Parisuhteen ja vanhemmuuden tuki

Yhes vahvemmaks - parisuhde lapsen kotina ja vanhemmuuden pilarina - hankkeen (2020-2022) tavoitteena on tukea perhettä parisuhteeseen panostamiseen jo odotusajasta alkaen. Perheitä tuetaan avun hakemiseen ja yksinpärjäämisen kulttuurin vähenemiseen, vertaisuuden merkitys huomioiden. Tavoitteena on, että ilo lapsesta säilyy arjen haasteidenkin keskellä.

Marjaana Peronmaa Koordinaattori 050 358 8394 marjaana.peronmaa@mll.fi
Satu Lukka Koordinaattori 050 513 9553 satu.lukka@mll.fi
Sami Halme Koordinaattori 050 477 0877 sami.halme@mll.fi
Noora Kovanen Koordinaattori 0504662642 noora.kovanen@mll.fi
Hannaleena Ahtiainen Koordinaattori 050 313 1194 hannaleena.ahtiainen@mll.fi