Tulevaisuudenusko

Nuorten ahdistuneisuus ja pelot -materiaali
Nuorten ahdistuneisuus ja pelot -materiaali | Ellipsi
Materiaali on kirjoitettu nuorille. Nuori tarvitsee kuitenkin aina aikuisen tukea ja apua harjoitellessaan ahdistuksen ja pelkojen tunteiden äärellä olemista. Ajatuksenani on, että tätä materiaalia voivat käyttää nuorten ahdistuksen kanssa työskentelevät ammattilaiset. Samoin sitä voivat hyödyntää vanhemmat, jotka kaipaavat keinoja ja tukea omaan arkeen ahdistuneen nuoren kanssa.

Keinokortit pelkoon ja jännitykseen
Keinokortit pelkoon ja jännitykseen | Ellipsi

Lasten ja nuorten säätiö
Tulevaisuuden usko harjoituksia
(Opettajille ja ammattilaisille | Lasten ja nuorten säätiö (nuori.fi)
esim. Harjoituksia tulevaisuus­työskentelyyn: Näin käsittelet tulevaisuutta luovasti nuorten kanssa, Harjoituksia rahasta puhumiseen ja tunnetaitojen vahvistamiseen

Minä riitän -opas
Minariitanopas_linkitykset-3.pdf (helsinkimissio.fi)⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

HelsinkiMission Minä riitän – opas itsemyötätuntoon toimii matkaoppaanasi itsemyötätuntoisella polulla. Se antaa ajattelemisen aiheita, tietoa ja vinkkejä sekä kannustaa rakentamaan lempeää suhtautumista itseesi. Opasta ei tarvitse lukea kerralla alusta loppuun; suosittelemme lukemaan sitä sinulle sopivan määrän kerrallaan.

Vahvuuspakka 
Vahvuuspakka – tutkimusmatka vahvuuksien äärelle | MIELI Suomen Mielenterveys ry (futural.fi)
Vahvuuspakka on työväline, jonka avulla voidaan tukea ohjattavaa tunnistamaan ja käyttämään luonteenvahvuuksiaan.

Hyvän mielen treenivihko nuorelle
Hyvän mielen materiaalit nuorille - MIELI ry
Hyvän mielen materiaali koostuu kolmesta toisiaan tukevasta osasta, joita käyttää myös itsenäisesti: Hyvän mielen treenivihko, ohjaajan opas ja vuosikello. Hyvän mielen materiaalit on jaettu yhdeksän mielenterveystaidon ympärille. 

Hyvän mielen ohjaajan opas- nuoren ohjaajalle
hyvan_mielen_ohjaajan_opas.pdf (mieli.fi)
Opas Hyvänmielen treenivihkon käyttöön ja Tähän oppaaseen on koottu helposti käyttöön otettavia, nuoren mielenterveyttä edistäviä tehtäviä. Tehtävien kautta sukelletaan nuorille tärkeiden mielenterveystaitojen pariin. Tehtävien kestot vaihtelevat 15–30 minuuttiin.

Vahvuuskortit: Mieli Ry (Vahvuuskortit - MIELI ry)
Mieli Ry:n vahvuuskortit ovat ala- ja yläkoululaisille soveltuvat kortit vahvuuksista keskustelemiseen sekä myönteisen itsetuntemuksen lisäämiseen. Kortteja voidaan käyttää yksin, parin kanssa tai ryhmässä eri tavoin esimerkiksi peleissä. Mieli Ry:n sivuilta löytyy ohjeita vahvuuskorttien käyttämiseen, mutta erilaisia pelejä voi myös keksiä itse.

Löydä oma tarinasi -ohjaajan opas 
Löydä oma tarinasi -ohjaajan opas - MIELI ry
Löydä oma tarinasi on MIELI ry:n rekisteröimä, ammatillisesti ohjattuun vertaistukeen perustuva ryhmämalli nuorten tukemiseen. Tässä oppaassa esitellyt tavoitteet ja ryhmän sisällöllinen rakenne auttavat käytännön työtä. Ryhmän sisältöjä ja käsiteltäviä aiheita räätälöidään osallistujien tuen tarpeiden, elämäntilanteiden ja toiveiden pohjalta, jotta keskustelut hyödyttäisivät mahdollisimman hyvin osallistujia.

Tulevaisuusteema koulussa: Topi – tulevaisuudentutkimuksen oppimateriaali 
(Tulevaisuusteema koulussa | TOPI – Tulevaisuudentutkimuksen oppimateriaali)
Topi – tulevaisuudentutkimuksen oppimateriaalit internetsivuilta löytyy ohjeistus kouluissa toteutettavaan tulevaisuusprojektiin. Projekti voidaan tehdä peruskouluissa ja toisella asteella ja siihen voi osallistua kaikki koulun oppilaat, opettajat sekä muu henkilökunta. Tarkoituksena on, että koulussa valittaisiin päivä tai viikko, joka olisi tulevaisuusteemainen ja jonka aikana ryhmissä tehtäisiin erilaisia tulevaisuusaiheisia tehtäviä. Näiden lähtökohtana on kehittää lasten ja nuorten tietoa tulevaisuuden tekemiseksi sekä omista mahdollisuuksista sen muuttamiseksi. Tehtävissä pohditaan omia tulevaisuudenkuvia ja odotuksia, toiveita ja pelkoja sekä pohditaan tulevaisuutta laajemmasta perspektiivistä. Samalla harjoitellaan ja kehitetään vuorovaikutustaitoja.