Uusi kehittämishanke alkaa

2.2.2024

MLL:n Kaakkois-Suomen piirin hallinnoima ja STEA:n rahoittama "Eläimet ja luonto nuoren mielen hyvinvoinnin vahvistajana" -kehittämishanke toimii vuosina 2024-2026. Hankkeen toimien avulla tuetaan 11-16-vuotiaiden nuorten mielen hyvinvointia luonto- ja eläinavusteisen toiminnan avulla. 

Tavoitteena on vahvistaa nuorten tunnetaitoja, auttaa nuoria löytämään keinoja oman mielen hyvinvoinnin tukemiseen, tarjota positiivisia luontokokemuksia ja vahvistaa nuorten osallisuutta. 

Hankkeen toimia ovat

  • vertaisryhmätoiminta
  • yksilöohjaus
  • toimintapäivät 
  • jalkautuminen nuorten arkiympäristöihin
  • luonto- ja eläinavusteiset koulutukset ammattilaisille

Huoli nuorten mielen hyvinvoinnista on kasvanut. On tärkeää, että tarjolla on monipuolista ja matalan kynnyksen tukea. Kaikki hankkeen toiminta on maksutonta ja nuori voi tulla mukaan toimintaan ottamalla itse yhteyttä, vanhemman yhteydenoton kautta tai ammattilaisten ohjaamana. Toimintaan osallistuminen on vapaaehtoista. 


Ota yhteyttä

Hannaleena Ahtiainen koordinaattori Sosionomi (AMK), Eläinavusteinen valmentaja 050 313 1194 hannaleena.ahtiainen@mll.fi