Vauva-arki

MLL.fi
Mitä vauva miettii? 
Vanhempien mentalisaatiokyvyn vahvistaminen
Mitä-vauva-miettii_PDF.pdf (mll.fi)
Tämä opas on suunnattu odottavia perheitä kohtaaville neuvolatyöntekijöille. Siinä tarkastellaan äitiysneuvolatoiminalle asetettuja kansallisia tavoitteita vanhempien mentalisaatiokyvyn edistämisen näkökulmasta. Tärkeimpänä sisältönä ovat vanhempien pohdintaa ja myönteisiä mielikuvia edistävät kysymykset ja niihin perustuva keskustelutapa raskausajan vastaanottokäynneillä, perhevalmennuksessa ja vauvan syntymän jälkeisissä tapaamisissa.