Erovertaisryhmät

Ero on kriisi koko perheelle ja siihen liittyvien tunteiden käsittely auttaa eroprosessin läpikäymisessä. Erovertaisryhmissä vertaisuus on koettu voimavaroja lisäävänä ja prosessin edistymistä tukevana.