikalisoituminen? Opas nuorten kanssa työskenteleville — Dialogikasvatus
Uusi opas nuorten kanssa työskenteleville! Joskus nuorten kanssa toimivalla ammattilaisella saattaa herätä huoli nuoren mahdollisesta radikalisoitumisesta. Tämä opas auttaa toimimaan tällaisissa tilanteissa.

Urheilu ja rajat

https://www.etoleyksin.fi/

https://www.hyvakysymys.fi/testi/testaa-tietosi-seksuaalisesta-hairinnasta-urheilussa/#/