Mie Kuulun! -nuorisohanke 

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Kymen piiri (Kaakkois-Suomen piiri 1.1.2020 alkaen) on saanut STEA:lta rahoituksen vuosille 2017–2019 toteuttaa Mie Kuulun! -hankkeen, jonka tavoitteena on 13–15 -vuotiaiden nuorten osallisuuden vahvistaminen vapaaehtois- ja vertaistoimintaan perustuvan luovan ryhmätoiminnan keinoin.

Mie kuulun! hankkeen sisältöpohjana ovat empatia, kuuntelemisen tärkeys sekä tunne- ja vuorovaikutustaidot. Teemoja käsitellään kiusaamisen ehkäisyä edistävillä työtavoilla. Samalla tuetaan nuoren rohkaistumista, heittäytymistä ja itsetunnon kehittymistä. 

Toiminta käynnistyi keväällä 2017 aikana Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan alueen yläkouluissa toteutettavilla työpajoilla, jotka toteutettiin osallistavin, draamalähtöisin menetelmin. Samalla opettajat, ohjaajat ja MLL:n tukioppilaat saivat näitä menetelmiä omaan käyttöönsä. Näitä oppitunteja jatketaan sopimuksen mukaan hankkeen loppumiseen saakka.

Vuoden 2018 ja 2019 aikana nuorten kuulemiseen ja osallisuuden vahvistamiseen liittyviä menetelmiä kehitetään, osallistavien menetelmien materiaalipankin muodossa ja digitalisaatiota hyödyntämällä. 

Vuoden 2019 päätavoitteena on saada nuorten ääni kuulumaan. Kouluissa kerätyistä aineistoista on tuotettu yhteistyössä alueen nuorisoteattereiden kanssa monologiesityksiä, joita hyödynnetään erilaisissa tapahtumissa ja koulutuksissa, ja esim. sosiaalisessa mediassa. Digitaalisuuden hyödyntämistä jatketaan.