Järjestöjen leikkauksesta jää iso hintalappu

26.4.2024

Järjestöjen leikkauksesta jää iso hintalappu

 

Seuraamme huolestuneena hallituksen järjestöavustusten leikkausta koskevaa uutisointia. Mediatietojen mukaan sote-järjestöjen avustuksiin vuodelle 2027 suunniteltuja 100 miljoonan euron leikkauksia kaavaillaan aikaistettaviksi niin, että ne alkaisivatkin jo vuonna 2025.

Sosiaali- ja terveysjärjestöissä toimii yli miljoona jäsentä ja puoli miljoonaa vapaaehtoista. Järjestöt organisoivat vapaaehtois- ja vertaistoimintaa sekä tuottavat palveluita. Toiminta vahvistaa ihmisten hyvinvointia sekä lisää osallisuutta ja turvallisuutta. Järjestöt luovat edellytyksiä ihmisten omaehtoiselle toiminnalle sekä vahvistavat heidän omia voimavarojaan ja tukiverkostoja. Ne tekevät korvaamatonta työtä, jota ei voi siirtää viranomaisille tai yrityksille. Järjestöt ovat myös huomattava työllistäjä ja elinvoiman lisääjä maakunnassa.

Suunnitellut leikkaukset alue- ja paikallistasonjärjestöjen rahoituksesta voivat vaarantaa koko niiden toiminnan ja siten uhata mahdollisuuksia auttaa ihmisiä. Leikkaukset aiheuttaisivat pahaa jälkeä juuri sellaisissa toiminnoissa, jotka ehkäisevät ongelmien vaikeutumista ja julkisten palvelujen tarvetta. Korona-aika ja myös viime viikon Vantaan kouluampuminen ovat osoittaneet järjestöjen toiminnan merkityksen ja ketteryyden vastata nopeasti kriiseihin ja ihmisten avun tarpeeseen.

Sosiaali- ja terveysjärjestöjä uhkaava valtava valtionavustusten leikkaus ei ole säästö. Joka neljäs euro pois toiminnasta kasvattaisi erityisesti lasten, nuorten ja perheiden hätää ja hyvinvointialueiden palvelukuormaa sekä kustannuksia. Järjestöt osallistuvat taloustalkoisiin tehokkaammin jatkamalla auttamistyötään kuin joutumalla supistamaan merkittävästi toimintaansa. Avustusleikkauksia ei tule toteuttaa nyt tai myöhemmin.

 

Christa Carpelan
toiminnanjohtaja
MLL Kaakkois-Suomen piiri ry

Henna Hovi
toiminnanjohtaja
Kymenlaakson Ensi- ja turvakotiyhdistys ry

Niina Kupiainen
Toiminnanjohtaja
Etelä-Karjalan perhetyön kehittämisyhdistys ry