Auta Ruokalahjalla -keräys toi ruokalahjoja apua tarvitseville lapsiperheille

22.12.2022

K-Supermarkettien Auta Ruokalahjalla -keräys toteutettiin nyt toisen kerran yhteistyössä Mannerheimin Lastensuojeluliiton (MLL) kanssa. Mukana oli 150 K-Supermarketia ympäri Suomen. MLL:n Kaakkois-Suomen piiriin tulleita lahjoituksia toimitettiin perhekeskuksiin, Kotkansaaren neuvolaan sekä ukrainalaisille perheille Mäkikylän ja Haminan vastaanottokeskuksiin ja Länsi-Kotkan kohtaamispaikalle.

Ukrainalaisia perheitä yhdessä Ukraina-yhdistyksen Irina Chumakin kanssa.

Lapsiperheköyhyys on Suomessa voimakkaassa nousussa. Vähävaraisissa perheissä asuu nyt noin 30 000 lasta enemmän kuin tämän vuoden keväällä. Lapsiperheköyhyys koskettaa Suomessa 129 000 lasta, mikä on yli 12% kaikista Suomen lapsista. Elinkustannusten voimakas nousu siirtää yhä useampia lapsiperheitä köyhyysrajan alapuolelle, eikä luku näytä olevan kääntymässä laskuun.

Köyhyyden taustalla on elinkustannusten nousun lisäksi muun muassa työttömyyttä ja yksinhuoltajuutta sekä nousevissa määrin pätkä- tai osa-aikatyöhön liittyvää pienituloisuutta. Köyhyysasteen nousu kohdistuu nyt erityisesti yksinhuoltajaperheisiin, joista hintojen nousun jälkeen 22% elää köyhyysrajan alapuolella (viite budjettiköyhyys; Itla, Kela ja THL 2022).

”Tuntuva elinkustannusten nousu aiheuttaa usealle pulaa perusasioista, kuten ruoasta, vaatteista ja asumisen tasosta”, toteaa MLL:n Kaakkois-Suomen piirin toiminnanjohtaja Christa Carpelan. 

”Lapsuusajan köyhyydellä on tutkitusti välillisiä vaikutuksia myöhempään elämään, kuten opiskeluun, työuraan ja terveyteen. Se tuo mukanaan lapsille myös yksinäisyyden ja syrjäytymisvaaran kokemuksia”, Carpelan jatkaa.

Pelastakaa lapset ry:n teettämässä Lapsen ääni 2022 -raportissa 85% vastanneista pienituloisten perheiden lapsista koki, että perheellä on haasteita selviytyä menoista. 71% heistä ei voi lomailla perheen kanssa vähävaraisuuden vuoksi ja 23% on joutunut lopettamaan harrastuksensa.

Piirimme kiittää lämpimästi kaikkia keräykseen osallistuneita arvokkaasta, konkreettisesta teosta.