Mummi- ja vaaritoiminta

Mummit ja vaarit ilahduttavat lapsia, nuoria ja perheitä mm. päiväkodeissa, perhekahviloissa, kerhoissa, kouluissa, kirjastoissa ja tapahtumissa. 

Toiminnan tavoitteena on: 

  • tukea hyvää lapsuutta vahvistamalla sukupolvien ketjua
  • lisätä sukupolvien välistä myönteistä vuorovaikutusta ja yhteistoimintaa
  • siirtää kulttuuriperintöä
  • luoda aktiivisille suurille ikäluokille mahdollisuus tehdä antoisaa vapaaehtoistyötä
  • lisätä alueellista yhteisöllisyyttä ja yhteisvastuuta lapsista.

Mummit ja vaarit ovat luotettavia aikuisia, jotka haluavat antaa aikaansa lapsille ja perheille. Mummit ja vaarit tekevät lasten kanssa itselleen luontevia asioita: lukevat kirjoja, leikkivät, ulkoilevat, askartelevat tai käyvät metsäretkillä.  


"Vanhoja ihmisiä voi käyttää halausihmisinä. Ne voi kertoa satuja ja

paistaa vohveleita ja tehdä lasten olon turvalliseksi" - Marie 6v. 


Moni haluaa siirtää omaa tietämystään ja osaamistaan seuraaville sukupolville sekä mahdollistaa sukupolvien välisen kohtaamisen myös niille perheille, joilla ei ole mahdollisuutta viettää aikaa biologisten isovanhempien kanssa. Osalla mummeista ja vaareista on omia lapsenlapsia, osalla ei.  Lapselle on tärkeää, että lähellä on aikuinen, jolla on aikaa olla läsnä, kuunnella ja rohkaista.  

Sukupolvien välinen yhteys rikastuttaa sekä lapsen että aikuisen elämää. Monet tulevat mukaan, koska lasten kanssa on niin mukavaa! 

Voit itse valita, millaisessa paikassa ja kuinka usein haluaisit toimia mummina tai vaarina. 

MLL:n Kaakkois-Suomen piiri perehdyttää, tukee ja ohjaa vapaaehtoisia. Vapaaehtoisille järjestetään vertaistapaamisia sekä koulutuksia. 

Lataa alta toiminnan esite!