Uupuminen

Yeesi
Kuormitusmittari toisen asteen opiskelijoille. 
Kuormitusmittari toisen asteen opiskelijoille
Tämä testi mittaa nuoren itse koettua ja arvioitua jaksamista toisen asteen opinnoissa. Tulokset kertovat omasta jaksamisesta ja kuormituksesta tällä hetkellä. Nuori saa myös vinkkejä jaksamisen vahvistamiseen.

Mitä kuuluu? -koulutusmateriaalien ohjaami­seen toisen asteen oppilaitoksissa. Koulutusmateriaali koostuu neljästä eri teemasta: 
Mitä kuuluu? -koulutukset | Nuorten mielenterveysseura Yeesi ry
1. mielenterveys- ja tunnetaidot
2. uupumus ja jaksaminen
3. sosiaaliset taidot ja yhteisöllisyys
4. puheeksi ottaminen ja avun hakeminen.
Jokainen teema muodostaa oman noin 30 min kestoisen moduulinsa.