Kiusaaminen

MLL kiusaamista vastaan

Kiusaaminen, seurasta poissulkeminen ja yksin jättäminen tuntuvat lapsesta ja nuoresta musertavalta.

Kiusaamisen vastainen työ vaatii pitkäjänteisyyttä. MLL tarjoaa matalan kynnyksen tukea kiusatuille lapsille, nuorille ja heidän vanhemmilleen sekä menetelmiä kiusaamisen ennaltaehkäisyyn ammattilaisille.

Lasten ja nuorten puhelin ja chat

Lasten ja nuorten puhelimessa ja chatissa kiusatuille tarjotaan matalan kynnyksen keskusteluseuraa. Palvelu on auki vuoden jokaisena päivänä, maksuton, anonyymi ja kaikille avoin. Voit kirjoittaa myös nettikirjeen.

Lasten ja nuorten puhelin – 116 111
Barn- och ungdomstelefonen – 0800 86 116

Apua ja tukea

Vertaistukea kiusaamista kokeneille

Selviytyjät on ammattilaisten tai koulutettujen vapaaehtoisten vetämä vertaisryhmä kiusatuille noin 12–21-vuotiaille nuorille. Ryhmiä järjestetään verkossa sekä osassa Suomea myös kasvotusten.

Selviytyjät-ryhmien tavoitteena on vahvistaa itsetuntoa ja mielialaa sekä antaa keinoja käsitellä ja selviytyä kiusaamiskokemuksista.

  • 99 % ryhmiin osallistuneista nuorista koki olonsa turvalliseksi ryhmässä.
  • 91 % nuorista sai tukea itsetuntoonsa.
  • 96 % koki, että sai ryhmässä vertaistukea kiusaamiskokemuksiinsa.

Selviydytään kiusaamisesta | MLL:n Kaakkois-Suomen piiri

Nuortennetti

Nuortennetissä löytyy kiusaamiseen liittyvää tietoa ja tukea nuorille. Moderoidulla keskustelupalstalla voi saada muilta nuorilta vertaistukea kiusaamiseen ja kaverisuhteisiin liittyen. Nuortennettiin voi myös kuka tahansa nuori lähettää omia mediatuotoksiaan, ja moni käsitteleekin niissä kiusaamiskokemuksia.

Lisätietoa kiusaamisesta

Kiusaamisvapaa vyöhyke

Kiusaamisvapaa vyöhyke on K-Marketien ja MLL:n yhteistä toimintaa. Kaikki Suomen lähes 800 K-Marketia ovat kiusaamisvapaita vyöhykkeitä eli paikkoja, joissa lapset ja nuoret voivat kääntyä turvallisen aikuisen puoleen. MLL jakaa kauppiaille tietoa kiusaamisesta ja käytännön neuvoja kiusaamistilanteissa toimimiseen.

On tärkeää tietää, mitkä teot ovat kiusaamista, jotta kiusaamisteot voi havaita ja tunnistaa. Lasten ja nuorten välinen vuorovaikutus näyttäytyy erilaisena heidän keskuudessaan kuin aikuisille. Tiedot ilmapiiriin vaikuttavista tekijöistä ja sosiaalisessa mediassa syntyneistä konflikteista eivät siirry ammattilaisille tai vanhemmille itsestään. 

Koulut, päiväkodit ja harrastusryhmät

Tukioppilaat toimivat koulussa silminä ja korvina

Tukioppilaat rakentavat koulussa hyvää ryhmähenkeä ja kiusaamisen vastaista normia sekä huolehtivat, ettei kukaan jäisi yksin. MLL on kehittänyt tukioppilastoimintaa jo yli 50 vuoden ajan. Yli 80 % suomalaisista ylä- ja yhtenäiskouluista on tukioppilastoimintaa, ja vuosittain noin 11 000 tukioppilasta saa tehtäväänsä koulutuksen.

Tukioppilastoiminta sai tunnustusta Karvin arvioinnissa (2022) yhteisöllisyyttä ja osallisuutta lisäävänä sekä kiusaamista ennaltaehkäisevänä menetelmänä.

Lisätietoa tukioppilastoiminnasta

Koulurauhaa rakennetaan läpi lukuvuoden

Koulurauha-ohjelmassa oppilaat toimivat itse koulun ilmapiirin kehittämiseksi. Tavoitteena on, ettei ketään kiusattaisi, kukaan ei jäisi yksin ja jokainen tuntisi kuuluvansa kouluyhteisöön. Koulurauha-ohjelma on Mannerheimin Lastensuojeluliiton, Poliisihallituksen, Opetushallituksen, Folkhälsanin ja Suomen Vanhempainliiton yhteinen ohjelma, jonka tavoitteena on kouluyhteisön hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistäminen. 

Lukuvuoden 2023-2024 koulurauha julistetaan 23.8. klo 10 Ylivieskasta.

Tutustu Kourauhaan

Päiväkotirauha kiusaamista vastaan

Tarjoamme varhaiskasvattajille valmiita toimintamalleja kiusaamisen vastaiseen Päiväkotirauha-toimintaan. Päiväkotirauha on lapsia ja vanhempia osallistava kiusaamisen vastainen toimintapa, jonka voi ottaa osaksi varhaiskasvatuksen arkea.

Päiväkotirauhaa voi toteuttaa mm. pelaamalla päiväkotirauhapeliä lasten kanssa, järjestämällä Kaikille kaveri päiväkodissa -vanhempainillan tai pitämällä Tuumaustalkoot henkilökunnan kesken.

Lue lisää Päiväkotirauhasta

Turvallinen ja viihtyisä harrastusryhmä

Reilusti urheiluryhmässä -hankkeen tavoitteena on vahvistaa lasten ja nuorten urheiluharrastuksia ohjaavien seuratoimijoiden taitoja luoda turvallinen ja toimiva ilmapiiri ryhmään. Hankkeen materiaaleilla ja koulutuksilla tuetaan myös urheilun parissa tapahtuvan loukkaavan kohtelun ja kiusaamisen tunnistamista ja ehkäisemistä.

Reilusti urheiluryhmässä – Trygg idrott för alla -hanke on toteutettu yhteistyössä Folkhälsanin ja eri lajiliittojen kanssa.

Tukea hyvän harjoitteluilmapiirin luomiseen


Harjoitteita kiusaamisen ennaltaehkäisyyn ja käsittelyyn

Toiminnalliset tehtäväkortit sisältävät ideoita niin ryhmäyttämiseen, kaveritaitojen harjoitteluun kuin tunteiden ja kiusaamisen käsittelyyn. Tehtäväkortteja voi käyttää koulussa, harrastusryhmissä tai nuorisotyössä.

Esimerkkejä kiusaamisen ehkäisyyn liittyvistä tehtäväkorteista:

Tutustu tehtäväkortteihin


Koulutusta kiusaamisen ennaltaehkäisyyn

MLL:n pidetyt kouluttajat voi tilata vanhempainiltaan, opettajien vesopäivään tai oppilaiden oppitunneille kertomaan kiusaamisen ehkäisystä. Tarjoamme toiminnallisia ja keskustelevia koulutuksia valtakunnallisesti.

Lisätietoa koulutuspalveluista


OPETUSHALLITUS

Puutu lapsen ja nuoren kokemaan kiusaamiseen

Puutu kiusaamiseen varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa
Puutu kiusaamiseen perusopetuksessa

Vanhempainnetti

Kiusaaminen on monitahoinen ilmiö, ja sitä esiintyy jo pienten lasten keskuudessa. Kiusaamistilanne ei ole koskaan tasa-arvoisten ja yhtä voimakkaiden nahistelua, vaan kiusattu on alakynnessä ja puolustuskyvytön. Siksi aikuisten on tärkeää puuttua kiusaamiseen.

Vanhempainnetistä löytyy vanhempien tueksi tietoa pienten lasten keskinäisestä kiusaamisesta ja koulukiusaamisesta sekä vinkkejä kiusaamisen ehkäisyyn ja siihen puuttumiseen.

Tietoa vanhemmille

Tietoa ja tukea nettikiusaamisesta vanhemmille

Nettikiusaaminen on usein osa muuta kiusaamista. Nettikiusaaminen on moninainen ja vakava ilmiö, johon tulee puuttua. Se voi olla toisen ihmisen nimittelyä, pilkkaamista, ulkopuolelle jättämistä, syrjintää, uhkailua, kiristämistä, julkista nolaamista, valheellisen tiedon levittämistä, ilkeää kommentointia tai haitallisen sisällön jakamista sosiaalisessa mediassa, peleissä tai muualla netissä.

Tuotamme ajankohtaista ja konkreettista tietoa nettikiusaamisesta vanhemmille.

Lisätietoa nettikiusaamisesta

Vanhempainpuhelin, chat ja nettikirjepalvelu

Vanhempainpuhelimessa voi jutella mistä tahansa vanhemmuuteen liittyvästä asiasta, myös omasta tai läheisen lapsen kiusaamiskokemuksista. Vanhempainpuhelimeen, kirjepalveluun ja chattiin voi ottaa yhteyttä nimettömästi ja luottamuksellisesti. Vanhempi voi myös varata ajan ajanvarauschattiin MLL:n vanhemmuuden tuen työntekijälle.

Vanhempainpuhelin vastaa numerossa 0800 922 77.

Katso Vanhempainpuhelimen aukioloajat tai lähetä chat-viesti

Vertaistukea verkossa kiusattujen vanhemmille

Tuemme kiusattujen alakouluikäisten lasten vanhempia, jotta myös heillä olisi mahdollisuus purkaa raskaita tuntemuksia muiden samaa kokeneiden kanssa.

Kiusattujen lasten vanhempien verkkovertaisryhmiin osallistuneet vanhemmat ovat kokeneet voimaantumista tavatessaan muita samassa tilanteessa olevia, ja osallistuminen on vaikuttanut positiivisesti vanhempien mielialaan. Ryhmässä käydyt keskustelut ovat vahvistaneet vanhemman jaksamista ja kykyä selvittää lapsensa kiusaamistilannetta.

Lisätietoa vertaistukiryhmistä


Sua varten somessa vanhemmille
Materiaalit – Sua varten somessa

MITEN OTAN SOMEASIAT PUHEEKSI? (TIKTOK) (PNG) →MITEN OTAN SOMEASIAT PUHEEKSI? (YOUTUBE) (PNG) →MITEN OTAN SOMEASIAT PUHEEKSI? (SNAPCHAT) (PNG) →

Sua varten somessa nuorille
Materiaalit – Sua varten somessa⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠
Täältä löydät tietoa keskustelujemme luottamuksellisuudesta ja tietosuojasta. Lisäksi löydät nostoja somesisällöistämme ja neuvoja häirintätilanteisiin.