Materiaalipankki vanhemmille ja ammattilaisille

Materiaalipakissa on erilaisia ilmaiseksi käytettäviä apuvälineitä, oppaita ja mittareita, joita nuori voi tehdä itsenäisesti tai ohjaajan/vapaaehtoisen/vanhemman kanssa. Paketin on koonnut MLL Kaakkois-Suomen piirin Nuorisotoiminnan tiimi. Tekstistä löytyvät linkit tekijöiden sivuille.

Nepsy lasten ja nuorten tukeminen:

Näe nepsy 
(Näe nepsy (naenepsy.fi))
Näe nepsy internetsivun tavoitteena on lisätä tietoisuutta ja yhteiskunnallista vaikuttamista asenteisiin, palvelurakenteeseen ja koulupolkuihin sekä palveluohjauksen vahvistamiseen. Sivuilta löytyy tietoa neuropsykiatrisista piirteistä, tietoa vanhemmille sekä hyödyllisiä linkkejä. Sivuilta löytyy myös tarinoita kaiken ikäisiltä, joilla on neuropsykiatrisia häiriöitä sekä heidän vanhemmiltaan. Tämä toimii varmasti hyvänä vertaistukena monille.

Nepsy-oireet kouluikäisellä 
(NEPSY-OIREET KOULUIKÄISELLÄ - Pirkkalan kunta)
Pirkkalan kunnan internetsivuilta löytyy lista neuropsykiatrisista piirteistä, joita lapsella saattaa koulussa tai kotona esiintyä. Näiden pohjalta esimerkiksi vanhemmat tai opettajat  voivat huomioida ja seurata mahdollisesti lapsella esiintyviä piirteitä. Sivun loppu puolelta löytyy myös ohjeita, miten kannattaa toimia, jos lapsella esiintyy kyseisiä piirteitä ja halutaan hakea apua.

Nepsy perheiden tuki 
(Nepsyperheiden Tuki)
Nepsyperheiden tuki on yhdistys, joka tukee nepsyperheitä löytämään oikean auttavan tahon. Yhdistyksen tavoite on koota tietoa erilaisista tukikeinoista ja avuntarjoajista. Se tarjoaa tukea eri tilanteisiin, kuten tukiverkostojen etsimiseen, viranomaisten kanssa asioimiseen ja hakemusten täyttämiseen tai esimerkiksi vaate ja arjen apuvälineiden hankkimiseen. Tuen tavoitteena on parantaa voimavaroja tukea saavien vahvuuksia hyödyntäen ja löytää jatkuva tuki tilanteeseen.

Nepsy arki 
(nepsy (nepsyarki.com))
Nepsy arki on internetsivu, joka tarjoaa tietoa neuropsykiatrisista häiriöistä sekä tarjoaa erilaisia keinoja ja vinkkejä, miten lapsen kehitystä voidaan tukea vahvuuksia ja voimavaroja hyödyntäen. Internetsivu tarjoaa tietoa ADHD:stä, autismikirjonhäiriöstä, Tourettesta ja tic-oireista, aistiherkkyyksistä sekä kehityksellisestä kielihäiriöstä. Erilaiset vinkit, joita sivuilta löytyy, liittyvät tunteiden tunnistamiseen ja käsittelyyn, rutiinien luomiseen, toiminnanohjauksen tukemiseen, palautteen antamiseen, lapsen rauhoittamiseen, aistimusten kanssa toimimiseen, puheenkehityksen kehittämiseen sekä vireystason säätelyyn.

Uusperheille
⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠
Materiaalipakki uusperheille
Uusperhe - Kymenlaakson perhekeskus
Yhdessä kehitetty Uusperheiden työkalupakki koottu helpottamaan uusperheellisten erityistarpeiden huomioimisen eri palveluissa. Uusperheellisten kanssa työskentelevät ammattilaiset ovat työkalupakkiin koonneet läheisesti uusperheellisten arkeen vaikuttavia asioita, joista on hyvä perheiden kanssa käydä keskusteluja. 

Tunne- ja vuorovaikutustaidot: 

Möllö Pöötisen työkalupakki
Työkalupakki lasten mielipiteiden selvittämiseen | MLL:n Kaakkois-Suomen piiri
Työkalupakin tavoitteena on vahvistaa lasten ja nuorten osallisuutta MLL:n toiminnassa heidän ikänsä ja toimintatasonsa huomioiden. Työkalupakin avulla voidaan selvittää lasten mielipiteitä toiminnasta, tapahtumista tai paikoista. Leikillisen työkalupakin kohderyhmä ovat alakoulu- ja päiväkoti-ikäiset lapset, mutta mikään ei estä käyttämästä sitä myös vanhempien lasten, nuorten ja aikuisten kanssa.  Menetelmät toimivat niin kokonaisuutena kuin erikseenkin, ja menetelmiä voi soveltaa haluamallaan tavalla.
Sisältää:
Satukuvakortin ja sadun
tunne- ja vahvuuskortit (15 erilaista)
tarinan täyttötehtävän (ladattavissa),
Tunnepöllö-tehtävän (ladattavissa)
Toiveiden puu -tehtävän (ladattavissa). 
Ladattavissa ja tulostettavissa ovat myös yleinen, informoiva kirje vanhemmille ja
kouluille.

Vahvuuskortit: Mieli Ry 
Vahvuuskortit - MIELI ry
Mieli Ry:n kehittämät vahvuuskortit ovat ala- ja yläkoululaisille soveltuvat kortit vahvuuksista keskustelemiseen sekä myönteisen itsetuntemuksen lisäämiseen. Kortteja voidaan käyttää yksin, parin kanssa tai ryhmässä eri tavoin esimerkiksi peleissä. Mieli Ry:n sivuilta löytyy ohjeita vahvuuskorttien käyttämiseen, mutta erilaisia pelejä voi myös keksiä itse.

Hyvän mielen taitomerkki: Mieli Ry 
(Hyvän mielen taitomerkki peruskouluun - MIELI ry)
Mieli Ry:n hyvän mielen taitomerkki on ala- ja yläkoululaisille sopiva oppi- ja opetusaineisto. Käsiteltäviä aiheita ovat tunne-, kaveri- ja selviytymistaidot, arvot ja asenteet, itsetuntemus ja vahvuudet, turvallisin mielin kehossani, hyvä arki sekä 7.-9. luokkalaisille tarkoitettu unelmat ja luottamus elämään. Tehtäviä voidaan tehdä itsenäisesti ja koko luokan kesken yhdessä. Vuoden 2022 alussa julkaistiin myös selkokielinen taitomerkki erityisopetukseen ja S2-oppilaille.

Tunne- ja kaveritaitokortit alakouluun: Mieli Ry 
(Tunne- ja kaveritaitokortit alakouluun - MIELI ry)
Mieli Ry:n tunne- ja kaveritaitokortit sopivat monipuolisesti erilaisiin harjoituksiin sekä kasvatuskeskusteluihin.

Tietoisuusharjoitukset eli mindfulness 
(3. Tunnetaitoja oppii harjoittelemalla | Opetushallitus (oph.fi))
Tietoisuus- eli mindfulness harjoituksissa tarkkaavaisuutta kohdistetaan tiettyyn kohteeseen, kuten hengitykseen, ajatuksiin tai ympäröiviin ääniin. Tutkimukset ovat osoittaneet, että mindfulness harjoituksia tekevät ovat keskittyneempiä, kykenevämpiä tunnesäätelyyn, myötätuntoisempia, onnellisempia sekä vähemmän stressaantuneita. Opetushallituksen sivuilta löytyy harjoituksia varhaiskasvatukseen, peruskouluun ja toiselle asteelle sekä opettajille.

Sarjakuvapiirtäminen ja ajatuskuplat 
(3. Tunnetaitoja oppii harjoittelemalla | Opetushallitus (oph.fi))
Sarjakuvapiirtäminen voi toimia apuna koettujen tilanteiden selkiyttämisessä ja käsittelemisessä. Tarkoituksena on sarjakuvan avulla saada sosiaalisia ja abstrakteja tilanteita visuaaliseen ja konkreettiseen muotoon. Lasten ja nuorten kanssa voidaan esimerkiksi käsitellä tilanteen aiheuttamia tunteita, sekä sitä, mikä tai kuka on auttanut häntä tunteen hallinnassa. Harjoituksen lopuksi on tärkeää palata myönteisen tunteen kokemukseen.

Lue mulle! -tunnekortit 
(Lue mulle! -tunnekortit - Pukstaavi)
Lue mulle! -tunnekortit on esi- ja alakouluikäisille lapsille sekä kasvatusalan ammattilaisille tarkoitetut kortit tunnetaitojen harjoittelemiseen. Kortteja on 28 ja niiden mukana tulee sekä sanallinen kuvaus tunteesta, että toimintavinkkejä tunnetaitojen harjoittelemiseen.

Lue mulle! Allu ja kummituskartano 
(Lue mulle! Allu ja kummituskartano - Pukstaavi)
Lue mulle! Allu ja kummituskartano on erityisesti 2.-3. luokkalaisille tarkoitettu kuunnelma kirjasta Allu ja kummituskartano. Video toimii hyvin tunne- ja vuorovaikutustaitojen ohjaamisessa sekä tarkan kuuntelemisen ja keskittymisen harjoitteena. Kokonaisuuteen kuuluu toinen video, jossa on malleja toiminnallisista tunnetaitoihin liittyvistä harjoituksista tarinan pohjalta. Harjoituksia voi soveltaa myös muihin tarinoihin ja niissä esiintyvien tunteiden käsittelyyn. 

Vahvuusvihko 
(Näe lapsesi vahvuudet - Erityisvoimia.fi)
Vahvuusvihkoon kirjoitetaan muistiin niitä tilanteita, joissa lapsi on käyttänyt omia vahvuuksiaan. Vaihtoehtoisesti vihkoa voidaan pitää päiväkirjamaisesti, jolloin lapsi voi itse pohtia omia vahvuuksiaan sekä sitä, miten hän niitä osaa käyttää ja mitä hyötyä niistä on. Lapsi voi kirjoittaa myös muissa henkilöissä havaitsemistaan vahvuuksista.

Majakka 
(Majakka on lapsille tehty työkalu rauhoittumiseen ja itsetuntemukseen (viihdevintiot.com))
Majakka on esi- ja kouluikäisille tarkoitettu sovellus omien ominaisuuksien ja tunteiden pohtimiseen. Sovellus on suomeksi tekstitetty ja siinä on yhteensä 14 kielivaihtoehtoa. Käyttäjä saa luoda oman näköisen pelihahmon, jonka kanssa hän käy läpi neljä osiota. Ensimmäisessä osiossa käyttäjä vastaa kysymyksiin, joiden pohjalta luodaan päiväkirjamainen kokonaisuus pelaajasta. Toisessa osiossa tunnepyörää pyörittämällä etsitään tunne, jota halutaan tutkia tekstien ja tehtävien avulla. Kolmas osio sisältää mindfulness harjoituksia, joissa ohjeiden mukaan hengitetään sisään ja ulos sekä kuulostellaan sen hetkisiä tuntemuksia. Neljännessä osiossa väritetään mandalaa rauhallisen musiikin soidessa taustalla.

Vahvuuspakka: Mieli Ry 
(Vahvuuspakka – tutkimusmatka vahvuuksien äärelle - MIELI ry)
Vahvuuspakka sisältää kortteja, joita voidaan hyödyntää nuorten ja nuorten aikuisten kanssa, yksilö ja ryhmäohjauksena. Kortteja voidaan käyttää tukena voimavarojen ja vahvuuksien tarkastelussa. Luonteenvahvuuksien tarkastelu, vahvistaminen ja tietoinen käyttö lisäävät hyvinvointia ja myönteistä itsetuntemusta. Se myös tukee tavoitteiden saavuttamista.

Tulevaisuuden usko:

Lasten ja nuorten säätiö 
(Sijoita nuoriin | Lasten ja nuorten säätiö)
Lasten ja nuorten säätiön internetsivut tarjoavat lapsille ja nuorille tietoa, taitoa ja mahdollisuuksia tulevaisuuden tekemiseen. Säätiön tarkoitus on vahvistaa lasten ja nuorten tulevaisuudenuskoa ja hyvinvointia. Internetsivuilta löytyy monenlaista materiaalia esimerkiksi kouluun.

Tulevaisuusteema koulussa: Topi – tulevaisuudentutkimuksen oppimateriaali 
(Tulevaisuusteema koulussa | TOPI – Tulevaisuudentutkimuksen oppimateriaali)
Topi – tulevaisuudentutkimuksen oppimateriaalit internetsivuilta löytyy ohjeistus kouluissa toteutettavaan tulevaisuusprojektiin. Projekti voidaan tehdä peruskouluissa ja toisella asteella ja siihen voi osallistua kaikki koulun oppilaat, opettajat sekä muu henkilökunta. Tarkoituksena on, että koulussa valittaisiin päivä tai viikko, joka olisi tulevaisuusteemainen ja jonka aikana ryhmissä tehtäisiin erilaisia tulevaisuusaiheisia tehtäviä. Näiden lähtökohtana on kehittää lasten ja nuorten tietoa tulevaisuuden tekemiseksi sekä omista mahdollisuuksista sen muuttamiseksi. Tehtävissä pohditaan omia tulevaisuudenkuvia ja odotuksia, toiveita ja pelkoja sekä pohditaan tulevaisuutta laajemmasta perspektiivistä. Samalla harjoitellaan ja kehitetään vuorovaikutustaitoja.

Koulu ja oppiminen: 

Ryhmäytymisleikkejä 
(15 harjoitusta ryhmäytymiseen - Suomen nuorisokeskukset (snk.fi))
Suomen Nuorisokeskukset internetsivuilla on monia erilaisia ryhmäytymisleikkejä, joita voidaan leikkiä esimerkiksi etäopetukselta palaamisen jälkeen, jotta luokan yhteishenki paranisi ja luokka ryhmäytyisi uudelleen. Näin myös varmasti kouluviihtyvyys paranee, joka taas vaikuttaa koulu motivaatioon.

Quizlet
(Learning tools and flashcards - for free! | Quizlet)
Quizlet on muistikortti eli flash card –sovellus, jota voi hyödyntää esimerkiksi kielten tai käsitteiden opettelemiseen. Quizletiä voi käyttää sekä puhelimella että tietokoneella. Harjoituksia voi tehdä itsenäisesti opiskeltaessa, mutta myös opettaja voi käyttää sitä apuna opetuksessa.

Kahoot 
(Kahoot! | Learning games | Make learning awesome!
Kahoot on interaktiivinen oppimispeli, jota esimerkiksi opettaja voi käyttää opettamisen tukena. Pelit toimivat parhaiten ryhmän kanssa ja sen käyttäminen onnistuu kaikilla laitteilla.

Värinautit 
(Värinautit - Värinautit (varinautit.fi))
Värinautit on internetsivu, joka tarjoaa pedagogista materiaalia lapsille ja nuorille sekä kotiin että kouluun. Materiaalit ovat ilmaisia, osallistavia, leikkisiä ja monitaiteellisia. Sivuilta löytyy myös eriyttävää ja selkokielistä materiaalia. Materiaaleja on monipuolisesti tunnetaidoista eri oppiaineisiin.

Koulu.me 
(Koulu.me - Free apps to support distance learning due to the coronavirus outbreak)
Koulu.me on internetsivu, joka tarjoaa maksuttomia sovelluksia eri oppiaineiden opiskelua sekä opettamaan oman talouden hallintaa. Sovellukset sisältävät esimerkiksi pelejä ja videoita. Sivusto on luotu pandemia aikana tarjoamaan opettajille uudenlaisen opetusmenetelmän. Koulu.me sopii ala- ja yläkoululaisille sekä opettajille.

Papunet.net 
(Papunet | Selkeää ja saavutettavaa viestintää)
Papunet on internetsivu, joka tarjoaa erilaisia aikuisille ja lapsille sopivia kuvasanastoja. Sanastot sopivat kielenkehityksen tueksi ja sanavaraston kasvattamiseen ja niitä voi harjoitella itsenäisesti tai jonkun kanssa. Sivuilta löytyy myös selkosanomat kuvilla.

Tehtävävinkkejä opettajille 
(Tehtävävinkkejä opettajille - Pukstaavi)
Tehtävävinkit opettajille on tarkoitettu ala- ja yläkouluilla äidinkielen ja kirjallisuuden opetukseen. Tehtäviä tehdään yhdessä luokan kanssa tai yksin etänä.

Kadonneen Tupsun arvoitus –pulmapeli 
(Kadonneen Tupsun arvoitus -pulmapeli - Pukstaavi)
Kadonneen Tupsun arvoitus on palkohuonepedagogiikkaa ja kirjallisuuskasvatusta hyödyntäen esi- ja alkuopetukseen suunniteltu pulmapeli. Peli soveltuu 1. luokan suomen ja kirjallisuuden opintoihin, mutta se toimii myös muilla alkuopetuksen luokilla. Peli on toiminnallinen ja innostaa lapset tutkimaan kirjoja ja kuvitustaidetta; pelaaminen luo edellytyksiä yhdessä oppimiseen ja monilukutaidon kehitykseen. Kestoltaan peli on noin oppitunnin mittainen.

Lue mulle! Tarina eläväksi 
(Lue mulle! Tarina eläväksi - Pukstaavi)
Lue mulle! Tarina eläväksi on harjoitus, jossa pöytäteatterin keinoin kerrotaan tarina yhdessä lasten kanssa. Taustatarinaksi on valittu “Kolme pukkia”, mutta sen voi varmasti myös vaihtaa. Videolla on harjoituksia myös tunnetaitojen kohtaamista varten. Ne sopivat päiväkoti- ja esikouluikäisille sekä alkuopetuksen oppilaille ja kasvatusalan ammattialisten käyttöön.

Lukuviikko – Mun tarina: Tehtäviä ja vinkkejä alakouluille 
(lukuviikko-ohjeita-alakoulu-A4.pdf (lukukeskus.fi))
Lukuviikko harjoitusten avulla tarjotaan reittejä itseilmaisuun ja oman tarinan löytämiseen lavarunouden ja spoken wordin kautta. Alakouluille suunnatuissa tehtävissä harjoitellaan suomen kieltä ja tunnetaitoja sekä kehitetään luovuutta.

Lukuviikko – Mun tarina: Tehtäviä ja vinkkejä yläkouluille ja toisen asteen oppilaitoksille 
(lukuviikko-ohjeita-yläkoulu-A4.pdf)
Lukuviikko harjoitusten avulla tarjotaan reittejä itseilmaisuun ja oman tarinan löytämiseen lavarunouden ja spoken wordin kautta. Yläkouluille ja toiselle asteelle tarkoitettujen tehtävien avulla harjoitellaan suomen kielen taitoa, kirjoittamista ja lausumista sekä luovuutta. Tehtävät tehdään pääsääntöisesti ryhmässä.

Lukuja liikkuen, tavuja touhuten 
(Alkuopetus | Lukuja Liikkuen – Tavuja Touhuten)
Lukuja liikkuen, tavuja touhuten on internetsivu, joka tarjoaa toiminnallista oppimismateriaalia varhaiskasvatukseen ja esi- ja alkuopetukseen. Alkuopetukseen suunnatuissa tehtävissä harjoitellaan matematiikkaa ja äidinkieltä.

Ekapeli Alku
(Materiaalit — LukiMat)
Ekapeli Alku on esikouluikäisille ja sitä vanhemmille suunniteltu peli. Siinä harjoitellaan kirjaimia, tavuja ja sanoja. Peliä voi käyttää kotona tai koulussa.

Ekapeli Maahanmuuttaja
(Materiaalit — LukiMat) 
Ekapeli Maahanmuuttaja on erityisesti maahanmuuttajalasten suomen kielen perustaitojen harjoitteluun tarkoitettu peli. Sen sisällöt mukautetaan pelaajakohtaisesti kielen mukaan ja niissä korostuvat suomen kielessä tyypillisesti vaikeat äänteet, äänteiden kestoerot ja sanojen lukemisen vaiheessa vokaaliyhdistelmät.

Ekapeli Matikka 
(Materiaalit — LukiMat)
Ekapeli Matikka on tietokonepeli, joka on tarkoitettu ensisijaisesti esi- ja alkuopetusikäisille, joilla on matematiikan oppimisen haasteita.

Seterra 
(Mobiilipeli opettaa maantiedon mestariksi - sopii myös aikuisille! (viihdevintiot.com))
Seterra on koululaisille tarkoitettu sovellus, joka sopii alakoululaisille sekä kotiin että kouluun. Se on oppimista varten tarkoitettu visailupeli, joka sisältää erilaisia tunnistustehtäviä maantiedosta. Sovellus tarjoaa valmiita kyselyitä, joita halutessaan voi kustomoida. Sovellukseen voi valita suomen lisäksi 40 eri kielivaihtoehtoa.

LukiMat 
(Harjoitusmateriaali — LukiMat)
LukiMat on internetsivu, josta löytyy monenlaisia harjoitusmateriaaleja, joita voidaan käyttää esimerkiksi koulussa tai kotona oppimisen tukena.

Seppo 
(Etusivu — Seppo)
Seppo on mobiililaitteille suunniteltu pelillisyysalusta, joka soveltuu kaikille peruskoulun luokka-asteille sekä yliopistoihin ja ammatillisiin oppilaitoksiin ja yrityksille. Alustan avulla opettajat voivat luoda aktivoivia pelillisiä oppitunteja ja kursseja. Peleissä yhdistyy tavoitteellinen toiminta, oman osaamisen käyttäminen sekä yhdessä tekeminen. Peleistä saadut pisteet, välitön palaute sekä tehtävien suorittaminen innostavat ja auttavat lapsia sisäistämään asioita paremmin. Opettaja toimii oppimisprosessin tukena. Seppo internetsivuilta löytyy myös ohjeita alusta käyttämiseen, pelien tekemiseen sekä vastauksia muihin käyttäjiä askarruttaviin asioihin.

Kuntoutussäätiö 
(Hyödyllisiä sovelluksia - oppimisvaikeus.fi)
Kuntoutussäätiön internetsivuilta löytyy lista erilaisista sovelluksista, joita voi käyttää oppimisen tukena. Sovellusten avulla voi muuttaa puhetta tekstiksi, luoda ajatuskarttoja tai tehdä muistiinpanoja. 

 

Talouden ja arjen hallinta:

Zaldo.fi 
(Zaldo – Kesytä sisäinen finanssimörkösi –)
Zaldo.fi on nuorille suunnattu oman talouden hallintaa käsittelevä oppimisympäristö. Kyseessä on maksuton palvelu nuorille, opettajille ja oppilaitoksille. Sisältöön kuuluu 4.-6. luokkalaisille tarkoitettu MiniZaldo sekä 7.-9. luokkalaisille tarkoitettu Zaldo. Materiaaleissa käsitellään muun muassa rahaa, tuloja ja menoja, säästämistä, eri maksutapoja sekä vakuutuksia. Tiedon lisäksi sivuilta löytyy testejä, joilla tietämystä voidaan testata.

Talous ja nuoret TAT 
(Talous ja nuoret TAT - teemme työtä nuorten tulevaisuuden hyväksi)
TAT on internetsivu, joka tarjoaa oppilaitoksille ja kunnille palveluita, opintokokonaisuuksia ja koulutuksia talouteen liittyen. Tarkoituksena on mahdollistaa kaikille nuorille lähtökohdista riippumatta oman tulevaisuuden kannalta keskeisten taitojen oppiminen. Monipuolista materiaalia tarjotaan aina ensimmäisestä luokasta lähtien, toiselle asteelle asti. Kaikkia materiaaleja ei ole vielä julkaistu, mutta niiden pitäisi ilmestyä vuosien 2022-2023 aikana.

Kasvata lapsesta taloustaitaja - tässä parhaat rahaleikit: Taloustaito 
(Kasvata lapsestasi taloustaitaja – tässä parhaat rahaleikit - Taloustaito.fi)
Taloustaitojen internetsivuilla on artikkeli, jossa kerrotaan kuusi hyvää vinkkiä, miten lasten kanssa voi keskustella rahasta. Vinkeissä neuvotaan puhumaan rahasta tilanteissa, joissa rahaa käytetään (esim. Kaupassa), keskusteleminen kannattaa aloittaa ja nuorena ja lapselle voi opettaa rahan säästämistä (esim. Säästöpossun avulla). Lapselle saa myös rehellisesti kertoa budjetoinnista ja jos raha ei riitä johonkin hänen toivomaansa.

14 keinoa opettaa lapsille rahan arvo: Kuluttajaliitto 
(14 keinoa opettaa lapsille rahan arvoa | Kuluttajaliitto)
Kuntaliiton internetsivuilla on kirjoitettuna vinkkilista, jonka avulla lapset voivat keskustella lastensa kanssa rahasta. Vinkkejä löytyy sekä keskustelun aiheille, että arjen tilanteisiin, joissa aiheita voi ottaa esille ja harjoitella yhdessä lasten kanssa. Monet vinkeistä soveltuvat jo alakouluikäiselle.

Kuluttajaliitto 
(Kuluttajaliitto)
Kuluttajaliiton internetsivut ovat yleisesti hyvät, jos haluaa löytää tietoa talousasioihin liittyen. Internetsivuilta löytyy monipuolisesti selkokielistä materiaalia, joka soveltuu hyvin kaikille lukijoille. Sivuilta löytyy tekstejä muun muassa aiheista asuminen, vuokralaisen oikeudet ja velvollisuudet, vuokra-asunnon irtisanominen ja muutto, tulot ja menot, opiskelija etuudet, opas terveelliseen syömiseen, potilaan oikeudet sekä paljon muuta. Selkokielisyyden ansiosta asiat on esitetty yksinkertaisesti ja hyvin ymmärrettävästi. Tekstit soveltuvat sekä yksin luettavaksi tai esimerkiksi yhteiskuntaopin tunnille materiaaliksi.

Nuori Yrittäjyys 
(Nuori Yrittäjyys ry – yrittäjyyskasvatusta esiopetuksesta korkea-asteelle (nuoriyrittajyys.fi))
Nuori Yrittäjyys on järjestö, joka pyrkii toiminnallaan auttamaan lasten ja nuorten yrittäjyys-, työelämä- ja taloustaitojen oppimista. Järjestö tarjoaa monipuolisia ohjelmia, jotka soveltuvat esimerkiksi koulujen käyttöön. Ohjelmia on suunniteltu varhaiskasvatukseen, ala- ja yläkouluun sekä toiselle asteelle. Erilaisten ohjelmien avulla opetetaan tiimityötä, arjen taloustaitoja, ongelmanratkaisua ja tiedonhakua, vuorovaikutustaitoja, osallisuutta, luovuutta sekä pohditaan omia vahvuuksia ja kasvateaan positiivista minäkuvaa. 

Uskalla yrittää -podcast: Nuori Yrittäjyys 
(Uskalla yrittää Podcast - Nuori Yrittäjyys - Työelämä ja yrittäminen (nuoriyrittajyys.fi))
Uskalla yrittää -podcast on Nuori Yrittäjyys järjestön internetsivuilta löytyvä podcast, jonka reilun puolen tunnin jaksoissa käsitellään vierailijoiden omia urapolkuja ja sieltä mukaan tarttuneita oppeja. Vierailijoina on monia eri alojen ammattilaisia kuten kirjailijoita, peli-, ravintola- ja tekoäly alan yrittäjiä, toimitusjohtajia, psykologeja, tubettajia sekä monia muita.

Duunikoutsi –sovellus 
(Duunikoutsi - TAT)
Duunikoutsi on 13-25-vuotiaille suunnattu maksuton sovellus. Sen tarkoituksena on antaa nuorille vinkkejä työnhakuun, askeleet työnhakuprosessiin, välineet työhaastatteluun valmistautumiseen, kannustavia testejä, työelämän pelisääntöjä sekä inspiroivia uravideoita. Se soveltuu hyvin TET-paikka, kesätöitä, harjoittelu- ja työpaikkoja etsittäessä. Sovellus auttaa tunnistamaan omia vahvuuksia sekä sanoittamaan omaa osaamista.

Tralla 
(Yrittäjyyskasvatus - Tralla.fi)
Tralla tarjoaa opettajille maksuttomia materiaaleja yrittäjyydestä ja yrittäjyyskasvatuksesta. Internetsivuilta löytyy materiaalia eri oppiaineisiin, kuten erilaisia tehtäviä, ideoita hyvistä käytännöistä, videoita ja vinkkejä peleistä ja sovelluksista, jotka kehittävät yrittäjyysosaamista. Materiaalit soveltuvat varhaiskasvatuksesta korkeakouluun asti.