Alakoulut innostuivat tukioppilastoiminnasta

22.5.2024

Tutkimusten mukaan, mitä varhaisemmassa vaiheessa yksinäisyys ja kiusaaminen huomataan ja siihen puututaan, sitä paremmin ennaltaehkäistään haasteita. Nyt Kouvolan alakouluissa lähdetään pilotoimaan tukioppilastoimintaa. Pilotointia koordinoi MLL:n Kaakkois-Suomen piiri ja tukee Kymin Osakeyhtiön 100-vuotissäätiö.  

Tukioppilaat toimivat koulussa silminä ja korvina. He rakentavat koulussa hyvää ryhmähenkeä ja kiusaamisen vastaista normia sekä huolehtivat, ettei kukaan jäisi yksin. MLL on kehittänyt tukioppilastoimintaa jo yli 50 vuoden ajan. Toiminta on kehitetty alun perin yläkoulun hyvinvointityötä tukevaksi toimintatavaksi.

Hyviä kokemuksia alakoulujen tukioppilastoiminnasta

Alakouluissa on tarve vastaavalle oppilaita osallistavalle ja yhteisölliselle toimintamallille. Vuoden 2023 THL:n kouluterveyskyselyn tuloksista käy ilmi, että 4.–5. -luokkalaisista 3,7 % kokee itsensä yksinäisiksi välitunnilla. Joka kymmenettä suomalaista lasta kiusataan koulussa toistuvasti vähintään kerran viikossa. Alakoulun tukioppilastoimintaa on kehitetty pilotointikoulujen kanssa jo ympäri Suomen. Nyt pilotointia lähdetään toteuttamaan Kaakkois-Suomessa. Pilotointia tukee Kymin Osakeyhtiön 100-vuotissäätiö ja sitä koordinoi MLL:n Kaakkois-Suomen piiri.

- Olemme suunnattoman iloisia, että tukioppilastoimintaa pilotoidaan Kouvolan alakouluissa. Tukioppilaat ovat voimavara, joka kannattaa hyödyntää koulun yhteisöllisyyden rakentamisessa ja yksinäisyyden ehkäisemisessä. Vuosittain 11 000 nuorta toimii tukioppilaana ja nyt yläkoulun tutkitusti vaikuttava ohjelma muokkautuu alakouluihin, iloitsee Mannerheimin Lastensuojeluliiton osallisuustyön päällikkö Paula Aalto.

Turvallinen ilmapiiri tukee oppimista

MLL:n tukioppilastoiminnalla vahvistetaan myönteistä ja positiivista ilmapiiriä. Se on ennen kaikkea arjen pieniä tekoja, välittämistä, toisen huomioimista, mukaan ottamista, moikkaamista ja kuulumisten kysymistä. Näillä teoilla pyritään siihen, että kouluun on kiva tulla.

Tukioppilaat ryhmäyttävät uusia oppilaita ja kutsuvat kaikki mukaan. Kun tullaan tutuiksi ja koulu on moninaisuutta arvosta yhteisö, vähennetään ulkopuolelle jättämistä ja kiusaamista. Välituntitoiminnalla, erilaisilla tempauksilla ja tapahtumilla lisätään oppilaiden välistä vuorovaikutusta ja koulun yhteisöllisyyttä.

- Alakoulun tukioppilastoiminnalla lisätään turvallisuuden tunnetta ja vähennetään yksinäisyyttä. Tukioppilaiden järjestämä toiminta koulupäivien aikana - kuten välituntitoiminta - mahdollistaa oppilaiden osallistumisen ja ehkäisee siten syrjäytymistä. Alakoulujen tukioppilastoiminta tukee myös nivelvaihetta yläkouluun siirryttäessä, avaa MLL:n Kaakkois-Suomen toiminnanjohtaja Christa Carpelan.


Toimintaa tukee: