Keräyslupa

Rahankeräysasetuksen 4 § mukaiset tiedot toimeenpanosta:

1) rahankeräysluvan saaja;

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Kaakkois-Suomen piiri ry

2) rahankeräysluvan myöntäjä;

Kaakkois-Suomen poliisilaitos

3) luvan numero ja myöntämisajankohta;

RA/2019/36

4) keräyksen toimeenpanoaika;

14.01.2019 – 13.01.2021

5) keräyksen toimeenpanoalue;

Kymenlaakso ja Etelä-Karjala

6) kerättävien varojen käyttötarkoitus;

MLL:n Kaakkois-Suomen piiri paikallisyhdistyksineen toteuttaa monipuolista toimintaa, jolla edistetään lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia. Vanhemmuutta tuetaan mm. seuraavilla toimintamuodoilla:

Perhekahvilat ovat vapaaehtoisvoimin toimivia kohtaamispaikkoja alueen perheille. Kerhotoiminta on vapaaehtoisvoimin järjestettäviä kerhoja alueen lapsiperheille. Kerhot voivat painottua mm. liikuntaan, askarteluun tai musiikkiin. Ylisukupolvinen toiminta tarjoavat lapsille, vanhemmille ja isovanhemmille yhteistä ja mielekästä tekemistä sekä edistävät sosiaalisia taitoja ja sukupolvien välistä vuorovaikutusta.

Kylämummit ja -vaarit ovat isovanhempi-ikäisiä aikuisia, jotka haluavat olla läsnä lasten arjessa ja antaa aikaansa. Kylämummit- ja vaarit toimivat esimerkiksi päiväkodeissa, kouluissa ja MLL:n perhekahviloissa. 

Lukumummi- vaaritoiminta tarjoaa lapsille lisää lukukokemuksia sekä innostaa heitä lukemisen pariin yhteisten lukutuokioiden avulla. Toimintaa tehdään yhteistyössä koulujen kanssa. Lukumummit ja -vaarit lukevat koululla yhdessä kirjaa niiden lasten kanssa, jotka tarvitsevan lisätukea lukemiseen.

Jututtamo -vertaisryhmätoiminta vahvistaa perheiden voimavaroja vuorovaikutuksen avulla. Vertaisryhmätoiminta tarjoaa mahdollisuuden jakaa ajatuksia toisten vanhempien kanssa, pitäen esillä erityisesti lapsen näkökulmaa ja kokemusmaailmaa. Joukkoon kuulumisen tunne lisää hyvinvointia.

Keräysvaroja käytetään näiden vapaaehtois- ja vertaistoimintojen toteuttamiseen.

7) aika, jonka kuluessa kerättävät varat on tarkoitus käyttää;

14.01.2019-13.01.2021

8) käytännön toimeenpanija.

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Kaakkois-Suomen piiri ry