Kuva: Helin Kulla

Parisuhteen ja vanhemmuuden tuki

Lasta odottavien ja pienten lasten vanhempien parisuhteen ja vanhemmuuden tuen toimia ovat vertaisryhmät (esim. Odottavien olohuone ja Perhe mielessä -ryhmät) ja yksilöllinen tuki (parisuhdeohjaus). Tavoitteena on tukea perhettä parisuhteeseen panostamiseen jo odotusajasta alkaen. Perheitä tuetaan avun hakemiseen ja yksinpärjäämisen kulttuurin vähenemiseen, vertaisuuden merkitys huomioiden. Tavoitteena on, että ilo lapsesta säilyy arjen haasteidenkin keskellä.

Tarjoamme matalan kynnyksen palveluita, joista ei tehdä sosiaali- ja terveysalan asiakaskirjauksia.

Noora Kovanen koordinaattori 050 466 2642 noora.kovanen@mll.fi
Tuija Anttila koordinaattori 050 5233984 tuija.anttila@mll.fi