Suojatiepäivystys turvaa koululaisten taivalta - vapaaehtoisia tarvitaan

28.6.2023

Suojatiepäivystys toteutetaan koulujen alkamispäivänä 10.8. klo 8:30-9:00 MLL:n Kaakkois-Suomen piirin, Liikenneturvan, MLL:n paikallisyhdistysten, Lappenrannan kaupungin ja Imatran kaupungin yhteistyönä.

Tiesitkö, että vuosittain liikenteessä kuolee viisi alakouluikäistä lasta ja yli 160 lasta loukkaantuu? Suurin osa alakouluikäisten jalankulkijoiden henkilövahingosta tapahtuu tietä ylitettäessä. Suojatiepäivystyksen tavoitteena on saada autoilijat huomaamaan pienet koululaiset, turvata näin koulutietä ja auttaa sekä lapsia että aikuisia kiinnittämään huomiota liikenneturvallisuuteen.

Tempauksessa vapaaehtoiset suojatiepäivystäjät jalkautuvat noin puolen tunnin ajaksi Imatran sekä Lappeenrannan alueen alakoulujen lähisuojateille ja muille tienylityspaikoille tarkkailemaan ja tarvittaessa ohjeistamaan sekä auttamaan koululaiset turvallisesti tien yli. Varusteina päivystäjillä on huomioliivi. Liivi kertoo lapselle, että tarvittaessa tältä aikuiselta saa apua ja tukea tien ylitykseen.

Tempauksen tarkoituksena on myös kiinnittää autoilijoiden sekä muiden tiellä liikkuvien huomio koululaisiin. Tienylityspaikkaa lähestyvä autoilija havaitsee helpommin huomioasuun/heijastinliiviin pukeutuneen aikuisen ja osaa varoa tietä ylittäviä lapsia.

Lapsia voi suojatiepäivystyksen aikana tarvittaessa opastaa turvalliseen tienylitykseen:

  • Katsotaan molempiin suuntiin ja varmistetaan, että tien ylittäminen on turvallista
  • Ei juosta, vaan kävellään rauhassa suoraan tien yli, suojatietä käyttäen, jos sellainen on
  • Puhelin, pelaaminen ja leikkiminen tiellä ei kuulu turvalliseen liikenteeseen

Toivomme kouluille jalkautuneilta päivystäjiltä myös koottuja palautteita havainnoista ympäristöön liittyen

  • Havaitut vaaranpaikat koulujen lähellä, esim. näkemäesteet, pensaat, puut jne.
  • Havaintoja koulujen lähellä liikkuvien aikuisten toiminnasta havaintoja (nopeudet, puhutaanko kännykkää, noudatetaanko liikennesääntöjä esim. kielletty ajosuunta, jättöpaikkojen käyttämisen ohjeistusten noudattaminen jne.) 
  • Lasten toiminta, onko siinä jotain huomioitavaa, hyvää ja toisaalta korjattavaa.
  • Muuta mielenkiintoista, terveisiä meille järjestäjille, kaupungille jne.

Palautteet ja huomiot voi lähettää sähköpostilla Tarja Korhoselle osoitteeseen tarja.korhonen@liikenneturva.fi heti suojatiepäivystyksen jälkeen.


Ilmoittautudu mukaan suojatiepäivystäjäksi!

Tavoitteenamme on, että jokaiselle suojatiepäivystyksessä mukana olevalle koululle saataisiin vähintään yksi päivystäjäpari turvaamaan lasten koulutietä. Mukana olevat koulut löytyvät ilmoittautumislomakkeelta. 
Suojatiepäivystäjäksi voi ilmoittautua täyttämällä lomakkeen osoitteessa: https://bit.ly/suojatiepaivystys 8.8. mennessä. 

Lähetämme jokaiselle ilmoittautuneelle sähköpostivarmistuksen elokuun alussa sekä mahdollisen tarkemman ohjeistuksen esim. päivystyspaikan sijainnista päivystystä edeltävänä päivänä klo 16 mennessä. Tarvittaessa saat meiltä huomioliivin lainaksi tempauksen ajaksi. 
Teemme suojatiepäivystyksestä julkaisun MLL:n ja Liikenneturvan sosiaaliseen mediaan, jossa mainitaan kaikki haasteeseen mukaan lähteneet organisaatiot. 

Lisätietoja suojatiepäivystyksestä saat:

Imatra: noora.kovanen@mll.fi tai 050 466 2642
Lappeenranta: henna.karhu@mll.fi tai 050 477 8444