Oppiminen ja oppimisvaikeudet

Ekapeli Alku
(Materiaalit — LukiMat)
Ekapeli Alku on esikouluikäisille ja sitä vanhemmille suunniteltu peli. Siinä harjoitellaan kirjaimia, tavuja ja sanoja. Peliä voi käyttää kotona tai koulussa.

Ekapeli Maahanmuuttaja
(Materiaalit — LukiMat) 
Ekapeli Maahanmuuttaja on erityisesti maahanmuuttajalasten suomen kielen perustaitojen harjoitteluun tarkoitettu peli. Sen sisällöt mukautetaan pelaajakohtaisesti kielen mukaan ja niissä korostuvat suomen kielessä tyypillisesti vaikeat äänteet, äänteiden kestoerot ja sanojen lukemisen vaiheessa vokaaliyhdistelmät.

Ekapeli Matikka 
(Materiaalit — LukiMat)
Ekapeli Matikka on tietokonepeli, joka on tarkoitettu ensisijaisesti esi- ja alkuopetusikäisille, joilla on matematiikan oppimisen haasteita.


Kahoot 
(Kahoot! | Learning games | Make learning awesome!
Kahoot on interaktiivinen oppimispeli, jota esimerkiksi opettaja voi käyttää opettamisen tukena. Pelit toimivat parhaiten ryhmän kanssa ja sen käyttäminen onnistuu kaikilla laitteilla.

Kuntoutussäätiö 
(Hyödyllisiä sovelluksia - oppimisvaikeus.fi)
Kuntoutussäätiön internetsivuilta löytyy lista erilaisista sovelluksista, joita voi käyttää oppimisen tukena. Sovellusten avulla voi muuttaa puhetta tekstiksi, luoda ajatuskarttoja tai tehdä muistiinpanoja. 

Koulu.me 
(Koulu.me - Free apps to support distance learning due to the coronavirus outbreak)
Koulu.me on internetsivu, joka tarjoaa maksuttomia sovelluksia eri oppiaineiden opiskelua sekä opettamaan oman talouden hallintaa. Sovellukset sisältävät esimerkiksi pelejä ja videoita. Sivusto on luotu pandemia aikana tarjoamaan opettajille uudenlaisen opetusmenetelmän. Koulu.me sopii ala- ja yläkoululaisille sekä opettajille.


Kadonneen Tupsun arvoitus –pulmapeli 
(Kadonneen Tupsun arvoitus -pulmapeli - Pukstaavi)
Kadonneen Tupsun arvoitus on palkohuonepedagogiikkaa ja kirjallisuuskasvatusta hyödyntäen esi- ja alkuopetukseen suunniteltu pulmapeli. Peli soveltuu 1. luokan suomen ja kirjallisuuden opintoihin, mutta se toimii myös muilla alkuopetuksen luokilla. Peli on toiminnallinen ja innostaa lapset tutkimaan kirjoja ja kuvitustaidetta; pelaaminen luo edellytyksiä yhdessä oppimiseen ja monilukutaidon kehitykseen. Kestoltaan peli on noin oppitunnin mittainen.

Lue mulle! Tarina eläväksi 
(Lue mulle! Tarina eläväksi - Pukstaavi)
Lue mulle! Tarina eläväksi on harjoitus, jossa pöytäteatterin keinoin kerrotaan tarina yhdessä lasten kanssa. Taustatarinaksi on valittu “Kolme pukkia”, mutta sen voi varmasti myös vaihtaa. Videolla on harjoituksia myös tunnetaitojen kohtaamista varten. Ne sopivat päiväkoti- ja esikouluikäisille sekä alkuopetuksen oppilaille ja kasvatusalan ammattialisten käyttöön.

LukiMat 
(Harjoitusmateriaali — LukiMat)
LukiMat on internetsivu, josta löytyy monenlaisia harjoitusmateriaaleja, joita voidaan käyttää esimerkiksi koulussa tai kotona oppimisen tukena.

Lukuja liikkuen, tavuja touhuten 
(Alkuopetus | Lukuja Liikkuen – Tavuja Touhuten)
Lukuja liikkuen, tavuja touhuten on internetsivu, joka tarjoaa toiminnallista oppimismateriaalia varhaiskasvatukseen ja esi- ja alkuopetukseen. Alkuopetukseen suunnatuissa tehtävissä harjoitellaan matematiikkaa ja äidinkieltä.

Papunet.net 
(Papunet | Selkeää ja saavutettavaa viestintää)
Papunet on internetsivu, joka tarjoaa erilaisia aikuisille ja lapsille sopivia kuvasanastoja. Sanastot sopivat kielenkehityksen tueksi ja sanavaraston kasvattamiseen ja niitä voi harjoitella itsenäisesti tai jonkun kanssa. Sivuilta löytyy myös selkosanomat kuvilla.

Seppo 
(Etusivu — Seppo)
Seppo on mobiililaitteille suunniteltu pelillisyysalusta, joka soveltuu kaikille peruskoulun luokka-asteille sekä yliopistoihin ja ammatillisiin oppilaitoksiin ja yrityksille. Alustan avulla opettajat voivat luoda aktivoivia pelillisiä oppitunteja ja kursseja. Peleissä yhdistyy tavoitteellinen toiminta, oman osaamisen käyttäminen sekä yhdessä tekeminen. Peleistä saadut pisteet, välitön palaute sekä tehtävien suorittaminen innostavat ja auttavat lapsia sisäistämään asioita paremmin. Opettaja toimii oppimisprosessin tukena. Seppo internetsivuilta löytyy myös ohjeita alusta käyttämiseen, pelien tekemiseen sekä vastauksia muihin käyttäjiä askarruttaviin asioihin.


Seterra 
(Mobiilipeli opettaa maantiedon mestariksi - sopii myös aikuisille! (viihdevintiot.com))
Seterra on koululaisille tarkoitettu sovellus, joka sopii alakoululaisille sekä kotiin että kouluun. Se on oppimista varten tarkoitettu visailupeli, joka sisältää erilaisia tunnistustehtäviä maantiedosta. Sovellus tarjoaa valmiita kyselyitä, joita halutessaan voi kustomoida. Sovellukseen voi valita suomen lisäksi 40 eri kielivaihtoehtoa.

Tehtävävinkkejä opettajille 
(Tehtävävinkkejä opettajille - Pukstaavi)
Tehtävävinkit opettajille on tarkoitettu ala- ja yläkouluilla äidinkielen ja kirjallisuuden opetukseen. Tehtäviä tehdään yhdessä luokan kanssa tai yksin etänä.

Quizlet
(Learning tools and flashcards - for free! | Quizlet)
Quizlet on muistikortti eli flash card –sovellus, jota voi hyödyntää esimerkiksi kielten tai käsitteiden opettelemiseen. Quizletiä voi käyttää sekä puhelimella että tietokoneella. Harjoituksia voi tehdä itsenäisesti opiskeltaessa, mutta myös opettaja voi käyttää sitä apuna opetuksessa.

Värinautit 
(Värinautit - Värinautit (varinautit.fi))
Värinautit on internetsivu, joka tarjoaa pedagogista materiaalia lapsille ja nuorille sekä kotiin että kouluun. Materiaalit ovat ilmaisia, osallistavia, leikkisiä ja monitaiteellisia. Sivuilta löytyy myös eriyttävää ja selkokielistä materiaalia. Materiaaleja on monipuolisesti tunnetaidoista eri oppiaineisiin.