Perhe mielessä -ryhmät

Perhe mielessä-ryhmät ovat vertaisryhmätoimintaa pikkulapsiperheille. Ryhmässä käsitellään parisuhdetta ja vanhemmuutta voimavaralähtöisesti ja vuorovaikutusta tukien. Aiheita ovat mm. 

·Positiivinen vuorovaikutus

·Parisuhteesta huolehtiminen

·Tunnetaidot ja itsesäätely

·Perheen voimavarat

·Perheen toimiva arki

·Koko perheen hyvinvointi