Parisuhteen ja vanhemmuuden tuki

Yhes vahvemmaks - parisuhde lapsen kotina ja vanhemmuuden pilarina - hankkeen (2020-2022) tavoitteena on tukea perhettä parisuhteeseen panostamiseen jo odotusajasta alkaen. Perheitä tuetaan avun hakemiseen ja yksinpärjäämisen kulttuurin vähenemiseen, vertaisuuden merkitys huomioiden. Tavoitteena on, että ilo lapsesta säilyy arjen haasteidenkin keskellä.

Noora Kovanen koordinaattori 050 466 2642 noora.kovanen@mll.fi
Marjaana Peronmaa koordinaattori 050 358 8394 marjaana.peronmaa@mll.fi
Hannaleena Ahtiainen koordinaattori 050 313 1194 hannaleena.ahtiainen@mll.fi
Tuija Anttila koordinaattori 050 5233984 tuija.anttila@mll.fi
Sami Halme koordinaattori 050 477 0877 sami.halme@mll.fi