Kodin tunnetaitajat

Tämä materiaali on laadittu perheille arjen tueksi, tunnetaitojen opetteluun sekä vuorovaikutustilanteita varten. Tehtävien tarkoitus on olla yhteistä aikaa perheen kesken ja niiden tavoitteena on myös lisätä kiireetöntä läsnäoloa sekä voimavaroja arkeen.

Tunteiden käsittely lapsen kanssa luo lapselle vahvan pohjan hyvään itsetuntemukseen sekä itsetuntoon. Sen lisäksi tunteiden harjoittelu yhdessä edesauttaa lasta tulevaisuudessa erilaisissa ihmissuhteissa ja harjaannuttaa taitoja käsitellä vastoinkäymisiä. Jokaisella ihmisellä on oikeus omiin tunteisiin sellaisina kuin ne kokee. Varsinkin elämän aikana tapahtuvissa muutoksissa tunteita ei kannata ohittaa, vaan niiden tunnistamista voi turvallisesti harjoitella yhdessä läheisten kanssa.

Olkaa tunnetaitajia yhdessä ja löytäkää materiaalista teille sopivia harjoituksia!

Kodin tunnetaitajat -materiaalin ovat tuottaneet Anni Kotiranta ja Anni-Maria Pekkinen osana LAB-ammattikorkeakoulun Sosionomi YAMK- tutkinnon opinnäytetyötä.

Opinnäytetyön voit lukea täältä.