Kylämummit ja -vaaritKylämummit ja -vaarit ilahduttavat lapsia, nuoria ja perheitä mm. päiväkodeissa, perhekahviloissa, kerhoissa, kouluissa, kirjastoissa ja tapahtumissa. 

"Vanhoja ihmisiä voi käyttää halausihmisinä. Ne voi kertoa satuja ja

paistaa vohveleita ja tehdä lasten olon turvalliseksi" - Marie 6v.


Kylämummit ja -vaarit ovat luotettavia aikuisia, jotka haluavat antaa aikaansa lapsille ja perheille, ja tekevät lasten kanssa itselleen luontevia asioita: lukevat kirjoja, leikkivät, ulkoilevat, askartelevat tai käyvät metsäretkillä. 

Moni haluaa siirtää omaa tietämystään ja osaamistaan seuraaville sukupolville sekä mahdollistaa sukupolvien välisen kohtaamisen myös niille perheille, joilla ei ole mahdollisuutta viettää aikaa biologisten isovanhempien kanssa. Osalla Kylämummoista ja -vaareista on omia lapsenlapsia, osalla ei.  Lapselle on tärkeää, että lähellä on aikuinen, jolla on aikaa olla läsnä, kuunnella ja rohkaista.  

Sukupolvien välinen yhteys rikastuttaa sekä lapsen että aikuisen elämää. Monet tulevat mukaan, koska lasten kanssa on niin mukavaa! 


"Missä minun taitoni loppuvat,

siitä hetkestä lasten mielikuvitus alkaa." 

-Hannu-vaari


Voit itse valita, millaisessa paikassa ja kuinka usein haluaisit toimia Kylämummina tai -vaarina. 

MLL:n Kaakkois-Suomen piiri perehdyttää, tukee ja ohjaa vapaaehtoisia. Vapaaehtoisille järjestetään vertaistapaamisia sekä koulutuksia. Lukumummi- ja -vaaritoiminnan tarkoituksena on parantaa 2.-6. luokkalaisten lasten lukusujuvuutta, tarjota lapsille positiivisia lukukokemuksia sekä innostaa heitä lukemisen pariin yhteisten lukutuokioiden avulla.

Lukutuokioiden lomassa syntyy luontevaa sukupolvien välistä kanssakäymistä, kun vapaaehtoiset osallistuvat lasten arkipäivään ja lapset saavat säännöllisen kontaktin isovanhempiensa sukupolveen.

Lukumummi ja -vaari toimintamallin on kehittänyt Niilo Mäki Instituutti yhteistyössä MLL:n Järvi-Suomen piirin kanssa.

Miksi?

Suomessa lähes kaikki lapset oppivat lukemaan, mutta osa lapsista ei saavuta sujuvaa lukutaitoa. Jos lukeminen on hidasta ja työlästä, lapsi alkaa helposti vältellä sitä. Se taas lisää riskiä syrjäytyä myöhemmin koulutuksesta ja työelämästä.  


Mitä lukumummi tai -vaari tekee?

Lukumummit ja -vaarit käyvät koululla omien mahdollisuuksiensa mukaan, noin kerran viikossa. He lukevat kirjaa yhdessä niiden oppilaiden kanssa, jotka tarvitsevat lisätukea lukemiseen. Lukemisen jälkeen keskustellaan lyhyesti luetusta. Tarvitsenko erityistaitoja?

Et! Iloinen mieli ja innostus lukemiseen riittävät. 


MLL:n Kaakkois-Suomen piiri perehdyttää, tukee ja ohjaa vapaaehtoisia lukumummeja ja -vaareja. Vapaaehtoisille järjestetään myös vertaistapaamisia sekä koulutuksia. 

Lisätietoja

Henna Karhu Koordinaattori p. 050 477 8444 henna.karhu@mll.fi