Kiusaamisen vastaiseen työhön tarvitaan kaikkia

1.2.2023

Kiusaamisen vastaiseen työhön tarvitaan kaikkia

Koulukiusaaminen on entisestään raaistunut ja usein puhutaan jo väkivallasta. Nimittelyä, tönimistä, haukkumista, fyysistä pahoinpitelyä ja ulkopuolelle jättämistä. Kiusaaminen jättää pahimmillaan elämänpituisia jälkiä mielen hyvinvointiin, itsetuntoon, minäkuvaan, turvallisuuden tunteeseen ja ihmissuhteisiin. Yhteistä tahtotilaa tarvitaan, jotta muutos saadaan aikaiseksi. Jokaisessa kodissa pitää puhua kiusaamisesta, vaikkei se juuri nyt koskettaisikaan omaa perhettä. Kouluissa jokaisen aikuisen tehtävä on vakuuttaa, että kiusaaminen ei ole koskaan ok. Jokainen otetaan mukaan ja arvostetaan häntä juuri sellaisena kuin hän on.

Oppilaiden tulee tietää, että kiusaamisella on myös seurauksia ja että kouluissa on toimivat kiusaamisen vastaiset toimintamallit, joita noudatetaan. On rohjettava tehdä päätöksiä, joissa lapsen oikeudet laitetaan etusijalle ja varata sille työlle aikaa ja resursseja. Aikuisten lisäksi oppilaiden rooli kiusaamisen vastaisen ilmapiirin, normin, rakentamisessa on merkittävä. Kiusaamisen vastainen toimintakulttuuri rakentuu vasta silloin, kun oppilaat osallistetaan ja otetaan mukaan sen rakentamiseen. Vertaisten sanalla ja esimerkillä on valtaisa merkitys ja oppilaiden on itse luotava omaan yhteisöön vahva kiusaamisen vastainen normi.

MLL:n tukioppilastoiminta on esimerkki siitä, kuinka oppilaita voidaan osallistaa kiusaamista ennaltaehkäisevään ja kiusaamisen vastaiseen työhön. Ohjelman vaikuttavuus lisääntyisi merkittävästi, jos tukioppilastoiminta löytyisi paikallisesta opetussuunnitelmasta. Toimintaa toteuttaa jo yli 80% suomalaisista kouluista.  Tukioppilastoiminnassa oppilaat järjestävät välituntitoimintaa, työpajoja ja tapahtumia ottaen kaikki koulun oppilaat mukaan. Tukioppilaat vahvistavat kouluhyvinvointia ja yhteisöllisyyttä. He toimivat myös koulussa silminä, jotka voivat havaita sellaistakin kiusaamista, joka jää aikuisilta huomaamatta. Lasten ja nuorten sosiaaliset taidot ja niiden vahvistaminen on nähtävä tärkeänä, siksi aikaa ja resursseja tulee riittää myös ryhmäyttämiselle, kaveritaitojen harjoittamiselle ja yhteisöllisyydelle. Vain yhdessä tehden koulusta tulee parempi paikka, jossa ketään ei kiusata ja kukaan ei jää yksin.


MLL:n Kakkois-Suomen piiri ry

Christa Carpelan, toiminnanjohtaja

Maiju Vesa, järjestöpäällikkö

Sami Halme, nuorisotoiminnan vastaava